Fernández bíboros egy 2024. április 8-i sajtótájékoztatón

A Vatikán új normákat bocsát ki az állítólagos látomásokról, nem hajlandók dönteni az események természetfeletti eredetéről

VATIKÁNVÁROS (LifeSiteNews) — Victor Manuel Fernández bíboros új normákat adott ki az állítólagos látomások értékelésére és hitelességének megállapítására, felvázolva egy olyan folyamatot, amely visszaadja a hatalmat a Vatikánnak, és nagy valószínűséggel zavart okoz a hívek körében.

Május 17-én a Hittani Dikasztérium (korábban Hittani Kongregáció) prefektusa, Fernández bíboros frissített eljárásokat adott ki az állítólagos látomások vagy természetfeletti események valódiságának megállapítására. A „Normák az állítólagos természetfeletti jelenségek megkülönböztetésére vonatkozó eljáráshoz” című dokumentumra – állítása szerint – azért van szükség, mert a korábbi előírások ritkán vezettek „egyértelmű” megoldáshoz.

Az új dokumentum azonban kifejezetten elutasítja annak lehetőségét, hogy dönteni lehessen arról, hogy egy állítólagos látomás természetfeletti eredetű-e, a jóváhagyás legmagasabb formáját Nihil Obstat-ra, vagyis „tévedésmentes”-re redukálva, ami azt jelenti, hogy egy állítólagos látomásról nem születik döntés, hogy természetfeletti eredetű-e vagy sem.

Azzal indítva, hogy a normák „nem a Lélek ellenőrzésére vagy (még kevésbé) elfojtására irányulnak”, Fernández azt írta, hogy néhány „állítólagos” isteni eseménynél „komoly kritikai kérdések merülnek fel, amelyek károsak a hívőkre nézve”, például amikor hírnévre vagy pénzre törekednek. Ilyen esetekben „nem szabad figyelmen kívül hagyni például a doktrinális tévedések, az evangéliumi üzenet túlzott leegyszerűsítésének vagy a szektás mentalitás terjedésének lehetőségét” – tette hozzá.

Az egyház korábbi útmutatását VI. Pál pápa adta ki 1978-ban (2011-ben angolul is megjelent), címe: „Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez”. Azzal érvelve, hogy az 1978-as normák túl hosszú folyamatot eredményeztek egy állítólagos jelenés hitelességének eldöntésében, Fernández elárulta, hogy új dokumentuma a dikasztérium 2023. novemberi ülésén született, mielőtt Ferenc pápának bemutatták és május 4-én azt jóváhagyta volna.

Fernández normái lényegében hatalmas zűrzavart fognak okozni, miközben egyidejúleg csökkentik a magánkinyilatkoztatás hivatalos jelentőségét. Mivel a jóváhagyás legmagasabb formája egyszerűen a Nihil Obstat, a hívők egyszerűen csak azt fogják meghallani, hogy a Vatikán jóváhagy egy jelenést, és valószínűleg annak megfelelően fognak eljárni, mintha az isteni esemény lenne.

A Vatikán azonban csak azt fogja kijelenteni, hogy nem találtak tévedést, kifejezetten elutasítva annak mérlegelését, hogy egy ilyen esemény természetfeletti eredetű-e.

Azzal, hogy ilyen zavart okoz és csökkenti az ilyen események hivatalos elismerését, a bíboros prefektus jelentős eltávolodást mutat a magánkinyilatkoztatásnak tulajdonított jelentőségtől – ezt a lépést üdvözölni fogja a Pápai Mária Akadémia vezetője, aki tavaly kijelentette, hogy a Vatikán „teljességgel hamisnak” fog ítélni minden olyan állítólagos máriás „jelenést, ahol Isten büntetéseiről beszélnek.”

Megkérdőjelezni Fatimát?

Fernández felvázolta egy állítólagos jelenés jóváhagyásának új stílusát, amely arra törekszik, hogy az ilyen döntések feletti hatalom a Vatikánba kerüljön, és távolítsák el a helyi püspököktől. Mivel egyes püspökök történelmileg olyan nyilatkozatokat tettek, melyekben kijelentették, hogy egy állítólagos látomás természetfeletti volt, de alkalmanként – mondta Fernández – a DDF közreműködése nélkül tették, ez „jelentős zavart okozott”, és szükségessé tette az új normákat.

