Pio atya eredeti levele a garabandali látnokok részére

Szent Piót tisztelik Garabandalban

Sem a Garabandal film készítőinek, sem ezen cikknek nem az a szándéka, hogy kétségbe vonja az Egyház illetékes hatóságának álláspontját Garabandal státusát illetően – “természetfölöttisége nem bizonyított“.  Sőt, mindenben alávetik magukat ennek a döntésnek. A szerk.

Padre Pio kétségtelenül az egyik legvonzóbb szent az egyház történetében azzal az előnnyel, hogy kortárs szent. A kolostor, amelyben haláláig, 1968. szeptember 23-ig élt, a mexikói Guadalupe után a világ második leglátogatottabb keresztény szentélyévé vált. A Santa Maria delle Grazie kolostor San Giovanni Rotondóban (Foggia, Olaszország), évente mintegy 8 millió zarándokot fogad, többet, mint Fatima és Lourdes.

Számtalan, Padre Pio-val kapcsolatos természetfeletti megnyilvánulás van, egész könyveket töltenek meg a pietrelcinai szentnek szentelve. 

Ma senki sem kérdőjelezi meg egy esemény igazságát, ha Padre Pio hitelesítette azt. 

Ez a helyzet a Szűzanya jelenéseivel a spanyolországi Cantabriában található San Sebastian Garabandal esetében. Ebben az észak-spanyolországi faluban Szent Mihály és a Boldogságos Szűz 1961 és 1965 között négy lánynak jelent meg, több mint 2000 Szűzanya jelenésre hivatkoznak. Ezekben a Mária-jelenésekben két üzenetet és néhány prófétai kijelentést adott a Szűzanya, melyek rendkívül fontosak a világ számára. Mint Leiria püspöke, Monsignor Venancio mondta Combé atyának: „a Szűzanya üzenete Garabandalban a fatimai üzenet aktualizálása”.

Jól ismertek Padre Pio számos ember számára bizalmasan elmondott tanúvallomásai a Szűz garabandali jelenéseinek valódiságával kapcsolatban, melyek a jelenésekről szóló bőséges irodalomban is olvashatók, Conchitának a San Giovanniban történt látogatásán kivül, Padre Pio-nál, 1966-ban. A Garabandal-jelenések Padre Pio általi megerősítésének legkézenfekvőbb bizonyítéka azonban egy titokzatos levél volt, amelyet Conchita González kapott 1962 márciusában, kevesebb mint egy évvel a jelenések kezdete után. Garcia de la Riva atya „Egy falusi pap emlékei” című könyvében elmondja, hogy volt a kezében ez a Conchitának címzett, 1962. március 3-án kelt, olasz nyelven írt, aláírás és feladó nélküli levél, amely Olaszországból származott, könyvében egy fotót mutat be a spanyol fordításról, amelyet a garabandali iskola tanára, Felix Lopez készített, aki korábban szeminarista volt. Valaki ezt a levelet olaszul is átmásolta egy papírra, és az utóbbi években Padre Pio leveleként terjedt el az Interneten, de nyilvánvalóan nem ez a kézzel írott levél volt az igazi levél.

56 évvel azután, hogy híre lett volna Padre Pio Conchitának írt valódi leveléről, végül közreadták. Tagadhatatlan, hogy mennyire fontos ez a most publikált levél, és azt bizonyítja, hogy valóban létezett. Igazolni tudjuk a levél hitelességét, és új információkat mutatunk be.

Ahogy a képeken látható, mind a boríték, mind a tartalom megszenvedte az idő múlását.

A boríték

alt

P. Pio levelének borítéka

alt

Bélyegző P. Pio borítékán

alt

Azonos bélyegző a P. Pio kolostorában ma bemutatott dokumentumon

Amint a fényképeken látható, a boríték közepes méretű, jelenleg sárgásfehér, a címzett Conchita González, San Sebastian de Garabandal, Cosío (Pesues), Santander, Spagna.

A pecsét részben megsemmisült részén egyértelműen ki van nyomtatva, hogy a kapucinusok kolostorából küldték (S. María) delle Grazie, San Giovanni Rotondo (Foggia), Olaszország, Postale N. 13 / 8511.

Ezen bélyegző használatának bizonyítékaként a San Giovanni Rotondo kolostor levelezésében van néhány feljegyzés, amelyek ma láthatók a kolostorban, például az, amelyet Toni Coll barátunk (Padre Pio imacsoportjaiból) küldött nekünk nemrégiben (lásd a fényképet).

 A levél első oldala

alt

P. Pio olasz nyelvű levele (gépelt)

Az első oldalt olasz nyelven gépelték (lásd a fényképet), és a következők olvashatók:

Kedves lányok,

Ma reggel kilenc órakor a Boldogságos Szűz Mária mesélt rólatok, ó kedves lányok, a látomásaitokról, és azt mondta, hogy mondjam el nektek:

„Ó, áldott San Sebastian de Garabandal-beli lányok, ígérem, hogy veletek leszek a századok végéig, és ti is velem lesztek a világ végéig, majd egyesültök velem a paradicsom dicsőségében.”

