A „halál kultúrájának” szellemi alapja az evolúció

RÓMA (LifeSiteNews) – Hugh Owen, a Kolbe Center for the Study of Creation (Kolbe Központ a Teremtés Tanulmányozásáért) katolikus szervezet alapítója és igazgatója, aki a hagyományos teremtéstan tanítására törekszik, azt mondta, hogy a halál kultúrája nem lenne indokolt, ha az evolúciót lelepleznék, mint „áltudományt”, mivel valóban az. Arra is bátorította az embereket, hogy ne aggódjanak a katolikus egyházban tapasztalható válságok miatt, mivel a magánkinyilatkoztatás szerint Isten orvosolni fogja ezeket. Owen a múlt hónapban a római Életfórumon tette közzé az alábbi megjegyzéseket.

Beszédét a modernista eretnekséggel kezdte, amelyet X. Szent Pius azonosított és ünnepélyesen elítélt a Pascendi Dominici gregis enciklikában és a Lamentabili sane című tananyagban. Owen megjegyzi, hogy a szentéletű pápa látta, hogy ha a modernisták átveszik az Egyház irányítását, akkor mindent tönkretesznek, mert azt állítják, hogy a liturgiát, az Egyház házasságra vonatkozó törvényeit és az Egyház erkölcsi tanítását meg kell változtatni, mert „új helyzetbe kerültünk”. Owen kijelentette, hogy a modernizmus mindenütt elterjedt, mert „tudományos alapokra” hivatkoztak.

Valóban, folytatta Owen, a katolikus értelmiségiek a 20. század fordulóján figyelmen kívül hagyták a Tanítóhivatal döntését, amikor megpróbálták összeegyeztetni a katolicizmust az evolúcióval, rámutatva Ernst Haeckel német filozófus gondolataira, aki tévesen feltételezte, hogy az emberi embrió „az evolúció minden szakaszát megismétli az anyja méhében”. XII. Pius eközben a Humani generis című enciklikában azt tanította, hogy a Biblia beszámolója még akkor is pontos, amikor történelmi eseményeket tárgyal, beleértve a Teremtés eseményeit is, és csak a tudósoknak adott engedélyt arra, hogy „megvizsgálják az evolúciós hipotézis mellett és ellen szóló bizonyítékokat”.

Mégis, amikor 1959-ben Sir Julian Huxley, az akkori legjelentősebb evolucionista tudós azt mondta, hogy Haeckel munkája azt mutatja, hogy az emberi embriológia „a legjobb bizonyítékot szolgáltatja” arra, hogy egy egysejtű szervezet fejlődött emberré, a katolikus értelmiségiek tiltakoztak, magyarázta Owen. Példaként Karl Rahnert idézte, aki 1970-ben ezt mondta.

„Ez volt az a pillanat, amikor apám, Sir David Owen visszavonult az Egyesült Nemzetek Szervezetétől (ENSZ), hogy a Planned Parenthood Nemzetközi Abortuszklinikai Hálózat (IPPF) első főtitkára legyen” – hivatkozott Owen Rahner állításaira.

„Amikor az IPPF megváltoztatta nyilvános álláspontját az abortuszról, és megkezdte kampányát az igény szerinti abortusz mellett, az olyan katolikus értelmiségiek, mint Rahner atya, megkönnyítették az IPPF dolgát, mivel az abortuszlobbi most már azt mondhatta: ‘A legjobb teológusok elismerik, hogy az evolúció tény. Hogyan lehettek olyan ostobák, hogy azt gondoljátok, hogy valami, ami a halak szintjén van, megérdemli egy teljesen kifejlett emberi lény minden jogát?’”

Haeckel állításait hiteltelenné tették az emberi embrionális fejlődést dokumentáló fényképek, melyek bebizonyították az emberi embriológia egyediségét, valamint minden más dokumentált faj egyediségét, ami ellentmondott a vezető evolucionisták jóslatainak, mondta Owen. Azt is állította, hogy a halál kultúrájának „minden eleme” tekintélyt követelhet magának az „úgynevezett evolúciós tudomány” miatt.

„Nem lenne racionális igazolása a fogamzásgátlásnak, az abortusznak, a transzneműségnek vagy a homoszexualitásnak, ha az evolúciót lelepleznék, mint áltudományt, mint ami valóban az” – jelentette ki Owen. „De a mai napig a legtöbb katolikus értelmiségi figyelmen kívül hagyja XII. Pius pápa felszólítását, hogy vizsgálják meg ezeket az állításokat”.

Owen példát hozott az emberi DNS szerkezetének vizsgálatára. Felidézte, hogy a Princeton Egyetemen töltött diákkorában az emberek úgy gondolták, hogy az emberi genom 98 százaléka „hulladék … ami az evolúcióból visszamaradt”. A hírhedt ateista Richard Dawkins – idézte fel Owen – ezzel az állítással térített meg ateistákat, és a katolikus értelmiségiek többsége vagy hallgatott, vagy egyetértett vele. Ma már azonban tudjuk, hogy az emberi genomnak ezek az egykor hulladéknak hitt részei kritikus szerepet játszanak az ember alkalmazkodóképességében.

„Egyetlen emberi lény sem képes ilyen sűrűségű és összetettségű információt létrehozni” – mondta Owen a DNS-ről.

