Természetgyógyászat

A “természetgyógyászat” nem azonos a benne alkalmazott módszerek összességével. A miskolci Juhász Aranka, aki megtérése előtt maga is természetgyógyász volt (teljesen jóhiszeműen), s ma az irányzat legkövetkezetesebb és rátermettebb kritikusai közé tartozik, idéz egy kijelentést: “A természetgyógyászat 90 %-a jó, csak 10 % kifogásolható. De ez a 10 % a lényeg.” Vagyis a természetgyógyászat eleve egy szellemi irányzat fedőneve, aminek lényege az okkult jellegű 10 %-ban rejlik.

Asztali beszélgetésnél lestem el ezt a kijelentést: “A természetgyógyászat alapelve az, hogy a természet képes önmagát helyreállítani.” Ebben rejlik egy igazság (a természetnek van öngyógyító ereje, pl. sebek beforrnak, kórokozókat leküzd a szervezet), és egy hatalmas tévedés: hogy a természet önmagában ép és sérületlen, öngyógyító ereje mindenre elég. Ezt hívom úgy, hogy “a nudisták tévedése”. Ők ti. úgy gondolkodnak, mintha a paradicsomban élnénk – az emberi test önmagában jó (ez igaz), ezért nincs mit szégyelni rajta (hát a rendetlen vágy?).

A természetgyógyászat is úgy gondolkodik, mintha a paradicsomban élnénk. Pedig hát nem abban élünk, hanem egy sóhajtozó és vajúdó teremtésben, amely romlást és halált hordoz. A New Age irodalomban találtam ezt az elvet: “Az univerzum elég gazdag ahhoz, hogy elküldje nekem mindazt, amire szükségem van”. Csakhogy ez az univerzum numinizálása. Egyedül Isten képes arra, hogy mindent elküldjön nekem, amire szükségem van. Ha helyette az univerzumhoz fordulok, a “levegőben uralkodó fejedelemhez” fordulok. A természetgyógyászat mögött is ugyanilyen numinizáció rejlik.

Tökéletesen igaz, hogy nem ismerünk még mindent a természetben, újabb területek tárhatók föl. Nincs is semmi baj, amíg a föltáratlan területekhez a kísérleti tudomány eszközeivel közeledünk. (Pl. ha a kutatók megvizsgálják, hogyan működik a kínaiak akupunktúrás érzéstelenítése – mert az bizonyos mértékig valóban működik.) De ez tudományos gyógyászat! Ha a természetgyógyászat ehelyett ALTERNATÍV megoldást kínál, vagyis lemond arról, hogy a föltáratlan területet a józan ész eszközeivel ellenőrizze, akkor valami homályosat fogad el, kvázi-vallásos hittel. Ez pedig az okkultizmus definíciója. Ezért hangoztatom, hogy az ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT eszméje a józan ész arcul csapása. Nem egyszerűen az a baj korunkkal, hogy lemond a hitről. Alapvetőbb a baj: lemond a rációról is. Pedig értelmünk Isten ajándéka és az emberi méltóság része.

Az ÖSSZES természetgyógyászati eljárás semmi esetre sem okkult. A gyógynövények használata, a népi megfigyelések hasznosítása önmagában
teljesen tiszta, és éppen ezért nem is képez alternatívát a tudományos gyógyászattal szemben. A természetgyógyászat EGÉSZE mégis okkult, mert
szervesen épít egy okkult elvre. Olyan ez, mintha egy icipici ciánkálit tesznek a levesbe. A leves alkotórészei túlnyomó többségükben egészségesek és táplálóak lehetnek, nem lehet kijelenteni, hogy mindegyik mérgező. A leves mégis a maga EGÉSZÉBEN lesz mérgező. Nem lehet úgy kanalazni belőle, hogy a méregből ne vegyünk be. Az önmagukban jó dolgok is okkult kontextusba kerülnek, ha a természetgyógyász alkalmazza őket. Ahhoz, hogy szellemi veszély nélkül használhassuk ezeket, ki kell vennünk őket az okkult kontextusból és a kísérleti tudomány összefüggésébe helyeznünk.

A különbségtétel az ÖSSZES és az EGÉSZ között jellemző a két gondolkodás közötti különbségre: az egyik inkább analitikus, a másik inkább szintetikus. Részemről nagyon fontosnak tartom hangoztatni: az “alternatív gyógyászat” egy okkult kontextus fedőneve. A “természetgyógyászat” szó méginkább álcázza ezt a kontextust, de az se jelent mást.

Létrehozva 2016. augusztus 1.