Ezzel együtt küldöm nektek a fatimai szent rózsafüzér egy példányát, amit nekem a Boldogságos Szűz parancsolt, hogy elküldjem nektek. A Boldogságos Szűz diktálta ezt a rózsafüzért, és azt szeretné, ha azt a bűnösök üdvösségére és az emberiség megőrzésére terjesztenének a szörnyű büntetések ellen, melyekkel a jó Isten fenyeget.

Azt ajánlom nektek: imádkozzatok, és vegyetek rá erre másokat is, mert a világ a pusztulás útján halad.

Nem hisznek nektek és a fehér Asszonnyal folytatott beszélgetéseitekben, de majd akkor hisznek, amikor már túl késő.

  1. 1962. március 3.

 A levél második oldala

alt

A fatimai rózsafüzér lap, amit P. Pio küldött

A második oldal is gépelt, de spanyol nyelven (lásd a fényképet). Ez a Fatimai Szűz rózsafüzére, amiről említést tesz az olasz nyelvű levél, és a következők olvashatók:

A FATIMAI SZŰZ RÓZSAFÜZÉRE
———————-

Imádkozz, és vegyél rá másokat imádkozni ezt a rózsafüzért, amit Szűz Mária egy személyes üzenetben diktált le.
————————

Úgy imádkozzák, mint a Szűz szokásos rózsafüzérét, kivéve, hogy a titkokat a következőkkel helyettesítik:

————————

1) Ebben az első titokban azt látjuk, hogy a Szent Szűz Fatimát választotta, mint kedvenc várost az üzeneteinek terjesztésére.

2) Ebben a második titokban azon elmélkedünk, hogy a Szent Szűz miként választotta látomásaihoz a Cova de Iria-t.

3) Ebben a harmadik titokban azt látjuk, hogy a Szent Szűz hogyan választotta ki a három kis pásztort mennyei beszélgetéseikhez, és hogy rájuk bízta a nagy titkot.

4) Ebben a negyedik titkokban azt látjuk, hogy a fatimai titok a legnagyobb titok mindazok közül, melyeket elmondott.

5) Ebben az ötödik titokban láthatjuk, hogyan folytatódnak a Boldogságos Szűz látomásai továbbra is a világ minden részén.
——————–

A Szűz különleges kegyelmeket ígér mindazoknak, akik imádkozzák ezt a rózsafüzért.

————————————————————————————————————-

Megjegyzések:

  1. Az itt közzétett fotók a garabandali látnok, Conchita González által 1962 márciusában kapott levél hitelességét mutatják. A boríték azt tanúsítja, hogy a levelet a San Giovanni Rotondo (Foggia, Olaszország) kapucinus konventből küldték, és bár nincs aláírás a levélben vagy feladó a borítékon, ez nem lehet más, mint Padre Pio. A boríték bélyegzője megegyezik a San Giovanni-ban ma is láthatóval, a kolostori jegyzeteken.
  2. A kérdés a következő lenne: kinek jelent meg a Szűz 1962. március 3-án reggel 9 órakor San Giovanni-ban, és mondta azt, hogy mondjon a spanyol lányoknak olyan dolgokat, mint „ó, áldott San Sebastian de Garabandal-beli lányok”, „akik látják a fehér Asszonyt”? Volt-e San Giovanni-ban 1962-ben másik szerzetes, aki szokta látni a Szűzanyát? Nyilvánvaló, hogy a levelet nem írhatta senki más, csak Padre Pio. Az, hogy a levelet nem írták alá, normális lenne, mivel a jelenések még folytak, és az Egyház még nem nyilvánította ki véleményét.
  3. A levélben azt mondja, hogy a Szűz megparancsolta neki, hogy küldje el nekik a fatimai rózsafüzér egy példányát, amelyet [a Szűzanya] diktált [Piónak], és azt akarta, hogy terjesszék a bűnösök megmentése és az emberiség megőrzése érdekében a szörnyű büntetések miatt, melyekkel a jó Isten fenyeget.
  4. A fatimai rózsafüzér mellékelt lapja spanyolul van gépelve, és azt a benyomást kelti, hogy egy ilyen lapot küldtek abban az időben a Padre Pio imacsoportoknak szerte a világon. Ezért valószínű, hogy hasonló lapok ma más nyelveken is megtalálhatók más helyeken. Feltehető, hogy ennek a személyes üzenetnek az eredetije, melyben a Szűz diktálja ezt a különleges kegyelmekkel bíró fatimai rózsafüzért, azután keletkezett, miután Padre Pio csodálatosan meggyógyult egy súlyos betegségből [pleurális effúzió] 1959. augusztus 6-án, amikor az előző nap helikopterrel odavitt Fatimai Szűz vándorkép elhagyta San Giovanni Rotondót.
  5. A szerző itt arra ösztönöz másokat, hogy folytassák ezt a vizsgálatot, és próbálják megtalálni a fatimai rózsafüzér hasonló dokumentumait más nyelveken, különösen Padre Pio imacsoportjaiból, melyek megerősíthetik, hogy ezt a rózsafüzért ő népszerűsítette.

Megjegyzés: a Garabandali Szűzanya tiszteletére a Garabandal News (Aviso) szerkesztője engedélyezi az itt közzétett fényképek szabad felhasználását.

Juan Hervás

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2022. október 29.