Scheffer Miklós: ÉLETNEK KORONÁJA

A Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István Intelmeivel

Vitán felül álló tény, hogy Szent István király intelmei Imre herceghez korabeli és hiteles mű. Hogy csak egy konkrét példát említsünk a magyar hivatalos történelemkutatásból, maga Györffy György egyenesen így fogalmaz: „A kétségtelen hitelű törvényekkel együtt való áthagyományozás és az a körülmény, hogy a Nagylegenda írója István király személyes művének mondta 1080-ban, amikor még éltek az 1020-as évek szemtanúi, komoly súllyal esik latba amellett, hogy az Intelmek összeállítását István királynak tulajdonítsuk.” Márpedig ha ez így van, e tény kellő alapot szolgáltat ahhoz, hogy tágabb összefüggések körébe ágyazzuk. Nevezetesen az Intelmek mondanivalóján és szerkezeti felépítésén keresztül megkíséreljük bizonyítani a Szent Korona István királyhoz való kötődését. 

Hogyan kapcsolódik össze a Korona és az Intelmek?

Először is úgy, hogy az Intelmek szövegében összesen tízszer szerepel a korona szó. Mégpedig ilyen szövegkörnyezetben: 

„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni…“
„…sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük.“
 
„Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.“
 
„Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.“
 
„…a királyi korona ötödik cifrázása.“
 
„…így lesz majd koronád dicséretes és ékes.“
 
„…hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.“
 
„És az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte.“
 
„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját…“
 
„Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát…“
 
Jól tudom, hogy mindezeknek szimbolikus magyarázata is lehetséges, hiszen akár az Evangéliumban, akár más szent iratokban több helyen is szó esik a koronáról, mint jelképről. Nézzünk erre néhány példát:
 
„Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!“ (Fil 4,1)
 
„Boldog az az ember, aki a próbatételt elviseli, mert ha hűnek találják, elnyeri az élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért“ (Jak 1, 12)
 
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” (Jel 2, 10)
 

De ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy maga az István név koronát jelent. Írom ezt az Intelmek szellemi atyjának neve miatt is, de gondoljunk Szent István protomártírra is, akiről így ír a Legenda Aurea: „István a vértanúk koronája volt, vagyis az első közülük az Újszövetségben.“ (Lásd: Apcsel 7,59-60)

Érezzük hát a korona üdvösséggel, égi ajándékkal kapcsolatos jelképi értékét, amit például az is jelez, hogy az Egyház tanítása szerinti sarkalatos és teológiai erények képi megjelenítésében többször előfordul mint szimbólum.

Mégis az Intelmek fent idézett sorai, a korona szó többszöri említése arra ösztönöz, hogy figyelmünket Magyarország legszentebb királyi relikviája felé fordítsuk. (Ismereteim szerint, tőlem függetlenül, Csomor Lajos hasonlóképpen összefüggésbe hozta a Szent Koronát az Intelmekkel.)

Nézzük meg először a Szent Korona képrendjét!

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2023. augusztus 20.