A dokumentum védelmében Fernández még a fatimai jelenéseket is kiemelte példaként. Azt írta, hogy a CDF 2000 júniusi nyilatkozata, miszerint „az üzenet nem tartalmaz semmit, ami ellentétes a hittel vagy az erkölccsel”, az egyházi jóváhagyást jelzi, de nem sokkal később óvva a híveket, nehogy azt gondolják, hogy hinniük kell az eseményben, tanúsítva, hogy az ilyen látomásokat „néha többre értékelték, mint magát az Evangéliumot.”

A bíboros azonban nem fejtette ki mondandóját arra, hogy a fatimai jelenések valamilyen módon kétes értékűek vagy tévedés okozói lennének. Úgy tűnt, hogy utalása inkább a látomások jelentőségének lekicsinyítésére irányult, elítélve azokat a kifejezéseket, amelyek „ténylegesen arra orientálták a híveket, hogy azt higgyék, hinniük kell ezekben a jelenségekben.”

Az új módszer alapja

A bíboros új módszere szerint a dikasztérium súlyozza az állítólagos jelenések értékelését, a kritériumok tehát megváltoznak. Fernández elmondta, hogy osztálya úgy döntött, hogy az állítólagos látomással kapcsolatos megkülönböztetési eljárás a „Nihil obstat” (tévedéstől mentes) kijelentéssel zárul, nem pedig azzal, hogy a látomás természetfeletti eredetű, vagy „constat de supernaturalitate”.

Az ilyen lépést azzal védték, hogy felgyorsítja az eljárást azáltal, hogy gyorsabban megszületik valamilyen döntés.

Több mint valószínűnek tűnik, hogy az új eljárás sokkal nagyobb zavart fog okozni. Ha egy állítólagos látomást Nihil Obstat-nak nyilvánítanak, de a természetfeletti eredetre vonatkozó hitelességéről szóló döntés nélkül hagyják, akkor valószínűtlennek tűnik, hogy az általános felfogás különbséget fog tenni a két szempont között.

Valójában Fernández az egész lehetőséget megszüntette annak eldöntésére, hogy egy állítólagos látomás mennyből való-e vagy sem.

„E normák nem írják elő, hogy az egyházi hatóság pozitívan ismerje el az állítólagos természetfeletti jelenségek isteni eredetét” – áll a frissített szabályzatban.

A bíboros hatpontos módszere a DDF és a püspökök számára – mint mondta – „nem foglalja magában annak lehetőségét, hogy kijelentsük, hogy a megkülönböztetés tárgyát képező jelenség természetfeletti eredetű – vagyis erkölcsi bizonyossággal állítsuk, hogy az Isten által közvetlenül akart döntésből származik”.

Ezzel Fernández kijelentette, hogy egy ilyen válasz – vagyis annak a kijelentésnek a megtagadása, hogy az állítólagos látomás természetfeletti-e vagy sem – „természetesen nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy az áhítat alakulásának figyelemmel kísérése során a jövőben másfajta válaszra lehet szükség.”

Példaként bemutatott egy fordított döntést egy állítólagos 1950-es látomás természetfeletti voltára vonatkozóan, azzal érvelve, hogy ez példát jelent arra, hogy az egyház valahogyan megváltoztathatja a döntését. Mint Fernández megjegyezte, a helyi püspök az állítólagos látomások ellen döntött, és ebben a Vatikán támogatta. Amikor a helyi püspökök 1996-ban és 2002-ben az esemény mellett döntöttek, a Vatikán 2020-ban megismételte korábbi elutasítását – így a Szentszék döntését tartották meg.

Ezért Fernández kijelentette, hogy az új normák ugyan a helyi püspökre bízzák az állítólagos látomások „megkülönböztetését”, de elrendelte, hogy a DDF-fel „mindig konzultálni kell, és végső jóváhagyást kell adniuk ahhoz, amit a püspök dönt, mielőtt bejelent egy állítólagos természetfeletti eredetű eseményről szóló döntést.” Korábban a helyi püspök szabadon döntött, hogy kéri-e a Vatikán beavatkozását, de nem volt – az 1978-as normák szerint – megtiltva, hogy önállóan cselekedjen anélkül, hogy az akkori CDF-hez kellene fordulnia.

