Paprocki püspök lelkipásztori útmutatót ad a gender identitáshoz

Az egyházmegyei eljárás szerint az összes egyházmegyei szervezetben és tevékenységben résztvevő hallgatókra és felnőtt alkalmazottakra vagy önkéntesekre a biológiai nemüknek megfelelő névmással fognak hivatkozni.

Springfield, Illinois – Thomas Paprocki püspök a múlt hónapban pasztorális útmutatót adott ki az egyházmegye gender identitásra vonatkozó politikájáról, kifejtve azt a meglévő eljárást, miszerint az iskolák és más egyházmegyei intézmények a diákokat és felnőtteket a születéskori biológiai nemük alapján ismerik el.

Az útmutatóban Paprocki püspök rámutatott arra, hogy a kérdést együttérzéssel és érzékenységgel kell megközelíteni, miközben ragaszkodni kell az Egyház tanításához és az igazsághoz.

„A gender diszfória egy olyan valós pszichológiai állapot, amikor egy biológiailag férfi vagy nő azt gondolja, hogy ellenkező nemű” – jegyezte meg Paprocki püspök.

„Rendkívül fontos, hogy az ilyen helyzeteket gyengéd és együttérző pasztorális képességgel és aggódással kezeljük. A diszkrimináció és a nyers bánásmód minden formáját erőteljesen elutasítani és orvosolni kell”- mondta.

Paprocki püspök szerint a családok nagy nehézségekkel szembesülnek, ha a gyermeknél gender diszfóriát tapasztalnak. Bátorította a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek ilyen zavartság esetén anélkül, hogy erősítenék a zűrzavart, vagy arra késztetnék őket, hogy gondjaikat műtéti vagy hormonális beavatkozásokkal „oldják meg”.

„Különösen a gyermekek számára invazív jellegűek az ilyen kezelések, és zavaróan hatnak fizikai, kémiai, pszichológiai, érzelmi és lelki szempontból is” – mondta Paprocki püspök. „Fokozni azt a zavart, amelyekkel a családok ilyen körülmények között találkoznak, nem könyörületes dolog. A család és a szeretett személy érdekében szükséges tisztázni az emberi biológia valóságát, mint Isten ajándékát, amit nem tudunk megváltoztatni.”

A püspök azt is megjegyezte, hogy Ferenc pápa már kifejezte aggodalmát a transzgender ideológiával kapcsolatban. A 2015 áprilisi általános audiencia alatt Ferenc pápa kijelentette: „Az úgynevezett gender elmélet nem a frusztráció és lemondás kifejeződése. Célja a nemi különbözőség kioltása, mert már nem tudja, hogyan nézzen szembe [a nemi különbözőséggel]. Igen, kockáztatunk egy lépést hátrafelé. A különbség megszüntetése valójában problémát, és nem megoldást hoz létre.”

Paprocki püspök kijelentette, hogy „a Szentatya aggodalmai az Egyház tanításán alapulnak, hogy férfi és női identitásunk része Isten jó tervének a teremtésben, hogy testünk és nemi identitásunk Isten ajándéka, el kell fogadnunk ezt és törődnünk testünkkel úgy, ahogy azt Ő megteremtette.”

Az egyházmegyei eljárás szerint az összes egyházmegyei szervezetben és tevékenység során a diákokra, a felnőtt alkalmazottakra vagy az önkéntesekre olyan névmással hivatkoznak, ami megfelelnek biológiai nemüknek. Elvárás, hogy a fürdőket és egyéb létesítményeket a biológiai nemüknek megfelelően használják. Minden egyházmegyei nyilvántartásban rögzítik a személy biológiai nemét.

Az eljárásban bíztatnak a tanácsadáson való részvételre egy olyan tanácsadóval, aki keresztény antropológiával rendelkezik és ragaszkodik a katolikus tanításhoz. Hozzáteszik, hogy „az Egyház elismeri, hogy szükség lehet megfelelő orvosi ellátásra valódi genetikai vagy fizikai rendellenességek, mint például a hermafroditizmus vagy interszexuális személyiség ritka  ”.

„Az ember nem tudja megváltoztatni a nemét. Az embernek el kell fogadnia és törekednie kell a születéskor meghatározott nemi identitásnak megfelelő életre”- mondta Paprocki püspök.

A katolikus értelmezés szerint az ember a test és a lélek egysége, ami „alkotja az embert”, és ezt a testet „férfinek vagy nőnek teremtették” – mondta Paprocki.

Az Egyház minden olyan orvosi beavatkozást, amely eltávolítja vagy tönkreteszi az egészséges nemzőszerveket, „csonkításnak és ténylegesen gonosznak tekinti. Erkölcsileg tilos az olyan eljárás, műtét és terápia, ami segít egy személy nemváltásában”- jegyezte meg.

Ahogy az anorexia olyan állapot, amikor az egyén érzékelése el van választva a valóságtól – jegyezte meg Paprocki, – a gender diszfória hasonlóan elválasztja az érzékelést a valóságtól, és a betegségben szenvedőknek inkább kell segítséget nyújtani a valóság elfogadásában, mint annak téves észlelésében.

„Mindazonáltal ezt az igazságot szeretettel, együttérzéssel és türelemmel kell bemutatni. Ahogy maga az eljárás kijelenti, iskoláink, plébániáink és más intézményeink együttérzéssel fogadják el a gender diszfóriával küzdő családokat és egyéneket, és türelmesen támogatják őket útjuk során”- mondta.

„Ugyanakkor egyértelműnek kell lennie, hogy iskoláink és egyházi intézményeink (ideértve a szentségekre vonatkozó és az iskolai nyilvántartásokat) az ilyen személyekre olyan névmásokkal hivatkoznak, ami elismeri az Isten adta biológiát, továbbá ennek feleljen meg a fürdők, az öltözők használata és a sporttevékenység is.”

„Lehet, hogy néhány család nem hajlandó egyetérteni ezzel a megközelítéssel, és tiszteletben kell tartanunk az ő szabadságukat; ugyanakkor nekik is tiszteletben kell tartaniuk az Egyház azon kötelezettségét, hogy ragaszkodik a feltárt igazsághoz, amennyiben aktívan és teljes mértékben részt kívánnak venni hitközösségünkben, különösen katolikus iskoláinkban ”- tette hozzá.

A DignityUSA az egyik olyan csoport, amely kifejezte egyet nem értését és döbbenetét az eljárással szemben – ez egy érdekképviseleti csoport, mely az „LMBTQI katolikusok teljességét és szentségét ünnepli”.

Marianne Duddy-Burke, a DignityUSA ügyvezető igazgatója elmondta, hogy Paprocki püspök pasztorális útmutatója „veszélyes a transznemű és nem-bináris emberek fizikai és mentális egészségére”, mivel „veszélyes és szándékos tudatlanságot mutat a jelenlegi orvosi és mentális egészséggel kapcsolatos normákkal kapcsolatban.”

Paprocki püspök útmutatójában megjegyezte, hogy összességében nem elegendő választ adni a növekvő transzgender mozgalomra és az ebből fakadó veszélyekre, hanem „a világosság és a bizonyosság az alapja az egyházi tanításnak, amely az emberi biológiára, a szexualitásra és az erkölcsre vonatkozik.”

Arra sürgette a papokat és az iskolai vezetőket, hogy forduljanak az általános helynökhöz, vagy az iskolák főtanfelügyelőjéhez, hogy további útmutatást kapjanak a gender diszfóriával és a gender identitással járó egyedi esetekben.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. február 12.