Chad Ripperger exorcista atya a szellemi harc fokozatairól (1)

Ma a spirituális hadviselés szintjeiről akarunk beszélni, és különböző szintek vannak. Ez néhány dolgot jelent azon felül, hogy mindannyiunkat besoroztak erre a hadviselésre, mind ott vagyunk. Az emberek, a papok gyakran mondják nekem: “atyám, tudod, hogy tényleg csodálom a munkádat, de nem hiszem, hogy valaha is képes lennék rá.” Aztán, mondok nekik valamit arról, hogy milyen szintű spirituális hadviselésük van, amiről ők maguk egyáltalán nem tudnak, vagy legalábbis sokan nincsenek tisztában ezzel, és ezért azt mondom nekik, hogy “te ugyanazt csinálod, amit én, csak én egy kicsit másképp csinálom“, nyilvánvalóan sokkal intenzívebben.‎ Ez a szellemi hadviselés azt jelenti, hogy a benne való részvétel által válunk megtisztulttá, tökéletessé.‎

Az egyike azon dolgoknak, amelyek történnek a megszállott és emiatt egy sor ördögűzésen keresztülmenő emberekkel a folyamat során, hogy kezdenek rájönni: a démonok valójában az eszközei a megszentelődésüknek.‎

Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a démonokra, mint azokra a dolgokra, amelyek csökkentik a megszentelődésünk mértékét; ez csak akkor igaz, ha engedünk nekik, de amikor harcolunk ellenük, és ellenük dolgozunk, valójában a megtisztulásunk eszközeivé válnak, mert meg kell tagadnunk magunkat – ellenük kell dolgoznunk – ellentétes erényt kell építenünk. A démonok folyamatosan próbálnak rávenni minket, hogy bűnöket kövessünk el, hogy bűnösek legyünk, és mivel vannak bűneink, ezáltal gyengék legyünk, és így könnyebbé váljék számukra harcolni ellenünk. Ebben a folyamatban egy visszaélésszerű kapcsolatot akarnak létrehozni velünk. De ha harcolunk ellenük, akkor az történik, hogy erényt kezdünk kifejleszteni.‎

‎A kegyelemben való kiválóság azt jelenti, hogy sok megszentelő kegyelmed van. A megszentelő kegyelem a legszentebb Szentháromság lelkedben való lakása, és ez a benned lakás fokozatos, mondják a szentek. Egyre többet és többet nyerhetsz belőle. Tulajdonképpen soha nem lehet túl sok belőle.

Amikor tehát megkérdezik: “Nos, hogyan lehet ezt a kegyelemben való kiválóságot megszerezni?” Ez az erény kifejlesztése révén lehetséges. Tulajdonképpen a tökéletességünk pontosan az életünkben elszenvedett ördögi befolyás következtében alakul ki. Nézzünk szembe a tényekkel: a legtöbben közülünk a legjobb esetben is csak középszerűen végeznénk, ha nem volna ördögi tevékenység az életünkben; Ha nem lenne kísértés, vagy semmi ilyesmi, a legtöbbünkben egyáltalán nem alakulna ki semmilyen szintű erény. De a második összetevője ennek a szempontnak a következő: amikor harcolnunk kell a démonok ellen, az azt jelenti, hogy akaratunk gyakorlása és a küzdelem, amit végzünk nehezebb, és több energiát kell kifejtenünk, és sokkal erősebben kell igyekeznünk. Ennek eredményeként elnyerjük az erény egy bizonyos szintjét. Erényünk nagyobb lesz, mint akkor lenne, ha csak normális módon próbálnánk meg magunkban kifejleszteni az erényt.

Tehát a kiválóság a kegyelemben a lélek felékesítése az összes erénnyel.

Isten választja ki, hogy mely lelkeket, milyen erényekkel akarja felékesíteni. Természetesen Ő minden erényt akar, ezért minden erényre törekednünk kell, de Ő úgy határozott, hogy az emberek életükben különböző mértékben éljék meg ezeket.‎

‎Krisztuson kívül csak egy személy van, akinek minden erénye tökéletes mértékű, és ez a Szűzanya. Mindenki másnak a mennyben, az angyalokat kivéve, különböző mértékű erényei vannak. Miért? Mert Isten szereti a változatosságot. Honnan tudjuk ezt? Csak annyit kell tenned, hogy megnézd a bogarak számát, amelyeket létrehozott, és máris tudhatod, hogy szereti a változatosságot.‎

‎Isten szereti a változatosságot, ezért olyan mennyországot akar, amelynek van bizonyos szépsége, vagy tökéletessége a legkülönbözőbb szempontok változatosságában, és mindez a változatosság a mennyország harmóniájában és tökéletességében valósul meg. Ezt kívánja Ő. Ő olyan erényt vagy erényeket választ egy adott személy életében, amelyekkel kapcsolatban azt akarja, hogy abban kitűnve érjék el azt.‎

