Az Amoris Laetitia megnyitotta az újraházasodott elváltak áldozásának lehetőségét szexuális önmegtartóztatás nélkül is

Megerősítette a Magyar Katolikus Püspöki Kar “félhivatalos” lapjaként számon tartott Magyar Kurír is, hogy Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdítása valóban megnyitotta a lehetőséget érvényes szentségi házasságból kilépett, majd polgári úton újraházasodott párok számára, hogy szexuális önmegtartóztatás nélkül is szentáldozáshoz járulhassanak. A Magyar Kurír “jelentős újdonságként” számol be erről az olvasóinak.

A változásról egyelőre a magyar püspöki kar hivatalosan még nem nyilatkozott. Ugyanakkor Erdő Péter bíboros atya az eddigi nyilatkozataiban következetesen megerősítette, hogy ilyen “újdonság” az Egyházban nem lehetséges.

A Magyar Kurír a december 10-ei hírtudósításában beszámol arról az egy héttel korábbi hírről, hogy Ferenc pápa “hivatalos tanítóhivatali megnyilatkozás” rangjára emelte az argentin püspöki konferencia Buenos Aires-i régiója küldöttének 2016. szeptember 5-én küldött magánlevelét, valamint a régió püspökeinek az Amoris Laetitiához fűzött értelmezését. A Magyar Kurír e dokumentumok teljes magyar nyelvű fordításait is leközölte.

A Buenos Aires-i püspökök dokumentuma 5. és 6. pontjának magyar nyelvű fordítását tavaly szeptemberben a Katolikus Válasz is közzétette, mint amelyek nyílt ellentmondásban vannak az Egyháznak az újraházasodott elváltak áldoztathatóságára vonatkozó tanításával. E két pontról, azokat immár az Amoris Laetitia hivatalos értelmezéseként tárgyalva, a Magyar Kurír így fogalmaz (kiemelések tőlünk):

Az Amoris laetitia … az újraházasodott elváltakkal kapcsolatban mégis jelentős újdonságot fogalmaz meg, jelesül azt, hogy bizonyos esetekben ők is járulhatnak a bűnbocsánat és az eucharisztia szentségéhez (ld. 5. kritérium), és a teljes önmegtartóztatást sem teszi kizárólagosan kötelezővé az új kapcsolatban (ld. 6. kritérium)

A Magyar Kurír saját fordításában a hivatkozott két pont ekképpen hangzik (kommentárt hozzájuk korábban ITT fűztünk):

5. Amikor egy pár konkrét körülményei megvalósíthatóvá teszik, különösen, ha mindketten járják a hit útját, fel lehet kínálni nekik az önmegtartóztatásban élés választását. Az Amoris laetitia tudatában van e választás nehézségeinek (vö. 329. lapalji jegyzet), és nyitva hagyja a bűnbocsánat szentségéhez járulás lehetőségét, ha valaki elbukik ezen a téren (vö. 364. lapalji jegyzet, Szent II. János Pál tanítása W. Baum bíboroshoz, 1996. márc. 22.).

6. Más, bonyolultabb körülmények között, és amikor nem lehet elnyerni a házasság semmisségének kinyilvánítását, előfordulhat, hogy az említett választás nem megvalósítható. Ennek ellenére, mégis lehetséges a megkülönböztetés útja. Ha arra a felismerésre jutunk, egy konkrét esetben, hogy léteznek korlátozó tényezők, amelyek csökkentik a felelősséget és a bűnösséget (vö. 301–302.), különösen akkor, amikor egy személy úgy látja, hogy újabb mulasztást követne el, és kárt okozna új kapcsolatában nevelt gyermekeinek, az Amoris laetitia megnyitja a bűnbocsánat és az eucharisztia szentségéhez járulás lehetőségét (vö. 336. és 351. lapalji jegyzet). Ezek lehetővé teszik neki, hogy a kegyelem erejével érettebbé váljon és fejlődjön.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2017. december 12.