Nyílt levél Trump elnöknek Carlo Maria Viganò érsektől

 

Mára mindenki számára nyilvánvaló, hogy a tüntetések jelentős részének kevés köze van George Floyd tragikus halálához. Amit most látunk, az a Trump elnök elleni szervezett felkelés, amely nyilvánvalóan arra törekszik, hogy választást nyerjen. A pánikba esett baloldal számára – az Egyesült Nemzetek Szervezetétől a Vatikánig, az amerikai püspököktől a Gates Alapítványtól a Demokrata Pártig – elfogyni látszanak a lehetőségek Donald Trump novemberi leváltására. Így kétségbeesésükben olyan cselekedetekhez fordulnak, mint az erőszak, fosztogatás, pusztítást támogató mozgalmak elősegítése. És itt van a kérdés, amelyet minden amerikainak fel kell most tennie: Miért félnek ennyire az elnöktől?

Az Egyesült Államok korábbi pápai nunciusa, Carlo Maria Viganò érsek, jobban ismeri a szereplőket és a politikát, mint bármelyikünk. Feladata volt többek között, hogy figyelemmel kísérje éppen mi zajlik és ki áll a folyamatok mögött. Donald Trumpnak címzett nyílt levelében Viganò érsek felvázolja azt a kérdést, hogy miért gyűlöli Trumpot a baloldal, és válasza teljes mértékben igazolást nyer. A mostani eseményeknek köze van ahhoz, amiért harc folyik több mint ötven éve – egy keresztényellenes világrend kialakítását szorgalmazzák, amelyet úgy építenek, mint egy új Bábel tornyot.

Nyílt levél Trump elnöknek Carlo Maria Viganò érsektől

2020. június 7.

Szentháromság-vasárnap

Elnök úr,

Az elmúlt hónapokban tanúi lehettünk két ellentétes oldal kialakulásának, amelyet Bibliánk így hív: a fény gyermekei és a sötétség gyermekei. A világosság gyermekei az emberiség legszembetűnőbb részét képezik, míg a sötétség gyermekei abszolút kisebbséget képviselnek. És mégis az előbbiek egyfajta megkülönböztetés tárgyát képezik, amely erkölcsileg alárendelt helyzetbe helyezi őket ellenfeleikkel szemben, akik gyakran stratégiai pozíciókat töltenek be a kormányban, a politikában, a gazdaságban és a médiában. Látszólag megmagyarázhatatlan módon a jót túszul ejtették a gonoszok és azok, akik akár önérdekből, akár félelemből segítik őket.

Vannak olyanok, akik – bár ezer hibájuk és gyengeségük van – motiválják a vágyat a jó cselekedetekre, az őszinteségre, a család megteremtésére, a munkavállalásra, a haza jólétének biztosítására, a segítségre a rászorulók tekintetében. Ők Isten törvényének engedelmeskedve megérdemlik a mennyországot. Másrészt vannak olyanok, akik magukat szolgálják, akiknek nincs erkölcsi alapelvük, akik meg akarják bontani a családot és a nemzetet, kizsákmányolják a munkavállalókat, hogy indokolatlanul gazdaggá váljanak, belső megosztottságra és háborúra ösztönöznek, hogy hatalmat és pénzt halmozzanak fel: számukra az ideiglenes jólét hamis illúziója egy napon – ha nem tanúsítanak bűnbánatot – visszatér a szörnyű sorshoz, amely örök kárhozatba taszítva várja őket, messze Istentől.

A társadalomban, Elnök úr, ez a két ellentétes valóság örök ellenségként létezik, éppúgy, mint ahogy Isten és a Sátán örök ellenségek. És úgy tűnik, hogy a sötétség gyermekei – akiket könnyen azonosíthatunk, és akik manapság heves háborút folytatnak Ön ellen – úgy döntöttek, hogy most felfedik tervüket. A már folyamatban lévő vizsgálatok feltárják azoknak a valódi felelősségét, akik a Covid veszélyhelyzetet kezelik nemcsak az egészségügy területén, hanem a politika, a gazdaság és a média területén is. Azt tapasztaljuk, hogy a szociális mérnöki munka eme kolosszális műveletében vannak olyan emberek, akik az emberiség sorsát döntötték el, és maguknak adták a jogot, hogy a polgárok és képviselőik akarata ellen fellépjenek a nemzetek kormányai nevében.

Azt is felfedezzük, hogy a zavargásokat azok provokálták, akik – látva, hogy a vírus elkerülhetetlenül elhalványul, és hogy a világjárvány társadalmi veszélye csökken – szükségszerűen polgári zavargásokat indítottak el. Ugyanez történik Európában is, tökéletes szinkronban. Teljesen egyértelmű, hogy az utcai tiltakozások felhasználása nélkülözhetetlen azok számára, akik szeretnének látni valakit, akit a közelgő elnökválasztáson megválasztanak. Nem lesz meglepő, ha néhány hónapon belül ismét megtanuljuk, hogy a vandalizmus és az erőszak mögött olyanok rejtőznek, akik remélik, hogy profitálnak a társadalmi rend feloszlatásából, és így szabadság nélküli világot építhetnek fel: „Solve et Coagula!”, ahogy a szabadkőműves mondás tanítja.

Annak ellenére, hogy zavarónak tűnhet, a leírt ellentétek vallási körökben is megtalálhatóak. Vannak hű pásztorok, akik ápolják Krisztus nyáját, de vannak olyan zsoldos hitetlenek is, akik arra törekszenek, hogy szétszórják a nyájat és átadják a juhokat, hogy farkasok falják fel őket. Nem meglepő, hogy ezek a zsoldosok a sötétség gyermekeinek szövetségesei, és gyűlölik a fény gyermekeit: ugyanúgy, mint egy „mély” állam, létezik egy „mély” egyház is, amely elárulja kötelességeit és elmulasztja Isten előtt tett megfelelő kötelezettségvállalásait. Így a Láthatatlan Ellenséggel, amellyel a jó uralkodók a közügyekben harcolnak, a jó pásztorok az egyházi szférában is harcolnak.

Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államoknak olyan elnöke van az Ön személyében, aki bátran védi az élethez való jogot, aki nem szégyelli, hogy elítéli a keresztények üldözését az egész világon, aki Jézus Krisztusról és az állampolgároknak a hit szabadságához való jogáról beszél. És merem azt hinni, hogy mindketten ugyanazon az oldalon állunk ebben a csatában, bár különböző fegyverekkel.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2020. szeptember 1.