A mai öngyilkosságok szellemi okai

Megjelent az „Exorcist” lengyel magazinban

Az öngyilkosság során valaki szándékosan saját halálát okozza. Az öngyilkosság gyakran a kétségbeesés következtében történik, amely gyakran egy mentális rendellenességnek tulajdonítható. Ilyen például a depresszió, a bipoláris zavar, a skizofrénia, a klinikai depresszió, a személyiség rendellenességek, az alkoholizmus, a kábítószerrel való visszaélés, stb. Sokkal nagyobb a valószínűsége egy válságos időszakban bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó okok miatt, melyek a személyes kapcsolatok zavarával társulnak, a fenti tényezők és egyéb okok, például munkanélküliség, szegénység, csőd, stb. miatt.

Mint karizmatikus tanító, további okokat is találok a mai öngyilkosságokra – keresztények kapcsolata ezoterikus és New Age gonosz szellemekkel, és szentségek vétele istentelen körülmények között.

Az öngyilkosság számos EU-tagállamban az elhalálozás jelentős oka, évente mintegy 60.000 esettel. Az öngyilkossági ráta országonként eltérő. Az öngyilkosság alacsony a dél-európai országokban, például Görögországban, Olaszországban, Máltán, Portugáliában és Spanyolországban, valamint az Egyesült Királyságban 8 vagy ez alatti %, míg a balti államokban és Közép-Európában a legmagasabb: Litvánia 61, Észtország 41, Kazahsztán 43, Fehéroroszország 49, Oroszország 32, Lettország 40, Lengyelország 28, Magyarország 34, Szlovénia 38 %-os rátával rendelkezik ezen a téren. Az USA-ban évente 30 000 öngyilkosság történik!

Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Svájcban stb. 20-23 % jut 100 000 lakosra. Ha az iszlám országokat nézzük, mint például az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Pakisztán Malájzia, Líbia, Irán, Irak, Egyiptom és Szíria, az érték 2-3%. A dél-amerikai országokban, mint Brazília, Peru, Venezuela, Ecuador, Paraguay stb. az arány 2% alatt van. Egy pogány országban, mint India, ennek aránya 13, a kommunista Kínában 23%.

Mint karizmatikus hívő és tanító, amikor elemzem a fenti statisztikákat, úgy találom, hogy viszonylag több öngyilkosság van a keresztény országokban, mint a nem keresztény vagy pogány országokban. Emellett az öngyilkossági arány magas azokban az országokban, melyek elvesztették istenhitüket és a vallásukat. Tudjuk, hogy a dél-amerikai országokban a katolikus hit nagyon aktív és dinamikus, ezért az öngyilkosság aránya nagyon alacsony. A muzulmánok hisznek Istenben és imádkoznak, valóban fanatikusak a hitben és annak gyakorlásában, így az öngyilkossági ráta alacsony.

Ha elemezzük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy az öngyilkossági ráták a múltban nagyon alacsonyak voltak a keresztény országokban, mert volt hitük és gyakorolták azt. Az Istenbe vetett hit reményt ad az embernek és optimizmust az életben. Ma, amikor az ateisták, az agnosztikusok és a hitehagyottak száma növekszik, a kétségbeesés és a depresszió miatt az öngyilkosságok száma is növekszik!

Ha valaki hisz Istenben, különösen Jézusban és az Ő megváltó munkájában, az élet szenvedései, nehézségei és tragédiái ellenére megtalálja az élet értelmét. Sok ember tanúbizonyságát ismerem, akik egymás utáni tragédiák miatt közel álltak az öngyilkossághoz,de megtalálva Jézust saját életükben megismerték az élet értékét, és így elutasították az öngyilkosság gondolatát és most boldog életet élnek.

Jézus azért jött el erre a világra, hogy életet adjon, sok életet (Jn 10,10b). Lázár sírjánál Jézus azt mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25) Azt is mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az ÉLET” (Jn 14,6) Sok öngyilkossági esetet ismerek, ha valódi hitük lett volna Jézusban, akkor nem haltak volna meg. Krisztus lelke, vagyis a Szentlélek életre kelti az embereket, míg az ördög, aki a halál lelke, halált, gyilkosságot és öngyilkosságot hoz (Jn 8,44). Különböző okok miatt, mint az ördögimádás, ezotéria és New Age, a halál szelleme a mai világban jobban működik, mint a múltban.