Az új normák szerint a helyi püspöknek meg kell várnia, hogy a DDF véglegesen jóváhagyja [a püspök] saját döntését, és ezután a helyi püspök döntését úgy adják ki, mint ami „a Hittani Dikasztériummal egyetértésben van.”

Fernández azonban megnyitotta annak lehetőségét is, hogy hivatala felülbírálja saját döntését, ami véget nem érő zűrzavart okozhat az állítólagos jelenésekkel kapcsolatban.

Az új döntési folyamat terve és eredményei

A részletezett normák értelmében egy állítólagos látomással kapcsolatos döntés hirtelen sokkal bonyolultabbá válik, mint korábban. Többé már nincs meg a helyi püspök szabadsága, hogy saját maga döntsön.

Először kapcsolatba kell lépnie a helyi püspöki konferenciával egy állítólagos látomásról, majd a döntésével kapcsolatos első gondolatait – a Votum-ot – be kell nyújtania a DDF-nek. Ezután meg kell kezdenie a történtek kivizsgálását, a bizottságban egy kánonjogász, egy teológus és egy szakértő is részt vesz, bármilyen jelenségről is legyen szó.

A helyi püspöknek a vizsgálat eredményeit be kell nyújtania a DDF-nek, amely eldönti, hogy jóváhagyja-e a püspök eddigi intézkedéseit az állítólagos látomás valóságtartalmával kapcsolatban. Az ilyen vizsgálat lefolytatásának részletes vázlatával Fernández megbízza a bizottságot és a helyi püspököt, hogy értékeljék az eredményeiket, majd nyújtsák be azokat a Vatikánnak további vizsgálatra.

A helyi püspök ezeket a megállapításokat a saját Votum-ához csatolja, amelyben kifejti személyes véleményét az ügyről, ami a DDF döntésének megalapozására szolgál.

Az új normákat vázolva Fernández bemutatta a hat lehetséges eredményt egy állítólagos látomással kapcsolatban:

  • Nihil obstat, mely szerint “a Szentlélek működésének számos jelét ismerik el egy adott lelki élmény ‘közepette’, és nem fedeztek fel olyan szempontokat, amelyek különösen kritikusak vagy kockázatosak lennének, legalábbis eddig.”
  • Prae oculis habeatur, melyben „fontos pozitív jeleket ismernek el”, de a helyi püspök „néhány zavaros vagy potenciális kockázatot jelentő szempontot” is megállapít, melyek „gondos megkülönböztetést és párbeszédet” igényelnek az állítólagos látnokokkal.
  • Curatur, amikor az egyház “különféle vagy jelentős kritikus elemeket” figyel meg az állítólagos látomással kapcsolatban, de úgy ítéli meg, hogy a népi kultusz túlságosan elterjedt ahhoz, hogy az emberek hitének sérelme nélkül elítélje az állítólagos látomást. A püspököt arra kérik, hogy ne népszerűsítse az eseményeket.
  • Sub mandato, melyben az állítólagos látomást úgy ítélik meg, hogy nincsenek említésre méltó problémák, de kérdések merülnek fel a vele kapcsolatban álló emberek miatt, „akik visszaélnek ezzel”. Ilyen példa, írta Fernández, amikor az ilyen emberek „az egyházi területen már meglévő pasztorális tevékenységen kívül más pasztorális tevékenységet támogatnak, anélkül, hogy elfogadnák az egyházmegyés püspök utasításait.”
  • Prohibetur et obstruatur, amikor az állítólagos látomás „kritikus kérdései és kockázatai” felülmúlják az esetleges előnyöket, és ezért a helyi püspök utasítást kap, hogy tiltsa meg az állítólagos látomáshoz való csatlakozást.
  • Declaratio de non supernaturalitate, amikor a DDF jóváhagyja a helyi püspök kijelentését, hogy az állítólagos látomás nem természetfeletti eredetű.

Még nem tudni, hogy Fernández normái milyen módon segítik majd az állítólagos látomások hitelességének megkülönböztetését, mivel a dokumentum kizárja, hogy egy ilyen esemény természetfeletti eredetéről döntést hozzanak.

Azzal, hogy a DDF számára fenntartják a jogot, hogy a jövőben bármikor beavatkozhasson, függetlenül attól, hogy milyen döntést hozott akár ugyanez a hivatal, az új normák végtelen zűrzavarnak és bizonytalanságnak adnak teret minden állítólagos látomásra vonatkozóan.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. május 17.