GalP

„A szeretetnek rengeteg másolat-fokozata van”

 

Dr. Gál Péter atya 2021. október 31-i homíliája

Kedves testvérek, a szeretet életrendjét, világrendjét alkotta meg a Mennyei Atya a teremtésben. Az angyalok és a másik tudatos teremtmény az ember számára, nyilvánvalóvá válik és fölismerés, hogy a szeretetben van csak élet, mert Isten élete szeretet. Csakhogy bármennyire is lett a kereszténység révén ez a szó, ez a fogalom közkinccsé, egyúttal elcsépelté is lett. És minden hivatkozásban szerepel. És ezzel a közélet az evilágban segít a szeretet szót lejáratni. Segít a szeretet másolatainak.

A másolatot, a mintha olyat, illetve a hazugság művét, a helyettesítőt a kísértő, a sötét ellenség hozza létre. Nagyon kell figyelni arra, hogy az evangélium szerint, vagyis az Úr Jézus szerint miben is áll a szeretet? Kimeríthetetlen téma, csak néhány vonatkozást villantanék fel. Arról például, hogy a szeretet a Szentlélekkel függ össze.

A Szentlélek maga az az isteni személy, aki a szeretet. Láthatatlanul itt a szeretet lelkeként működik, nemcsak a teremtésben, mikor ott lebegett a vizek fölött, hogy az egyház megszülessen. Aztán az emberi életben, az egyházban, a közösségekben és a családokban a keresztények által itt legyen ő, a cselekvő lélek láthatatlan, de legcsodálatosabb hatalom, a szeretet hatalma itt legyen a földön. És onnan árad ki a Szentlélek, hogy az Isten fia, a második isteni személy eljön és szeretetből meghal értünk. Meghal értünk? Az egyetlen igazi, a csúcs szeretettel, az áldozatos szeretettel, az önfeláldozás szeretetével.

Minden innen fakad, ha azt akarjuk, hogy helyesen ismerjük a szeretetet, vagy helyesen gyakoroljuk, hogy mennyire áldozatos. Mert akkor összetévesztjük a szentimentalizmussal, az érzelgősséggel és a modern világnak a nagy tévedésével, az erosszal, az érzelmekkel, az erotikával, szexualitással és egyéb dolgoknak, amiknek akkor van a szeretethez közük, ha Isten rendjébe illeszkednek és a Szentlélek jár át mindent.

Igen, a szeretetnek rengeteg másolat-fokozata van, hazugsága és rengeteg önbecsapás. Ezért az Úr Jézusra kell nézni, tehát a szeretet az az önfeláldozó, senkinek nincs nagyobb ebből, mint aki életét adja a többiekért, mondja az Úr Jézus, és ő ezt megtette. Ez a szeretet. Ezután az isteni szeretet után jön az, ami igazából a hétköznapokba is megvalósítható, de mindegyikben áldozatnak kell lennie.

A szeretet okossága fontos törvény, ami azt mondja a mai embernek, hogy hát az első természetesen a Jóisten után a család, vagy a házastárs szeretete, a feleség szeretete, a harmadik a körben, az okossági körben, a szeretet koncentrikus köreiben, az a gyermekek szeretete. És csak ezután lép a szeretet vissza a szülőkhöz, a rokonokhoz, aztán a közösség következik, aztán az egyházközség, aztán a városom, falum és az országom, a hazám, satöbbi. A szeretet okossági koncentrikus körei azonban csak gyakran megengedik az ellangyosodást, ellaposodást és a keveset. Azt a keveset, amiben nincs áldozatos szeretet.

Mi a veszélye a családi szeretetnek? Hogy azokat szeretem, természetesen elsőként azokat szeretem, akik mellettem vannak. Az, hogy a szeretet egyik kis becsapása megszületik: adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Hogy kereskedelmivé válik a szerető rokonok, családtagok között is az úgynevezett szeretet, mert ez tulajdonképpen elvárja azt, amit megtettem, nem szeretet, hanem igazságosság marad. Mindig igazságosság marad, amiért föllázad az ember a házastárssal, a gyermekkel, a nagyszülővel, az unokával szemben, nem tette meg azt, amit én megtettem neki, na nem, ez nem szeretett, ez egy másolat, jó önbecsapásnak az alkalma.

Ezért tehát az Úr Jézus hogyan radikális? Hogyan akar tanítani az isteni szeretetre, amely tiszta áldozat? Úgy, hogy túlléptet minket a koncentrikus körökön, és azt mondja, hogy szeresd azokat, akik nem szeretnek viszont téged. Tovább lép, még radikálisabb, azt mondja, szeresd az ellenségedet, ki megbántott, megrövidített, satöbbi. Bocsáss meg neki, és tégy valami jót neki, meglepődik, és létrejön a csoda, a szeretet csodája.

