Liberalizmus = vallás

A mi Urunk azt mondta: “Isten vagy Mammon – válassz.” 

“A Vatikán, ahol a Mammont választották, most beteg.

Nem csak a liberalizmus olyan súlyos bűn, amely megalázza a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Valójában ez egy vallás. Meghalunk a liberalizmustól és annak következményeitől. Két évszázad alatt átterjedt mindenhová, iskoláinkba, társadalmainkba. Ez egy méreg, amely tönkreteszi Isten parancsolatait, mindennel együtt, ami a keresztény civilizáció szépségét és nagyságát alkotja.

 

XIII. Leo Humanum Genus Enciklikája ezt mondja a szabadkőművesekről: “A maszkot el kell távolítanunk és megmutatni őket olyannak, amilyenek valójában, hogy elkerüljük őket és hibáikat.” Úgy vélem, hogy a liberalizmus a szabadkőművesség gyümölcse, amiről szintén le kell rántani a maszkot, hogy megértsük veszélyeit.

A liberalizmusnak van saját istennője: a szabadság. A francia forradalom idején a liberálisok a párizsi Notre Dame székesegyházban a ráció istenét imádták, azaz a szabadságot, az ember szabadságát, aminek szobra van a New York-i kikötő bejáratánál, és amit nemrégen ünnepeltek hihetetlen módon. Az ember szabad, végül megszabadul minden törvénytől, és különösen Isten törvényétől. A szabadság a liberalizmus vallásának istennője.

A liberalizmusnak megvan a papsága a szabadkőművesek személyében, titkos, jól szervezett, rendkívül hatékony papsággal. Több ezer és ezer szabadkőműves van. A B’nai B’rith kizárólagosan zsidókból álló szektának, amely gyakran jár el Rómában az egyházfőknél, és jelen voltak az Assisi találkozón, ötszázezer tagja van az egész világon. A Grand Orient páholy is széles körben elterjedt.

A liberalizmusnak is vannak dogmái: ez az Emberi Jogok Nyilatkozata. Ahogy a pápák tanították, a liberalizmus ezen jogai a szabadkőművesség által feltalált eszközök, melyeket Isten ellen arra használják, hogy az embert megszabadítsák Istentől. Ettől kezdve az ember szabadon követheti el a bűnt, engedetlen lehet Istennek. . . a sajtó szabadsága. . . csak egyike annak a számos emberi jognak, melyeket a pápák évszázadok óta elítélnek.

A liberalizmusnak erkölcse is van, ami egyszerűen az erkölcstelenség: fék nélküli szabadság. A liberálisok húsz éve sikeresen bevezették a szinte minden államban azokat a törvényeket, melyek azon az alapelveken alapulnak, melyek ellentétesek a katolikus erkölccsel, mint például az abortusz, szabad együttélés, stb. – a bűnben élést előnyben részesíti az adózási rendszer is.

A liberalizmusnak van politikája: nevezetesen a demokrácia, a számok demokráciája. Az emberek azok, akik – állítólag – felelősek ezért. De valójában a “demokrácia” arról szól, hogy jobban alárendeljük őket, uralkodjunk fölöttük, kifosszuk õket egy mindenható állam javára, a totalitárius szocializmus alá, ami fokozatosan elpusztítja a tulajdonjogot, ami miatt az állampolgárok az év harmadik felében ingyen dolgoznak az államnak. Az állampolgárok a totalitárius állam rabszolgáivá válnak.

Az úgynevezett szabadság a liberalizmus politikája.

A liberalizmusnak van oktatása: az oktatásnak ateistának, világinak, és az egész nemzet számára elérhetőnek kell lennie. Franciaországban nem a püspökök védték a nem-kormányzati szabadságot, hanem a családok. Ha kétmillió ember nem ment volna Párizsba, hogy meghiúsítsák az oktatásra vonatkozó szocialista törvényt, Franciaországban ma csak a kormányzati oktatás lenne, és a magánoktatás eltűnt volna.

A liberalizmusnak van gazdasága, a nemzetközi pénzügyi szervezetek irányítják. Amilyen mértékben az államok a liberális erkölcsöt, a liberális gazdaságot, a liberális oktatást és a liberális törvényeket alkalmazzák, még ha hatalmas adóssággal is rendelkeznek, a Nemzetközi Valutaalap olyan mértékben támogatja őket.

Ezzel ellentétben a liberalizmusnak ellenálló államokat pénzügyileg aláássák és gazdaságilag tönkreteszik, ha ez lehetséges.

A Vatikánt is tönkretették a nemzetközi pénzügyek. A szabadkőművesek beszivárgották a pápai pénzügyekbe, áthelyezték a vatikáni vagyont Kanadába, ahol az eltűnt. A szabadkőművesek és a nemzetközi pénzügyek azonnal közbeavatkoztak bármilyen szükséges anyagi támogatás nyújtásával. Itt van olyan nyomás, amit Rómában gyakorolhatnak püspökök vagy bíborosok kinevezésére, de bármire, amit a pápa csinál. Gyakorlatilag a szabadkőműves liberalizmus szolgálatában áll jelenleg. Úgy kell elmondanunk ezt, ahogy van.”

Így mondta Lefebvre érsek (rövidítve) 1986-ban, Barcelonában. Szükség van-e egyetlen szót is változtatni rajta?

Kyrie eleison.

Forrás angol nyelven (SSPX hírlevél)

Létrehozva 2022. május 11.