Ha tudok halálos bűnömről, részesülhetek-e szentáldozásban, ha később szándékozom gyónni?

Kérdezd az atyát

QUAERITUR: A nagybátyám katolikus akar lenni, és én vittem őt felnőtt katekézis (RCIA) órákra. A pap nagyszerű ember, de azt mondta, hogy akkor is részesülhetsz az Eucharisztiában, ha a mise után szándékozol gyónni. Tudom, hogy ez kamu, mivel még mindig halálos bűnben van. Hogyan és milyen forrás(ok)kal tudassam ezt a pappal?

Többek között nézd meg a Katolikus Egyház Katekizmusát és az 1983. évi kánonjogi kódex 916. fejezetét.

Can. 916. Aki tudatában van súlyos bűnének, előzetes szentségi gyónás nélkül ne mutasson
be szentmisét, és az Úr testét se vegye magához, kivéve, ha súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik; ebben az esetben ne feledkezzék meg arról, hogy köteles felindítani a tökéletes bánatot, mely magában foglalja a mielőbbi gyónás szándékát.

Kivéve, ha SÚLYOS OK áll fenn.

„Vasárnap van, itt vagyok, és kapni akarok!”, NEM SÚLYOS OK.

Az emberek nem kötelesek minden szentmisén áldozni.   Sok szentségtörő szentáldozást lehetne elkerülni, ha az emberek ezt a fejükbe tudnák tartani.  Vagy inkább akkor… ha a papok helyesen végeznék a munkájukat?

Bár ma már – sajnos – nem sok olyan hely van, ahol a szentmise előtt és alatt is a gyónást el lehet végezni, a vasárnapok vagy a kötelező ünnepek előtti napokban mégis általában lehet szengyónást végezni valahol a közelben.  Mivel az embernek naponta kell lelkiismeretvizsgálatot tartania, ez a forgatókönyv viszonylag könnyen elkerülhető.

Természetesen vannak ritka helyzetek, amikor a körülmények másképp alakulnak.  Ezért van a kánonjog úgy megírva, ahogy van.

Lényeg a lényeg: Ha valaki tudatában van halálos bűnének, és bizonyos ebben, nem kaphat [szentáldozást] addig, amíg jól meg nem gyónta az összes halálos bűnt fajtájuk és számuk szerint, és nem kapott feloldozást.

Ez nem olyan nehéz.

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. december 2.