Laun-Homo

Homoszexualitás katolikus szemmel

A könyv elektronikus változata

Ez a publikáció az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv a Jel Kiadó gondozásában jelent meg 2007-ben, az ISBN 978-963-9670-33-4 azonosítóval. Az elektronikus kiadás a Kiadó engedélyével készült. A programot lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más jog a Kiadóé.

A kiadó előszava

A Jel Kiadó az Erkölcsteológiai Tanulmányok (ETT) és az Erkölcsteológiai Források (ETF) mellett rendszeresen megjelenteti az Erkölcsteológiai Könyvtár (ETK) sorozat köteteit. Ez utóbbiban évente egy-egy olyan kiadványt ajánl az Olvasók figyelmébe, mely megbízható monográfiaként bizonyos részprobléma katolikus áttekintését tartalmazza.

Mostani könyvünk olyan témával foglalkozik, mely egyre erőteljesebb vitát vált ki korunkban, s ez a homoszexualitás. Miközben a civilizált országokban nemcsak kikerült a büntetendő magatartások köréből, hanem az ún. meleg mozgalmak egyre inkább a teljes társadalmi és jogi elfogadásáért harcolnak, aközben a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján gondolkodó és érvelő Egyház azt tanítja, hogy semmiképpen nem lehet azt a heteroszexualitás alternatívájaként értelmezni.

Kiadványunk szerzői avatott szakértők. Andreas Laun erkölcsteológus s egyben salzburgi segédpüspök: ő korunk sok aktuális kihívása egyikeként a homoszexualitás keresztény erkölcsi értékelésével is behatóan foglalkozik. Ő szerkesztette azt a Homosexualität aus katolischer Sicht című (Franz-Sales-Verlag, 2001) könyvet, mely témánkat taglalja, s ugyancsak az ő javaslatára került annak három legjelentősebb írása mostani magyar kiadásunkba. John Harvey amerikai katolikus pap. Ő alapította a Courage (Bátorság) nevű szervezetet, mely immár negyven éve lelkipásztori fórumot kínál a homoszexuális hajlamú embereknek. Dr. Christl R. Vonholdt gyermek- és ifjúsági szakorvos, a németországi Institut für Jugend und Gesellschaft (Ifjúságért és Társadalomért Intézet) vezetője. Fő kutatási területei: a férfi és női identitás fejlődése, a szexualitás, a házasság és a család. Kiadványunk tartalmazza a Hittani Kongregáció 1986-ban közzétett dokumentumát is, melynek címe: A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása.

Az ETK/5 jelen kötete mögött sokak munkája áll. A tanulmányok fordítója Mazgon Máté, az egyházi dokumentumé Lipcsák Tamás. A Vonholdt-írás lektora Dr. Csíky Miklós, a másik kettőé Dr. Bruncsák István, Dr. Németh Gábor (aki a kongregáció-fordítását is ellenőrizte), valamint Dr. Roska Péter. Amikor megköszönöm munkájukat, kifejezem reményem: sorozatunk újabb kiadványa hozzájárul ahhoz, hogy kijelölt témakörünkben is hiteles információkhoz és látásmódhoz jussanak az Egyház erkölcsi tanítása iránt alaposabban érdeklődő Olvasók.

Tarjányi Zoltán

A kiadvány letölthető itt.

Létrehozva 2019. május 17.