Szexuális bűnök, Internet – megoldás

Nem a szex a baj (hanem a kéjvágy)

Szexuális tisztaság kéjvágytól égő világunkban – Joshua Harris könyvének kivonata

1. “A kéjvágyat egyszerűen úgy határozom meg, mint olyasmire irányuló nemi vágyat, amit Isten megtiltott. A kéjvágy azt jelenti, hogy vágyunk valamire, amivel nem rendelkezünk, és nem is kellene rendelkeznünk. A kéjvágy túlmegy a vonzódáson, a szépség értékelésén, sőt az egészséges nemi vágyon is fontosabbá teszi ezeket a vágyakat Istennél. A kéjvágy az Isten által megszabott irányelveken kívül keresi a kielégülést.”

2. A kéjvágyból sosem elég! Sajnos, sokan rájönnek, hogy a kéjvágy akkor is ösztökéli őket, ha már “mindent kipróbáltak”. Ami a kéjvágyat illeti, nincs olyan, hogy “mindent kipróbáltunk”. A kéjvágy célja végső soron nem a szex, hanem a tiltott terület, s egyre mélyebbre tud vinni minket a perverzióban, ha átadjuk magunkat minden igényének. “Isten azt akarja, hogy megtanuljunk szentségben és tisztességben uralkodni a testünkön (lásd 1Thessz 4,3-6; Egyszerű ford.). De a kéjvágy (és konkrétan az önkielégítés) olyan, mint egy sárkány, amely idővel megerősödik, és egyre több táplálékot igényel. Másrészt szereti a változatosságot. Ha egyszer rászánjuk magunkat, hogy minden táplálékot megadunk neki, ami a teljes elégedettségéhez szükséges, azon kapjuk majd magunkat, hogy egyre kéjesebb gondolatokba kell merülnünk, s végül olyan helyeken keressük az élvezetet, amelyeket sosem feltételeztünk volna magunkról.”

3. Mennyi kéjvágyat engedhetünk meg az életünkben? Az Efezus 5,3-ban ez áll: “Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, vagy romlottságnak, se kapzsiságnak. Hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez” (Egyszerű ford.).

4. Nemcsak a férfiak problémája, de a nőknél másképpen jelentkezik. Dr. Al Mohler egyszer megdöbbentő, ám helytálló kijelentést tett: “A férfiaknak az a kísértés, hogy átadják magukat a pornográfiának – a nőknek pedig az, hogy elkövessék a pornográfiát.” Vagyis azt élvezik, ha a férfiak kívánják őket, futnak utánuk.

5. Hogyan küzdhetünk ellene?* John Piper a következőket írja Future Grace (Jövőbeli kegyelem) c. könyvében: “A tűz ellen tűzzel kell küzdenünk. A kéjvágy örömeinek tüzét Isten örömeinek tüzével kell kioltanunk. Ha a kéjvágy tüzét pusztán tilalmakkal és fenyegetésekkel próbáljuk eloltani – Jézus legszörnyűbb figyelmeztetéseit is beleértve -, kudarcot vallunk.

A nagyobb boldogság biztos ígéretével kell kioltanunk. Hadd nyelje el a kéjvágy örömének pislákoló lángját a szent megelégülés lángkévéje.”

6. Amikor John Wesley, a híres evangélista a teológián tanult, egyik levelében megkérte anyját, Susanna(h) Wesleyt, hogy írja le világosan, mi a bűn. Talán annak fölsorolására vágyott, hogy mit szabad és mit nem. Anyja azonban sokkal jobbat adott neki. Válaszában ezt írta: “Kövesd ezt a szabályt: ami gyengíti értelmedet, csökkenti lelkiismereted érzékenységét, elhomályosítja benned Isten tudatát, vagy elveszi a lelki dolgok ízét; vagyis ami növeli tested erejét és hatalmát az elméd felett, számodra bűn az, bármilyen ártatlan legyen is önmagában.”

7. Kössük föl a kardunkat: Tanuljunk igeverseket, kísértés esetén ismételgessük őket (a Sátán hazugságaival szemben) – pl. Mt 5,8.29k; Róm 8,6; 13,14; 14,12; 1Kor 6,18-20; Gal 6,7k; Ef 5,3; Kol 3,5k; 1Thessz 4,3-6; 2Tim 2,22; Zsid 12,6; Jak 1,15; Jób 31,1.11k; Zsolt 11,7; 16,11; 84,11-13; 101,3; 119,9-11; Péld 5,3-5.8-11; 6,25-27; 19,23; Ézs 33,17; JSir 3,24-26.

8. Létesítsünk valakivel számadó viszonyt: Keressünk egy közeli lelki barátot, akinek rendszeresen számot adunk az életünkről. Ez a tartós győzelemhez szinte elengedhetetlen, és nemcsak e téren hasznos. Nélkülözhetetlen az is, hogy egy biblikus gyülekezet felelősséget vállaló tagjai legyünk, rendszeresen gyakorolva a közösséget testvéreinkkel.

9. Thomas Watson írta egyszer: “Az istenfélő ember nem megy el addig, amíg elmehetne, nehogy messzebbre menjen, mint kellene.”

10. Hét ötlet az internetes pornóval szemben

 1.  Állapítsd meg, mi vezet nálad a kéjvágy interneten keresztüli kiéléséhez.
 2. Döntsd el, hogy semmilyen technikai kényelem nem éri meg, hogy vétkezz Isten ellen.
 3. Vizsgáld meg, milyen lelkülettel böngészel, és mennyi időt töltesz a neten.
 4. Legyen egy számadó társad, aki következetesen rákérdez az internetezésedre.
 5. Definiáld újra, hol a “határ” (nem lehet a szakadék szélén).
 6. A webszűrő, blokkoló és számadást segítő programokat ne az egyetlen védelmi vonalként használd. (Magam régóta megelégedéssel használom és másoknak is ajánlom a Blue Coat K9 Web Protection nevű programját, mellyel figyelemmel kísérhetjük vagy adott időszakokban letilthatjuk gyermekeink internetezését, valamint egész finoman beállíthatjuk, milyen jellegű – pl. [homo]szexuális, hacker stb. – tartalmak ne jelenhessenek meg a monitorukon [vagy éppen a sajátunkon]. Akinek nagyobb kísértést jelent ez a terület, az a program jelszavát, amely lehetővé teszi a letiltott oldalak vagy időszak engedélyezését, rábízhatja pl. a házastársára vagy valaki másra.)
 7. Akkor küzdj a legkeményebben e bűn ellen, amikor erősnek érzed magad (1Kor 10,12k; Károli).

11. A bűnbánat útja

 1. Imádkozz.
 2. Azonosítsd a bűnt (indíték, tévhit/hazugság).
 3. Ragadd meg az evangéliumot (bűnbánat).
 4. Tégy lépéseket a bűn abbahagyása érdekében (idevágó igék, magatartás megváltoztatása, bocsánatkérés, jóvátétel).
 5. Bűnödet helyettesítsd igazsággal (krisztusi gondolatok és tettek).
 6. Keresd a közösséget mint a kegyelem eszközét (bűnvallás, számadás).
 7. Ismételj (1-5: naponta; 6:rendszeresen).

 

Lásd még

A pornográfia szintetikus drog (Magyar Kurír)

Létrehozva 2020. augusztus 19.