„Ahogy a híres növénygenetikus, Dr. [John] Sanford bebizonyította, az ilyen sűrű és összetett információt nem lehet mutációkkal javítani; ez csak degenerálódni tud” – folytatta. „Így most már biztosan tudjuk, hogy nem fejlődünk szuperemberré. A tökéletesség eredeti állapotából fejlődünk ki, ahogyan azt Isten a Teremtés könyvének szent történetében kinyilatkoztatta.”

Valóban, emlékeztette Owen a hallgatóságot, Isten kinyilatkoztatta, hogy szeretetből teremtette a világot, és amikor a világ bűnbe esett, Ő belépett a világba, szenvedett, meghalt, feltámadt a halálból, és megalapította számunkra a katolikus egyházat. Isten ezáltal arra hív bennünket, hogy új teremtményekké váljunk benne, hogy együttműködjünk vele a bűnbeeséskor elveszett eredeti szépség helyreállításában, és az idők végén még csodálatosabb tökéletességre hozva azt.

„Ennek megértése az, ami értelmet ad minden emberi életnek, egy olyan értelmet, amelyet az eredet evolúciós beszámolója lerombol, és ezzel szabaddá teszi az utat a halál globális antikultúrája előtt” – állította Owen.

„Testvéreim és nővéreim, itt az ideje kihirdetni, hogy az evolúció császárának nincs ruhája, és visszaállítani a teremtés hagyományos tanítását, mint hitünk alapját és az élet kultúrájának egyetlen szilárd alapját”.

Beszéde után Owen a Kolbe Központ honlapjára és a Foundations Restored [Alapok helyreállítva] című dokumentumfilmre hívta fel a figyelmet, hogy megtanulják, hogyan védhetik meg a hagyományos katolikus teremtéstant. Megjegyezte azt is, hogy a Kolbe Központ honlapja ingyenes anyagokat kínál, és a kezdőképernyő alján rövid videók találhatók, így a kevés idővel rendelkezők is megismerkedhetnek a hagyományos tanítással. Az Alapok helyreállítva kapcsán elmondta, hogy a sorozathoz annak megfelelően lehet hozzáférni, hogy a felhasználó számára mi az, ami megfizethető.

„Világszerte az a tapasztalatunk, hogy azok a fiatalok, akik ezt az ismeretet megkapják a formálódó éveikben, nem csatlakoznak a fiatal katolikusok tömeges elvándorlásához a katolikus egyházból” – mondta. „Az alapjaik megerősödnek, és nagyon jó katolikusokká válnak, akár papként, akár rendtagként, akár anyaként, akár apaként, akármire hívja őket Isten”.

Owen továbbá a Christ the King Service Network [Krisztus Király Szolgálat] Hálózatához irányította az embereket, amelyet azért hozott létre, hogy segítsen egyesíteni az apostolokat és a katolikus vállalkozásokat, hogy „a nagyobb egységért és Isten országának építéséért dolgozzanak” azáltal, hogy a hívek rendelkezésére bocsátja a világszerte működő katolikus vállalkozások adatbázisát, amelyet támogathatnak.

Beszédét azzal zárta, hogy reménykedésre buzdította hallgatóit, emlékeztetve arra, hogy Isten azt mondta Ámosz prófétának [Ám 3,7], hogy semmit sem tesz anélkül, hogy ne szólna róla prófétáinak. Ezt szem előtt tartva hívta fel hallgatósága figyelmét Boldog Taigi Anna Maria és Boldog Elisabeth Canori Mora próféciáira, akik mindketten látták, hogy az Egyháznak nagy csapásokat kell elszenvednie, mielőtt újra megszabadulna a válságoktól.

„Mindkét nőnek megmutatták, hogy miután az Egyházban bekövetkezik ez a szörnyű válság, és elszabadul a pokol, és Isten megőrzi azokat, akik megtartották a hitet, akik ragaszkodtak a hit letétjéhez, mindkettőjüknek megmutatták, hogy maga Szent Péter leszáll a földre, és kiválasztja azt a pápát, aki a helyreállítást vezeti, és kinevezi a szent uralkodót is, amikor Franciaországban helyreáll a katolikus monarchia” – mondta.

Boldog Elisabeth Canori Mora próféciáiból idézve Owen elmondta hallgatóinak, hogy Szent Péter leszáll az égből, és a kereszt jelét teszi a földbe, és négy fa fog nőni, amelyek alatt a hívek menedéket találnak majd a válság idején. Owen szerint ezek a fák azok a hálózatok és közösségek, amelyekben az emberek kitartanak a hitben.

A felolvasás befejezéseként Owen elmesélte, hogy Szent Péter és Pál megvédi a híveket a gonosz emberektől, akik az ördögökkel együtt egymást emésztik, és hogy az angyalok azután Szent Péterhez és Pálhoz vezetik a híveket. A Szent Péter által kinevezett pápát eközben minden országban Krisztus helytartójaként ismerik majd el, aki újjá szervezi az egész egyházat. Ezáltal az Egyház „visszanyeri ősi szépségét”, és a hívek „új lelkesedéssel lángolnak fel”.

„Ez az igaz próféták bizonyságtétele” – zárta beszédét. „Nincs mitől félnünk, ha hűségesek maradunk”.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. április 19.