Az élet minden eseményének lelki oka van. Ha valami jó dolog történik, akkor jó szellemben dolgozunk a munkahelyen, és amikor rossz események fordulnak elő, ott a rossz szellem hatása érződik. Ma olyan empirikus világban élünk, ahol elvesztettük a lelki gondolkodás fogalmát. A mai ember mindennek az okát az empirikus világban keresi, ami kézzelfogható. Sokan vakok a szellemi világ valósága felé! Csak akik spirituálisak, azok tudnak lelki módon gondolkodni. “És nem az emberi bölcsesség által tanított szavakkal beszélünk róluk, hanem a Szellem által tanított szavakkal, a szellemi értelemben lévõ lelki valóságok leírásával kapcsolatban. Most a természetes személy nem fogadja el, ami az Isten Lelkére vonatkozik, mert neki ostobaság és ezt nem tudja megérteni, mert lelkileg ítélik meg. “(1Kor 1,13-14)

Nemrégen egy szlovéniai szomorú anyától, egy katolikus országból kaptam egy levelet, ahol egy családban 3 ember követett el öngyilkosságot egy éven belül. Azt akarták, hogy menjek a házukba és tartsak misét a családfa gyógyulásáért. Amikor megkérdeztem az öngyilkossági okokat, kiderült, hogy az öngyilkosságot elkövetők egyike sátánista volt, a másik kettő pedig a reikit és a jógát gyakorolta, elvesztették a hitüket.

Két nappal ezelőtt egy lengyel hölgy kért imát tőlem: „Kedves James atya, a fiam elvesztette a hitét, felhagyott a szentségek vételével. Reiki mester volt, és egy évvel ezelőtt öngyilkosságot követett el. Most a lányom ért el a jóga gyakorlásának magas fokára, tudatvesztéssel és boldogságot keresve, én és a férjem attól félünk, hogy ő is öngyilkosságot hajthat végre. Kérem imádkozzon szabadulásért.”

Sok ilyen levelet kapok a világ minden tájáról. Itt látjuk azt a veszélyt, amikor megkezdik az ezoterikus és New Age származású alternatív kezeléseket és terápiákat. Ezek a világegyetem erején alapulnak, ami „e világ Uráé”, vagyis az ördögé. Szent János mondja: „tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és hogy az egész világ a gonosz hatalmában van” (1Jn 5:19).

Van példa egy apostol öngyilkosságára – ez Júdás! Sokan azt mondják, hogy öngyilkosságot követett el bánkódása és kétségbeesése miatt, hogy elárulta Jézust, a mesterét, akit így keresztre feszítettek. De ha elemezzük a történetét, látjuk, hogy a sátán vezette őt erre a gonosz tettre. Az utolsó vacsorán, amikor Jézus megalapította a Szent Eucharisztiát, Júdás egy istentelen szívvel áldozott, és ennek következtében a Sátán belészállt. „A falat után rögvest belészállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott neki: „Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!”“(Jn 13,27)

Szent Pál nyilvánvalóan arra céloz, hogy azok, akik méltatlanul veszik Krisztus testét és vérét, azok elkárhoznak (1Kor 11,27-29). Júdás úgy vette Krisztus testét, hogy mestere elárulását tervezte! Nem bánta meg vagy nem változtatta meg a tervét. Amikor vesszük a Szent Eucharisztiát, a szívünket még a gondolatokban elkövetett bűnöktől is meg kell tisztítani.

Tudom, hogy sok katolikus áldozik mise közben úgy, hogy halálos bűn állapotában vannak!

Ismerek egy papot, aki felakasztotta magát az oltár fölött és öngyilkos lett, közvetlenül a szentmise után! Hírhedt volt bűnös életéről; az egyházközséget nem sokkolta az öngyilkosság, bár szomorúak voltak, hogy ez így történt. Ismerek néhány esetet, amikor öngyilkosságot követtek el azok, akik részt vettek szentmisén és áldoztak. Krisztus testét és vérét vették úgy, hogy közben mély gyűlöletben voltak valakivel, vagy erkölcstelenségben éltek és megszegték Isten parancsolatait.

