Békétlenség, hitetlenség húsvétkor

Az emberek között az egyetlen fennmaradt „szakrális hely” az isteni szeretet

A szíriai ortodox pátriárka azt nyilatkozta, hogy Magyarország az egyetlen hely Európában, ahol keresztény módon fogadták. Henri Boulad atya, a világhírű jezsuita, korábban az afrikai karitász vezetője, több egyetemi diploma és nemzetközi kitüntetés birtokosa, aki életével folyamatosan tanúskodik Krisztusról, spirituális példaként említi hazánkat az EU-ban. Magyarország erőfeszítéseinek elismeréseként magyar állampolgárságot kért és kapott.

Vannak helyzetek, amikor nehéz dönteni, ki mellé álljunk. A CEU-kérdés nem ilyen. Amikor egy kategóriába sorolják a miniszterelnököt a DK elnökével, ez sem ilyen. A Jobbik több ezer plakáttal szórta meg az országot a miniszterelnök képével, „Ők lopnak” felirattal, itt sem nehéz dönteni. Mindig jóindulattal nézek először mindenkire, így a CEU-t pártolókra is, aztán megdöbbenek, hogy milyen naiv vagyok.

A kormányrendelet, ami kiverte a biztosítékot és a tüntetések alapjául szolgált, arról szól, hogy a külföldről pénzelt szervezeteknek átláthatóvá kell tenniük, hogy a pénz honnan jön, milyen célú támogatással. Már nemcsak a CEU van megsértődve a velük kapcsolatos jogszabály-módosítás miatt, hanem a Transparency International és más külföldről pénzelt civil szervezetek is. De mivel nem hajlandók együttműködni, ezért lényegében a korrupció megtartásáért, az anyagi átláthatatlanságért tüntettek.

Azt mondják, a kormány alapjogokat sért, vagyis szerintük éppen a korrupció az alapjog.

Vegyünk egy párhuzamot: észlelem, hogy az egyik gyerekem drogot fogyaszt, pedig nem adok rá pénzt. Vagyok olyan felelőtlen, hogy ezt megengedem. Mikor már párszor meg is vert a gyermekem, meg pocskondiázott, végre vagyok olyan bátor, hogy megkérdezem tőle, honnan veszed a drogra a pénzt, számolj el vele. Erre a gyerek még jobban felháborodik és átkozódik.

A dollármilliárdos diktál, a kormány kushad. A rendszerváltás óta így megy ez. Ezt jelenti a nyílt társadalom ideológiájának terjesztése, a relativizmus, a tízparancsolat elvetése, az „ember az Isten” elve. És elképesztő, sokkoló a médiatámogatás, amivel a CEU előállt.

Úgy tűnik, a szabadság elsősorban az Istentől való függetlenséget, szabadságot jelenti a magyar fiatalok egy része és a CEU-védők számára. „A magyarok nem szeretik a szabad gondolatot” – mondják.

Márpedig a nyílt társadalom mint „szabad gondolat” azt jelenti, hogy el kell fordulni Istentől, és fittyet hányni az ő törvényeinek.

Az öntörvényűséget akarják világszintre emelni, ami durva szabadossághoz vezet. Tehát nem az önzetlen szeretet, örömszerzés, hanem az érték nélküli anyagias­ság, a nihil istenítése vezeti őket. Ezek Európa halálának okai is. Hogy Istenként rendelkezem az élet felett, napi sok ezer abortusszal Európában. Ez a sátáni út.

Az én életem volt már a sátán szolgaságában. Tudom, mit beszélek. Tudom, milyen óriási a különbség a sötétség és a világosság között, a szabadosság és az Isten gyermekeinek szabadsága között. Ha meg tudnánk térni, visszanyernénk a látást és az értést. Krisztus a világ világossága.

Tragikus, hogy húsvét idején azt kell magyarázni, hogy a CEU a keresztény szellemiséget és hagyományt tagadó, kozmopolita-ultraliberális ideológiai kiképzőközpont. Hogy is mondta az Orbán-ellenes, a magyar belpolitikába az ellenzék oldalán korábban durván beavatkozó André Goodfriend? A CEU segít „a világ egyesítésében”. Ám bolond az a keresztény állam, amelyik hagyja magát felforgatni, gyengíteni, és a saját ellenségeit melengeti a keblén a szabadság jegyében! Most is hagyja az állam működni a CEU-t, csak a privilégiumokat akarja megvonni. A különbség jelentős.

A drogozó gyerek példájára visszatérve: végre megjön az apuka esze, és megkérdezi, honnan van erre pénzed. Erre a gyerek lármázni kezd a szabadságról. A sátán lármázik, mert valaki keretek közé akarja szorítani a liberalizmus „Én vagyok az Isten!” folyamát. Vajon hogyan lehetne a tüntető fiatalságot felébreszteni, felnyitni a szemüket a veszélyre, ami rájuk leselkedik? Erős kézzel meg kell akadályozni a további lelki-szellemi-fizikai romlást. Egyszer még hálásak lesznek érte, mint a gyermek, akit szülei határozott szeretettel visszatartottak a romlástól.

Nekünk, civileknek, szülőknek és nagyszülőknek, akik még megmaradtunk a szocializmus és a liberalizmus pusztító viharai közepette, hirdetnünk kell az evangéliumot, Krisztus igazságát, mert az tesz valóban szabaddá, s mint isteni igazság, nem relativizálható. Nem Istent kell a mi méreteinkre zsugorítanunk, hanem nekünk kell az ő méreteire tágulnunk.

Miért kell nyíltnak lenni mindenre? Miért nem lehetnek törvények a jóról és a rosszról, ahogy a tízparancsolat mondja? Miért kell cseppfolyóssá tenni a világot, s így tágítani? Miért kötelező elfogadni a totális globalizációt, és azt engedni, tanítani, ami mögött egyértelműen a pénz, a birtoklási vágy, a hatalomvágy, az élet kevélysége áll? A CEU és a többi nyílt társadalmat hirdető egyetem/szervezet ezt hirdeti. Nem George Soros itt a lényeg, ő csak egy igen erős közkatonája a pénzt istenítő világnak. A csehek megvonták Prágában tőlük a privilégiumokat, el is tűntek, mint a kámfor, átköltöztek ide.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2017. április 17.