A legtöbb ember nem veszi észre, hogy az a terület, ahol szokásszerűen követ el bűnt – ha az életed egy bizonyos területén gyakran elbuksz-, valójában ezt üzeni neked: Isten azt akarja, hogy elérd a tökéletesség szintjét ebben az erényben, mert a küzdelmen keresztül fejleszted ki az erényt és a tökéletességet. Szóval, ahelyett, hogy ránéznék, és azt mondanám, “ezt soha nem fogom elérni”, pont fordítva kellene lennie. Keményebben kellene dolgoznunk azokon a területeken, amelyeken elesünk, hogy elérjük ezt a tökéletességet.‎

A démonok belépnek az életünkbe. Lehetővé teszi a démonok számára, hogy belépjenek az életünkbe, elsősorban a megszentelődésünk eszközeként, még a megszállottság esetén is. Rákényszerítem a démonokat, hogy ismerjék el -az ördögűzők rendszeresen megteszik ezt – ez gyengíti őket, amikor arra kényszerítem őket, hogy beismerjék annak a személynek, akit megszálltak, hogy ez a személy a démon tevékenysége következtében szentebbé válik. Harcolniuk kell ellene, állandóan ki kell fejezniük az Istenbe vetett bizalmukat. Folyamatosan Istenért kell tevékenykedniük. A saját gyógyulásukon kell dolgozniuk. Folyamatosan a saját tökéletességükön, erényeiken vagy bűneiken kell dolgozniuk, mert ha megszálltak, akkor nincs szabadúszás; Vagy meg küzdesz a szabadulásért, vagy elmerülsz. Nincs középút. De ez valójában az egész spirituális életre is igaz, nincs egyetlen aspektusa sem a spirituális életnek, amelyen bizonyos mértékig nem kellene dolgoznunk, ha nem is fogjuk elérni benne a tökéletességet.‎

‎Vagy feljebb lépsz a spirituális életben, vagy lefelé sodródsz. Nincs helyben úszás.‎

‎Az egyik legnagyobb vagy legszerencsétlenebb dolog sok katolikus esetében az, hogy szeretnének eljutni egy bizonyos szintre, ahol mentesek maradnak a halálos bűnöktől, és megengedhetőnek tartják, hogy van néhány bocsánatos bűnük, amellyel ugyan küzdenek, de jól érzik magukat a lelki életükben. Lehet, hogy rendszeresen járnak misére, részesülnek a szentségekben. És az élet elég kényelmesnek tűnik, tudják, hogy ahhoz, hogy felszámolják az életük utolsó tökéletlenségeit, sok szenvedésnek és sok önmegtagadásnak kellene kitenni magukat, és így ódzkodnak tőle. A démonok nem engedik, hogy ezt csináld. Isten pontosan azért engedi be az életedbe őket, hogy vonszoljanak téged vagy egyik útra, vagy a másikra.

Isten beengedi a démonokat az életünkbe, hogy növekedhessünk az erényben. Mi válunk a megaláztatásuk eszközévé. Mi leszünk az igazságszolgáltatás eszköze velük szemben.‎

Amikor Ádám megette a gyümölcsöt és Éva megette a gyümölcsöt, Isten azt mondta a kígyónak – ami a Sátán másik neve: “mert ezt tetted, életed minden napján a földön fogsz csúszni és port eszel.” A földön való csúszás azt jelenti, hogy folyamatosan meg fogják alázni. ‎ Belzebub, amely egy másik neve a Sátánnak, egyszer bevallotta nekem, hogy az Atyaisten valójában elmegy az útjából, hogy megalázza őt. Miért? Mert ez az ő büntetése. Mert a bűne a gőg volt. Szóval csúszni fog, azáltal, hogy az élet minden napján a földön van, és port eszik. Aztán az egyházatyák megkérdezték tőlük: “Mi ez a por?” És akkor egyszerűen azt válaszolták: „Memento, homo, quia pulvis es,” ami a latinul azt jelenti, hogy „emlékezz ember porból vagy és porrá leszel”

‎Ez azt jelenti, hogy a démonok most mellettünk ragadtak. Gyűlölnek minket, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzánk, de most mellettünk ragadtak, és lényegében azért, mert a Sátán okozta a bukásunkat, most velünk foglalkozik, csábít minket, és megteszi ezeket a dolgokat. Mellesleg, igaz, hogy szadista örömet érez, ha látja, hogy elesünk, ha bűnt követünk el, de azt is bevallotta nekem, hogy minden alkalommal, amikor eléri, hogy valakit elessen, növekszik a szégyene. Tehát lényegileg és tényszerűen minden alkalommal, amikor rávesz minket, hogy elessünk, a szenvedése növekszik. És ez része Isten büntetésének, és mi leszünk a büntetésének eszköze, és az Ő igazságosságának eszköze a sátán megtagadásával és az ellene való küzdelemmel.‎

A teljes cikk elolvasható itt.
A cikk második része itt található.

Létrehozva 2021. július 26.