Keresztény szerzők New Age hittel

A nevekhez kapcsolódó linkeket nem a cikk szerzője biztosította. A szerk.

Fr. Teilhard de Chardin

francia jezsuita pap és paleontológus, aki hitt a belső energiában vagy okkult energiában. Szólt az üdvösségről, mint a tudat evolúciójáról, ami tipikus New Age kifejezés. Ő is hitt egy világkormányban. A Vatikán elítélte a könyveit.

Fr. Anthony de Mello

Beszélt Istenről, mint az ürességről. Azt tanította, hogy Jézus csak egy egyszerű ember, aki felfedezte, hogy ő isten, ahogy mindannyian fel tudjuk fedezni azt, hogy mi is isten vagyunk. Könyveit elítélték a Vatikánban.

Thomas Merton

Kései éveiben Merton elutazott Ázsiába, miután sok időt töltött a keleti vallások tanulmányozásával. Utolsó éveit elkötelezett hindu és buddhista spiritualitásban töltötte. A vatikáni dokumentum (Jézus Krisztus, az élő víz hordozója – keresztény reflexió a New Age-ről), szerint Merton egyike azon íróknak, akiknek a legnagyobb befolyása volt a New Age mozgalomra.

Eckhart mester

Német misztikus. XXII. János pápa elítélte 28 kijelentését, mert eretnek vagy veszélyes gondolatokat tartalmaztak. Egyszer azt mondta: „Mi teljesen átalakulunk Istenné és átváltozunk Őbenne”, és „a jó ember az Isten egyszülött Fia.” Egy későbbi vizsgálat bebizonyította, hogy ő személy szerint ortodox volt, de tapintatlanul használta a nyelvet. A New Age mozgalom hívői tőle származó idézeteket használnak saját javukra.

Fr. Matthew Fox

Egykori domonkos pap, aki a Teremtés spiritualitását tanította. Hirdette a Kozmikus Krisztust vagy az „ÉN vagyok minden teremtményben” fogalmát, hogy mindannyian Krisztus vagyunk. Elutasítja azt a teológiát, hogy mi bűnösök vagyunk, és szükségünk van megváltásra. Írásait elítélte a Vatikán.

Fr. Thomas Keating

Szerzetes és pap, aki a népszerű Centering Prayer (CP) alapítója. Párbeszédben állt hindukkal és buddhistákkal. Zen mesterként egyhetes lelkigyakorlatot tartott szerzeteseknek. Szerzetes, aki egyben a transzcendentális meditáció tanára is volt, szerzeteseket oktatott erre. A CP a TM-et (transzcendentális meditációt) vagy az okkult technikákat használja a True Self (Felsőbb Én) feltárására, ami Keating szerint a lélek, amiről azt hiszi hogy az az isten. A TM a hinduizmusból származik, a Vatikán ezt a New Age-hez tartozónak tartja. A CP se nem imádság, se nem keresztény dolog. Könyvei tartalmaznak több más New Age hiedelmet is.

Fr. Basil Pennington

Ez az elhunyt szerzetes több könyvet írt a Centering Prayer fogalmáról, melyek nagyon hasonlítanak Fr. Thomas Keating írásaira. Könyvei tükrözik a New Age tanításait.

Carl Jung keresztényekre gyakorolt hatása

Carl Jung svájci pszichológus és pszichiáter volt a felelős a New Age számos tévedésének elterjedéséért a keresztény olvasók körében. Elvetette a keresztény hitet és a Szentírást, hitt a panteizmus eretnekségében, hogy minden isten, ahogy a New Age mozgalomban levők hiszik. Hitte, hogy minden vallási igazság bennünk van, és úgy vélte, hogy az álmok azok magánkinyilatkoztatások, melyek hitelesebbek a Bibliánál. Az okkultizmussal gyerekként ismerkedett meg a családban, saját maga is alkalmazott okkult technikákat betegein.

Akik segítik a New Age világi terjedését

Miguel Ruiz

Támaszkodik az ősi tolték bölcsességre, ami az őshonos népé Dél-Mexikóban. A toltékok szerint minden energia a világegyetemből származik, és azt a világegyetem szabályozza, ahogy a New Age is tanítja. Úgy hiszik, hogy amit valóságnak tekintünk, az a saját hiedelmek és gondolatok terméke, és szét kell szednünk a hitünk rendszereit. Az ő tanítása a Négy Egyezség. Tanításai összpontosulnak az álmokra és látomásokra. Nevezik őt bennszülött sámánnak is (varázsló vagy füvesember).

Wayne Dyer

Nagyon népszerű pszichoterapeuta és oktató, gyakran szerepel a televízióban. Az ő tanítása a „szándék ereje”, vagy az energia univerzális forrásának megérintése. Megpróbál segíteni nekünk, hogy ráébredjünk „a belül levő istenire.” Írt számos könyvet, az egyik címe a Szent Én, egy másiknak címe Módosítsd a gondolataid, változtasd meg az életed: élni a Tao bölcsessége szerint. Ezek a címek önmagukban is tanulságosak. A „Szent Én” ugyanaz, mint a „True Self” (igazi önmagad), felismerve, hogy te isten vagy. (A taoizmus keleti filozófia, azon a hiedelmen alapul, hogy van egy erő, amely átfolyik minden élő objektumon, valamint az egész univerzumon, a cél az, hogy megtaláljuk a „megvilágosodást”.)

Deepak Chopra

Indiai orvos, aki azt tanítja, hogy az értelem, a test, a szellemi kapcsolat urának kell lennünk, és hogy a tudat az alapja a természetnek és az univerzumnak. Ő az egyik vezetője a Transzcendentális Meditációnak. Írt egy könyvet a harmadik Jézusról, amelyben kiáll amellett, hogy Jézus küldetése saját isten-tudatából nőtt ki. Chopra 40 könyvet írt.

Oprah Winfrey

Népszerű tévés beszélgető show háziaszonya. Műsorában számos New Age képvselő szerepelt már, ő most vált nagy New Age guruvá. Vendége volt többek között
Wayne Dyer, Marianne Williamson, Barbara DeAngelis, LaVar Burton, Richard Carlson, Betty Eadie.

Jelenleg is kínál egy egyéves kurzust ’Út a csodákhoz’ címmel saját XM Satellite Radio programján. Ez a kurzus lelki veszélyt jelent. Azt tanítja, hogy nincs bűn, hogy egy megölt Krisztusnak nincs semmi értelme, és hogy Isten mindenben jelen van, amit látunk.

Ő is reklámozza Eckhart Tolle Egy új föld című könyvét, Ez a könyv azt tanítja, hogy válságban vagyunk, és szükség van „lelkileg fejlődni” a katasztrófa elkerülése érdekében. A lelki fejlődés azt jelenti, hogy áttérünk az eretnek meggyőződésre, mely szerint mindannyian „istenek” és mindannyian „Krisztusok” vagyunk.

Shirley MacLaine

Ismert színésznő, aki könyvet írt és konferencia beszédeket tartott a New Age tanításaiból. Ő maga is él számos okkult praktikával: szeánszok, channelling, l Ching, kristályokat használ, hanggal és színekkel gyógyít, asztrológiával foglalkozik, stb.

Forrás angol nyelven: Sword of Light & Truth Ministries

Létrehozva 2023. november 5.