Amikor egy keresztény elveszíti hitét, az imádság és a szentségi élet gyakorlatát, akkor a szíve kiüresedik az ördög számára, hogy elfoglalja azt.

Ha valaki saját akaratából hajlandó sátáni, ezoterikus és New Age praktikákra, akkor az ördög bizonyosan dolgozni kezd benne.

Az ördög tolvaj, aki ellopja a lelket! „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson” (Jn 10,10a) Ahogy az elmúlt 18 évben az európai országokban tanítok, tudom, hogy Európában sok ember eltávolodik Jézustól és az egyháztól, és keleti vallásokhoz, a hinduizmus és a buddhizmus gyakorlásához fordul. Talán az öngyilkossággal foglalkozó cikkek egyikében sem található meg, hogyan kerül a sátán az ezoterikus és New Age dolgokba, az istentelen együttélésbe, az öngyilkosság okaként. Azt mondom, hogy ez az egyik tényező, ami fő oka az öngyilkosságok növekedésének. Miért van olyan sok öngyilkosság és abortusz a keresztény országokban? Miért nem házasodik a keresztény országokban sok fiatal, és a házasok közül miért nincs sokaknak gyermeke? Az ördög nem akarja, hogy a keresztény népesség növekedjen.

Az ördögnek saját taktikája van, hogy rabul ejtse az embereket a saját királyságába, és elpusztítsa az Isten országát. A sátán, Krisztus követőinek ellensége eltolja a mai világot, különösen az egyházat, hiszen sok keresztény építi a templomokat a sátán számára, és hajlandó elkötelezni saját magát ehhez a hatalomhoz, hogy a dolgok saját akaratuk szerint alakuljanak.

Számos keresztény nincs tisztában a keleti vallások veszélyeivel, melyek a New Age és az ezotéria által leselkednek. Az egyházi vezetőknek tanulmányozniuk kell az ezek mögött álló veszélyeket, és utasítani az embereket, hogy tagadják meg azokat, hitüket az élő Jézusba helyezzék a szentségek és az egyház imái által.

A lelkigyakorlataim alatt emberek százaival találkoztam, akik korábban New Age és ezoterikus gyakorlatot folytattak. Ilyen a jóga, a reiki, az akupunktúra, az akupresszúra, az aromaterápia, a Zen, a Chi.kung, a boszorkányság, a csontkovács, a reflexológia, a harcművészetek, a voodoo, igézés, varázslat, kabbala, sámánizmus, szabadkőművesség, stb. Megtagadták ezeket és megújították hitüket Krisztusban és az egyházban a Szentlélek kenete által, és így a nehézségek és problémák ellenére megtalálták az élet értelmét és értékét.

Mint Józsué idejében, az egyház vezetőinek meg kell mondaniuk az embereknek: „Akkor távolítsátok el a köztetek élő idegenek isteneit, és ragaszkodjék szívetek az Úrhoz, Izrael Istenéhez!”, A nép azt válaszolta: „Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az ő szavára hallgatunk!” (Józs 24,23). Vagy ahogyan az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, a hívőknek korábbi gonosz módszereiket a meg kell bánniuk, megtagadni, elégetni mindent, ami ezoterikus, New Age és más vallásokból való, és új életet kezdeni Krisztusban (ApCsel 19,18-19).

Imádkozom, hogy azok, akik ezt a cikket olvassák, komolyan elgondolkozzanak katolikus keresztény életükről, amit a Szentlélek vezet, és hiteles életet éljenek, szeretve az Úr Jézust teljes szívvel, tiszteletben tartva és szeretve saját életüket és mások életét. Isten, Jézus az élet szerzője, ahogy Ő lehelt életet fogantatásunk idején (Ter 2,7), és csak neki van joga arra, hogy elhívjon minket az életből, és senki másnak nincs joga elvenni az életet.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2022. február 1.