Az első Szegedi Boszorkány Fesztiválról keresztény szemmel

Az első Szegedi Boszorkány Fesztiválról keresztény szemmel

A vasárnapi szentmisében Keresztelő Szent Jánosról hallottam egy tanítást és akkor éreztem késztetést arra, hogy leírjam az alábbi gondolataimat. Június 16-án, szombaton a “Délmagyarország” c. napilapban olvastam arról, hogy június 20-24. között a szegedi Széchenyi téren megrendezésre kerül az első Szegedi Boszorkány Fesztivál. Színes programokkal várják az érdeklődőket. Minden napnak volt egy kulturális része, és olyan is, ami a boszorkányság hirdetéséről, terjesztéséről szólt. 

 

       A kulturális előadásokkal nem foglalkozom, a táncosok, és a különböző hagyományőrző népi együttesek műsorai szépek voltak, de a boszorkányság hirdetése már a mágia kategóriájába sorolható. A színpadon beszéltek a boszorkányság tudományáról, volt ott jóslás, jövendőmondás, fekete macska szépségverseny, jelmezes boszorkány szépségverseny, tanítás távoli népekről és istenekről, rontás levétel, szerelem erősítő boszorkányesküvő, stb. 
Díszvendég Szegedi Erika volt, aki kétszeres európai és magyarországi főboszorkány. Hogy ilyen beavatása van, azt nem csak mások mondják róla, hanem ő ezt állítja önmagáról.

 

A színpad egyik oldalától kezdődően kapott helyet a sütés-főzés, üdítő és borkimérés, kürtöskalácssütő, úgy 20-30 házikóban, kb. 100 méter hosszan, a másik oldalon pedig a felállított sátrakban vásári kirakodók és kézművesek kaptak helyet, de volt köztük elszórtan három olyan sátor is (1, 3, 13), amelyeket a szervezők béreltek. Ott tombolákat és a mágiával kapcsolatos könyveket árultak, vagy jóslással foglalkoztak (tenyérből, kártyából). Ott lehetett leadni a kérdéseket is, amelyekre egy későbbi időpontban a főboszorkány válaszolt. A tér közepén pedig sok-sok asztal padokkal, ahol az érdeklődők elfogyaszthatták a megvásárolt ételt-italt, vagy csak úgy társaloghattak egymással. 
 

Több keresztény ismerősömben kiérlelődött a vágy, hogy tenni kellene valamit, és úgy harmincan kimentünk a Széchenyi térre a rendezvény megkezdését megelőző napon és imádkoztunk. Egy gitárossal énekelni kezdtünk és dicsőítettük Istent. Ezután közösen elmondtunk egy Miatyánkot, majd kisebb csoportokat alkotva, imádkozva körbe jártuk a teret. A közös imádságban legalább négy-öt, kisebb-nagyobb keresztény gyülekezet, egyház hívei és elöljárói vettek részt. 
 

Négyen vállalkoztunk arra, hogy fehér színű pólókra ráíratunk egy Szentírási idézetet és a rendezvény időtartama alatt ezt a pólót (az Igét) magunkra öltve járkálunk az emberek között.

A rajtam lévő pólóra elöl az volt írva: “Jézus szeret téged!” Vö: Jn 13, 34

Hátul pedig: “Jézus Krisztus megváltott, az Övé vagy.” Vö: Iz 43,1 
 

Egyik ismerősöm a pólón a Szentírásban szereplő egyik legszebb Igét, a János 3, 16-17-et öltötte magára: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.” 
 

Úgy gondolom, hogy egy pár gondolatot a kereszténységről is írnom kell, hátha segít valakinâ026 
Az eget, a világmindenséget Isten teremtette. A földet, a rajta lévő összes teremtménnyel Isten teremtette. Az embert is. Az embert Isten, a maga képére, Isten képére teremtette. (Ter 1,27)

Ebből látható, hogy az ember, minden ember Istené. És az egész teremtett világ Istené.  
Kezdetben még nem volt bűn. Az első emberben csak szeretet volt, mint Istenben. Ezután jött a kísértő, és az ember önmagába engedte a bűnt. A bűn következménye a halál, testi és lelki egyaránt. Ettől kezdve az ember elkezdett öregedni, ráncosodott a bőre és elindult az elmúlás felé. Mivel a bűn vírusát magukba engedték (Ádám és Éva), így a tőlük leszármazottak a jóra való készség mellett megörökölték a bűnre való hajlamot is. 
 

