Dale O’Leary: A gender forradalma

 Székely János püspök bevezetője a könyvhöz

Az LMBTQ ideológia látszólag azt szeretné, hogy a társadalom tolerálja azokat, akik bizonytalanok nemi identitásukban. Látszólag szelíd és emberséges ideológia. Valójában azonban nagyon is agresszív és intoleráns.

Akkor, amikor az Egyesült Államok vagy az ENSZ segélyeit ahhoz a feltételhez kötik, hogy a segélyre szoruló ország alakítsa át a jogrendszerét, tegye ingyenessé és könnyen hozzáférhetővé az abortuszt minden nő számára, tekintse az azonos neműek együttélését házasságnak, az örökbefogadás jogát is beleértve; akkor, amikor az oktatási rendszer minden szintjén, az óvodától az egyetemig kötelezővé teszik a gyermekek és fiatalok „érzékenyítését” a homoszexualitás témája iránt; akkor, amikor az egyesült államokbeli Victoria Egyetem nőtudományi tanszékén arra kényszerítik a diáklányokat, hogy párokban, kézen fogva sétáljanak a város utcáin, majd számoljanak be a reakciókról; akkor, amikor az egyesült államokbeli Williams College-ban közös, férfi-női zuhanyzókat hoznak létre; akkor, amikor egy apa pert indít azért, hogy az általa nemzett gyermek anyakönyvi kivonatába őt mostantól mint anyát jegyezzék be; akkor, amikor a Francia Köztársaság elnöke azt javasolja, hogy a hivatalos iratokban az anya és az apa megnevezés helyett az „1-es és 2-es szülőt” használják, akkor nagyon is van okunk az aggodalomra, akkor kiáltanunk kell!

Amikor az LMBTQ ideológia vezérei azt hirdetik, hogy az anyaság a nők elleni elnyomás forrása, vagy hogy a vérfertőzésben, a gyermekek szexuális molesztálásában és a „szabadon választott” prostitúcióban semmi rossz nincsen, akkor kiáltanunk kell! Amikor megfosztják a szülőt attól a jogától, hogy gyermekeit a maga értékrendje és világnézete szerint nevelje, amikor minden vallást, amely nem áll be az ideológiájuk mögé, igyekeznek lejáratni, akkor kiáltanunk kell!

Az LMBTQ-ideológia mögött anyagi érdekek is húzódnak. Afrika egyáltalán nem túlnépesedett kontinens. Valójában sokkal gyérebben lakott, mint Európa. Míg azonban a népessége csökkentésére igen nagy anyagi támogatást kap, az adósságait nem engedik el.

A folyamat célja nem utolsósorban a fejlett országok hatalmának fenntartása.

Dale O’Leary nagyszerű könyve egyetlen hatalmas kiáltás. Nem valakik ellen szól. A Biblia arra tanít, hogy minden ember Isten képmása, az Ő remekműve. Minden embert tisztelnünk és szeretnünk kell, a nemi identitásukban bizonytalan embertársainkat is. A Biblia arra tanít, hogy ne ítélkezzünk. Egyedül Isten látja a szíveket, az okokat, az egyén által kapott sebeket, a kihasznált vagy kihasználatlan lehetőségeket, melyeket a nehézségek leküzdésére kaptunk.

Nem valakik ellen kiáltunk, hanem valakikért.

Kiáltunk a harmadik világ országaiért, hogy megőrizhessék a maguk család és gyermekszerető kultúráját; hogy ne kényszerítsék őket jogrendjük megváltoztatására egy dekadens ideológia diktátumai szerint. Kiáltunk gyermekeinkért és fiataljainkért, hogy akkor, amikor nemi identitásuk még formálódóban van, és megerősítésre szorul, senki ne zavarhassa össze őket. Kiáltunk azért, hogy a kamasz gyerekeknek ne engedélyezzék az olyan hormonkezelést, amely a testüket visszavonhatatlanul megváltoztatja. Olyan társadalomért kiáltunk, amely nem a nemi identitásukat önkényesen megválasztani akaró egyedekből áll, hanem olyan személyekből, akik identitásukat hálásan, a Teremtő kezéből fogadják. Kiáltunk azért, hogy a társadalmat ne kényszerítsék arra, hogy az azonos neműek együttélését egyenértékűnek tekintse a férfi és nő között létrejövő házassággal.

Olyan társadalomért kiáltunk, amely elismeri és védi a gyermek jogát az élethez, a megszületéshez, és ahhoz, hogy édesapa és édesanya nevelje fel. Kiáltunk a szülő jogáért, hogy megtudhassa, hogy az az óvónéni, akire a kislányát bízza, és akit mindenki Petra néninek nevez, egykor Péter néven látta meg a napvilágot.

Ha egy békát egy fazék forró vízbe teszünk, azonnal kiugrik a vízből. Ha azonban a fazék vizet lassan kezdjük melegíteni, a béka nem kezd gyanakodni, és mire rájönne, hogy baj van, már késő: a béka megfőtt és elpusztult. A nyugati társadalmak jelenleg egy ilyen lassú melegítési folyamaton mennek át. Kiáltsunk, amíg nem késő! Kiáltsunk egy olyan világért, ahol a keresztény és emberi értékek szerint élőknek nem szerényen a sarokban kell meghúzniuk magukat! Kiáltsunk azért, hogy gyermekeink és unokáink számára legyen még tere az életnek, ahol szabadon megvalósíthatják azokat az értékeket, amelyeket a Teremtő írt minden ember szívébe!

A kereszténység hajdan az a szellemi erő volt, amely megszüntette az ókori gladiátor-játékokat, amely küzdött a gyermekek kitétele és az uzsorakamatok ellen, amely az újkorban véget vetett a rabszolgaságnak (gondoljunk itt W. Wilberforce mozgalmára!), amely élére állt a sötétbőrűek jogfosztottsága elleni küzdelemnek Amerikában (M. Luther King). Ma a család és a megfogant élet védelmében kell kiállnia. Ezt teszi Dale O’Leary, amikor bemutatja az LMBTQ ideológia létrejöttét, döbbenetes állításait, a társadalom erőit lassan felőrlő taktikáját.

Gyermekkorom egyik legnagyobb kincse és öröme az volt, hogy megtapasztalhattam szüleim egymás iránti szeretetét, tiszteletét és jóságát.

Ha édesapám esténként hazaért, édesanyám mindig kiment elé az ajtóba és megölelte. Gyönyörű volt látni! Milyen fontos lenne, hogy minden gyermek, aki a világra születik, édesanyja és édesapja szeretetének fényében nőhessen fel!

Mindenkinek javaslom a könyv olvasását, aki érteni szeretné korunkat, és tenni szeretne azért, hogy a következő nemzedékeknek egy élhető világot adjunk tovább, olyan társadalmat, amely a Teremtő gyönyörű, életet adó szándékai szerint működik.

Székely János püspök

Létrehozva 2020. november 22.