KOLUMBIA: Benedek pápát egy megtébolyult apáca rágalmazta

Br. Alexis Bugnolo kommentárja

Április végén egy hírhedten fantáziadús apáca Kolumbiában közzétette [lásd magyarul itt és itt. A szerk.], hogy állítólag halála után találkozott XVI. Benedek pápával, aki magát az utolsó hiteles pápának nyilvánította, és hosszasan vallott üldöztetéséről.

Az elmúlt két hétben nem válaszoltam többeknek, akik erről kérdeztek, mert aligha tudtam elképzelni, hogy bárki is annyira elmebeteg lenne, hogy a múltbeli hamisításai után még higgyen ennek a nőnek.

Azt állítani, hogy kinyilatkoztatásokat kaptál, holott nem kaptál, ugyanolyan súlyos bűn, mint az, aki azt állítja, hogy szavakat ad egy mennyei személy szájába, méghozzá az ő felhatalmazása nélkül.

Ez a lehető legrosszabb rágalmazás, rágalmazás és sértés, Isten és a szentek és a fenti angyalok méltósága miatt.

A szerző kolumbiai apáca. Képzeletben összefoglalja a legtöbbet abból, amit én és sokan mások már közzétettek. Írása hasonlít Maria Divine Mercy [Isteni Irgalmasság Mária, MDM. A szerk.] módszeréhez, aki jelenésekre és látomásokra hivatkozott, újracsomagolva a már megjelent híreket, de mennyei forrásokat állítva ezekhez.

Csak olyan személyek dőlhetnek be az ilyen dolgoknak, akik annyira hiszékenyek, hogy pszichológusra szorulnak, mivel [ezek az állítások] a józan ész számos alapelvét sértik, amelyek a kriminalisztika alapját képezik:

  • Soha ne higgyünk olyasvalakinek, akinek a személyazonossága ismeretlen.
  • Soha ne higgyünk egy információforrás állításának, ha az információ már ellenőrzött forrásokból származik.
  • Soha ne higgyünk senkinek, aki állítja, hogy Istennel vagy a szentekkel beszél, és ami sérti mások jó hírnevét vagy sérti jogait.
  • Soha ne fogadjunk el semmilyen mennyei látomásra vonatkozó állítást, amely ellentmond az objektív tényeknek és bizonyosságoknak.

Ki ez a kolumbiai apáca? Nem tudom. Ahogy a XVI. Benedek pápa pontifikátusa körüli viták felmerültek, 2013 márciusa után elkezdte megírni állítólagos látomásait, amelyekből profitált, vagy mondhatnám úgy is, hogy meglovagolta az érdeklődés hullámát ebben a vitában.

Soha nem mondott semmi olyat, amit ne mondtak volna már korábban, kivéve, amikor olyan dolgokat talált ki, melyeket senki a földön nem tudott volna bizonyítani.

Az egész egyháztörténelemben nincs példa arra, hogy bárki, aki meghalt, a halála után felfedte volna a végrendeletét. Maga az állítás a boszorkányság tiltott gyakorlata,  communicatio apud mortuos, a halottakkal való kommunikáció.

Ha valaki azt állítja, hogy egy bizonyos pápa az utolsó pápa a földön, kivéve azonban minden olyan állítást, amelyet a mi Urunk Jézus visszatérése alatt tesz, akkor az illető halálos vétket követ el, mert tagadja az I. vatikáni zsinat határozott és katolikus tanítását, miszerint Szent Péternek örökös utódai lesznek az apostoli székben.

Ha valaki azt állítja, hogy XVI. Benedek pápának nincs érvényes utódja, akkor kánoni hagyományt dob a kukába, hiszen több száz cikkel bizonyítottam, hogy ahol ő érvényes pápaként halt meg, ott többféleképpen lehetett érvényesen megválasztani az utódját, és ez valójában 2023. január 30-án, apostoli jogon meg is történt. – Figyelemre méltó, hogy mind Canale kánonista, mind Don Minutella a mai napig egyetért ezzel az állásponttal, nevezetesen, hogy a bíborosi kollégium intézkedésének hiányában a római katolikusok választhatnak egy férfipápát, eleget téve – mint mondom – a 331. kánonban foglalt kötelezettségnek. Erről bővebben lásd: Isten Bárányának diadala, amely egy erről szóló cikkgyűjtemény.

Véleményem szerint ennek a kolumbiai apácának az állításai körülbelül olyan megbízhatóak, mint a QAnon [amerikai összeesküvés-elmélet mozgalom. A szerk.], és ez így egyszerűen csak rosszindulatú pszichológiai kihasználása azon katolikusok millióinak aggodalmainak, akik vagy nem értenek a jogi kérdésekhez, vagy érzelmileg nem tudják elhinni, hogy Jézus Krisztus megígérte és imádkozik Szt. Péter minden utódjáért, bármilyen gonosz ember legyen is az, vagy hogy az egyházjog nem tartja érvénytelennek az apostoli trónra megválasztott olyan embert, akit nem tettek egyházi bíróságok vagy a pápa nyilvános, a világ számára közzétett ítéletével eretnekség vagy hitehagyás miatt kánonjogilag alkalmatlanná.

Továbbá a legtökéletesebb gőg és csalás egy képzeletbeli történetet megírni, és Istent vagy egy szentet beállítani annak eredetéhez.

Ez a Sátán és csapatának műve, hogy abszurditásokat javasolnak tények, definiált dogmák és kinyilatkoztatott igazságok helyett.

Figyelmeztetek mindenkit, hogy minden olyan állítás támogatása, miszerint egy halott pápa (a sedevacante időszakon kívül, a halál és az utód jogilag érvényes megválasztása között) az utolsó hiteles pápa volt a földön, egyházi elmarasztalásra von maga után, mégpedig jogosan, függetlenül az Egyházban betöltött méltóságától.

Ez ugyanis az Apostoli Szentszékkel való skizmával egyenértékű, amennyiben azt állítja, hogy a jelenlegi pápa jogilag érvényes megválasztása érvénytelen vagy nem létező volt.

(Személy szerint bárkinek lehetnek kétségei vagy kételyei, de ettől függetlenül még elmarasztalható). Jelen esetben nincs semmilyen ténybeli vagy kánoni ok arra, hogy ilyen véleményt fogalmazzon meg.)

Sokan vannak, akiknek nem tetszik, ami az Egyházban történik, de ha átléped azt a határt, amikor saját hatáskörödben úgy döntesz, hogy Isten vagy az Anyaszentegyház az Ő törvényeiben tévedett, akkor az örök pokol tüzén fogsz égni istentelenséged és elbizakodottságod miatt – és egyáltalán nem azért, mert én ezt mondom, vagy megdorgállak, hiszen nyilvánvaló őrültség Jézus Krisztus ígéreteit tagadni, vagy az Egyházban tekintélyt tulajdonítani magadnak. Ez mindenkire vonatkozik, a világ legkisebb templomának utolsó sorában ülő utolsó laikustól a legmagasabb egyházi személyekig Rómában, és mindenkire a kettő között.

Isten óvjon minket a szélhámos hazugoktól!

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2023. május 10.