Olyan ez, mint amikor egy vírussal fertőzött CD lemezt átmásolunk egy még tiszta lemezre, az is vírussal fertőzött lesz. 
Az Ige szerint a bűn következménye a halál. Ha lenne egy ember, akinek nincsen bűne, akkor az nem halhatna meg, tehát kötelezően feltámadna, mert a halál nem tudná fogva tartani. Amint már említettem Isten teremtett mindent. A Szentírás említi, hogy Isten az élet. Az ember is él és Isten által, az Élet által él. Isten mindenben benne van, és mindent áthat, így nála nélkül semmit sem tehetünk. 
 

Isten testet öltött, Jézus Krisztusban megjelent közöttünk. Azért lett emberré, hogy az ember bűnét, mint ember felvállalja, és hogy meghaljon helyette. Ezáltal kifizette helyettünk (minden emberért) a bűnért járó büntetést. 
 

“Amint tehát kárhozat szállt minden emberre egynek a bűnbeesése miatt, úgy az életet adó megigazulásban is minden ember részesül egynek az igaz volta miatt. Ahogyan ugyanis a sok ember bűnössé vált egy ember engedetlensége által, éppúgy a sok ember megigazulttá is válik egynek az engedelmessége által.” (Róm 5, 18-19) 
 

Isten megigazulást, üdvösséget hozott minden embernek és felkínálta, hogy tartsunk bűnbánatot és keresztelkedjünk meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében bűneink bocsánatára. Isten, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halottak közül, bennünket is fel fog támasztani a bennünk lakó Lelke által. 
Úgy látom, hogy válaszút előtt állunk. Ha Jézus Krisztus mellett döntünk, akkor az örök élet, az üdvösség mellett döntöttünk. Elfogadjuk a Szentírást és megpróbálunk az abban leírtak szerint élni és szeretni. Az Ige azt mondja, hogy jótettekre vagyunk teremtve, szeressük egymást, tiszteljük szüleinket, a felebarát javát is akarjuk, engedelmeskedjünk elöljáróinknak, ne tegyük másoknak azt, ami nekünk sem esne jól, ha velünk tennék. Legyünk békeszerzők és legyen minden ember számára a legfontosabb a szeretet. Hirdessük az örömhírt, hogy minden ember Istené és van már üdvösségünk Jézus Krisztus által. 
 

A másik felkínált választás a Boszorkány Fesztiválon hangzott el. 
Fontos Szegeden a boszorkányok kinevelése, bátran jelentkezzenek férfiak és nők egyaránt, hisz bárkiből lehet boszorkány. A legkisebbek átnevelése is megkezdődött, számukra rajzverseny volt meghirdetve, ahol a boszorkányságról kellett rajzolniuk, ezután a boszorkányságról szóló utcai bábszínház előtt sikítottak a gyerekek. 
Jelenleg a szegedi főboszorkánynak 21 tanonca van, szeptembertől új tagokat vár az iskolába. A tanfolyam díja: 50.000Ft.  
Amin leginkább csodálkozom, hogy a boszorkányok valamiféle vállalkozói engedéllyel rendelkeznek, persze fehér mágiára. Én még olyat nem láttam, de abban állítólag a kártyavetés és a tenyérjóslás is szerepel, mint engedélyezett tevékenység. 
 

Nem létezik fehér vagy fekete mágia. Ahhoz, hogy valaki a fehéret használja, a feketét is ismernie kell. Nem lehet az, hogy bemegy a beteg az orvoshoz az pedig nem ismeri a betegségét és mégis felír neki valamilyen gyógyszert. Tudtommal ahhoz, hogy a madárinfluenza ellenszerét kikísérletezzék, meg kellett ismerniük magát a vírust is. 
Aki megengedi a fehér mágiát, az megengedte a feketét is. Nem tudom, hogy aki jóslásra vagy mágiára ad ki engedélyt, tudja-e, hogy mit cselekszik? Ha valaki boltos akar lenni, kereskedelmi végzettséggel kell rendelkeznie, vizsgázik tudásából, ezután az oklevél (engedély) birtokában végezhet kereskedelmi tevékenységet. Ha valaki kocsival akar közlekedni, jogosítványhoz kell jutnia, és van, aki felel azért, hogy az általa kiadott engedély birtokosa alkalmas a közlekedésre. 
 

Több kérdéseim is van, amit nem értek.

Hogyan lehet kiadni vállalkozói engedélyt jóslásra, amikor a színpadon többször is elhangzott, több száz ember füle hallatára, hogy a jóslásnak kb. 50%-a igaz, a többi nem.

Ha visz valaki kettő nyers tojást, akkor ez a százalék nőhet.

Nem kellene-e a vállalkozói engedélybe beleírni azt is, hogy a jóslásnak fele hazugság, de nyers tojással jobban működik?

Az is elhangzott, hogy Szegeden a Boszorkányszigeten terveznek létrehozni egy Európai Boszorkány Központot. Kell ez Szegednek, vagy Magyarországnak? Nem kellene erről másokat is megkérdezni? Vagy azt akarjuk, hogy gyerekeink boszorkányok legyenek? 
 

A boszorkány rendszer (a szellemvilágban) hasonlít a maffiához, akár a kábítószerről, vagy másfajta szervezett bűnözésről legyen szó. Ha az ember belép, mindent megkap. Pénzt, autót és mindent, ami kell, csak dolgozzon nekik. A baj akkor van, amikor valaki ki akarna belőle menni. Ekkor jönnek a zaklatások, rémálmok, nem sorolom, mert ezekről már sok írás is megjelent, akit érdekel, olvassa őket. 
 

A kártyavetéssel kapcsolatosan kaptam egy példabeszédet és gondolom azért, hogy másokkal is megosszam:

Józsi bácsi tanyán él, még érettségije sincsen, csak hat általánost végzett. Egy napon bemegy a városba és látja, hogy nagy buli van a Széchenyi téren. Hurka, kolbász, sör és sokféle portéka kínálkozik eladásra. Eszik-iszik, majd észrevesz egy táblát kártyajóslás felirattal. Belép a házikóba és még kissé bizonytalanul megkérdezi a bent ülőtől.

– Biztosan tud maga jósolni?

– Persze, hogy tudok!- jön a válasz szaporán  ott van az engedélyem a falon, nézze csak meg ki írta alá!

Józsi bácsi megnézi az irományt. Lát rajta egy nagy pecsétet is, ezután kissé felbátorodva leül egy székre, hogy feltegye kérdését. A jövő héten szaporodás várható az istállóban,ezért a kérdés az volt, hogy meg tudják-e neki mondani, hogy hány borjat fog elleni a Riska nevű tehene.  
 

Kártyakeverés, majd szép sorjában színével felfelé fordítva lerakják egymásmellé a lapokat.

– Hármat.  jön a válasz a jóslásból.

Józsi bácsi nagyon megörül, fizet is gyorsan és már lép is kifelé, hogy mielőbb megossza a jó hírt az otthoniakkal is. Pár lépés megtétele után elkezd gondolkodni. Biztos, hogy hármat? Kettő is ritkaság nemhogy három.â01D Visszamegy a jósdába és megszólal:

– Nézze már meg még egyszer azt a kártyát, kicsit soknak tűnik a három borjú!

A jós ismét kártyát kever, majd lesorjázza a lapokat. Az az érdekes, hogy most teljesen másfajta lapok jöttek elő és más felállásban.

– Kettőt.  szólal meg ismét a kártya tulajdonosa.

– Kettőt?  gondolkodik hangosan Józsi bácsi, majd azt mondja:

– Tudja mit? Keverje meg azokat a kártyákat még egyszer és akkor csak eldől az igazság.

Kártya keverés kezdődik,majd ismét azok lerakása és lám ismét új, eddig még nem látott kártyák kerültek a terítékbe.

– Egyet.  szólal meg a jósló és most már ő sem tudja, hogy milyen lapoknak higgyen. Ezt már Józsibáâ019 sem bírta tovább szó nélkül és kissé emelt hangon kérdi:

– Ha igaz a jóslás akkor ugyanarra a kérdésre felelve nem minden keverés után ugyanazoknak a lapoknak kellene előjönni és ugyanolyan sorrendben? 
 

Mivel a kérdésére választ nem kapott, visszakérte a pénzét és sietve eltávozott még mielőtt meglátná valaki ismerőse, hogy a jósdában járt. 
 

Isten egy ideig elnézi a tudatlanságunkat és tudom, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Én is az vagyok és rászorulok Isten irgalmára. A boszorkányságot viszont teljesen ki kellene iktatni minden ember életéből. Két okból is:

  1. Ha nem működik és hazugság minden jóslás, akkor azért

  2. Ha viszont valamilyen szellemek által működik, akkor pedig azért.

 
Az is elhangzott még, hogy a Biblia is jóskönyv és tele van jósokkal. A Biblia nem jóskönyv, hanem Isten szavait és üzenetét tartalmazó Szent Írás. És a Bibliában nem jósok, hanem próféták szerepelnek. Istennek nincsenek boszorkányai, őhozzá angyalok és szentek tartoznak. Az Újszövetségben szerepelnek jósok és mágusok is, el kell olvasni, hogy mi van róluk leírva.

  1. Apcsel 8, 9-25

  2. Apcsel 16, 16-19

Ne nekünk Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget!

Szeged, 2007. 06. 29.

Létrehozva 2011. május 25.