A szeretet tehát megbocsátó kiengesztelődéssel jár, és az áldozattal. Nagyon nehéz az ellenséget szeretni, áldozatot hozni érte. És ugyanezzel a radikális, egyetlen igazi szeretet tanítással az Úr Jézus mit hangsúlyoz még nagyon? A szegényeket, mert nem tudják viszonozni. A szegények szeretete. Igen, amíg el nem jutunk az önfeláldozás teljességéig, hogy elmondhatjuk Szent Pállal, hogy mindenkinek mindene lettem, már nem élek, ha Krisztus él bennem, addig ezeket kell gyakorolnunk, hogy túllépni a családi körökön, túllépni a kényelmességeken, és a viszonzás várásán, és áldozatot hozni egészen másokért, és megáldani a haragosainkat, és kiengesztelődni és segíteni azoknak, akik rászorulók, konkrétan segíteni.

Áldozatos szeretettel, amely önfelajánlással jár. Nincs más, mint hogy a Szentlélek művét így teljesítsük. A Szentlélek Isten gyakorlatilag a szeretet lelkeként szeretné fölrázni mindig az egyházat, főleg akkor sikerülhetne neki, amikor valami nagy veszély van, nehézség, amikor félelem terjed, vagy félelem születik meg az emberek között.

A Szentlélek Isten a szeretet lelkeként elmondja Szent János levelében, hogy a szeretet nem fér össze a félelemmel. És nagyon sok minden nehéz ebben a korszakunkban, a vírushisztériával és az oltáshisztériával magunk előtt, magunk fölött az intézkedésekre, amelyek most jönnek és embereket, akik a szabad véleményükre, szabad döntésükre, hitükben szeretnének hallgatni, azokat megkötözik kormányintézkedésekkel, különféle terror intézkedésekkel, amelyek sorban történnek, legfeljebb nem tudunk róluk.

Tehát nehéz idők vannak, és ekkor a Szentlélek tud minket a radikális szeretet felé vonzani és tanítani erre minket, miért? Mert, ha valaki fél, és egyre jobban, egyre többen félnek, akkor ez elnyomja a szeretetet. Az egész vírus korszaknak a legnagyobb győzelme abban áll, hogy az embereket elfordította Istentől. Azokat a keresztényeket, akiknek nem volt elég Istenszeretetük és emberszeretetük, mert az áldozattal jár, és hogyan lehet elérni a Szentlélektől az igazi istenszeretetet, amiről Jézus beszél, amely az első helyen van a két parancs között.

Első helyen Istent kell szeretni, Istent kéne az első helyre tenni a szeretetben, Istent kéne, az Úr Jézust a szívembe az első helyre helyezni, mert azt tudom, hogy nagyon nehéz, egy élet kell rá, de a nehéz időszakok erre kellenének emlékeztessenek minden keresztényt. Ha félsz és rettegsz, akkor nem szeretsz. Akkor nem szereted az Istent, nem ismered az Istent. Külön kellene beszélni arról, hogy az igazság, a jóság és a szeretet összefügg. Mi az igazság, ami az Úr Jézustól jön. Ő azt mondta, az igazság szabaddá tesz titeket.

Hogyha félek, nem leszek szabad. Ha félek, ott valami hazugság van a háttérben. Ha félek, akkor magamat csapom be, hogy szeretek, mert igazából, amikor félek, csak magamat féltem, az már önzés és semmi köze a szeretethez. Tehát a Jóistent első helyen és az embertársakat magam mellett szeretni, ahhoz el kell űzni a félelmet. Na, a nehéz helyzet mire tanít meg, hogy elszakadjak magamtól, hogy ne magamat féltsem. Hallgassak továbbra is az Isten hívására és tudjak szeretni, amikor talán már elveszik a dolgainkat.

Amikor már másképp nem lehet dönteni, mint az, hogy elszegényedünk közösen szépen, lassanként, akkor az áldozatos, önmagamat odadobó, mindenkire figyelő, amit-csak-tudok-megteszek című, végre áldozatos szeretet születik meg, mind az ókorban az ókeresztény keresztényüldözés idején. Naponta százezrek vértanúsága, mert nem féltek. Nem féltek Jézusért tanúságot tenni, mert a főparancs első része. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, minden erődből, egész lelkedből azt élték. Azt élték, azelőtt szétosztották a vagyonukat a szegényeknek, nem volt önzés. Így szabaddá váltak a szeretet művére, a szeretet szabaddá tesz, az igazság szabaddá tesz.

Milyen igazságért haltak meg? Szeretetből? Isten iránti szeretetből meghaltak a keresztények vértanúként azért az igazságért, hogy Jézus Krisztus az igazi egyetlen Isten, és nincs más Isten, és hogy ő nem hazudik, hogy ő fog boldoggá tenni, nem az önzés, nem az elvilág, nem ez a kormány, nem ez a rendszer satöbbi. És akkor a római terrorral szemben a mennyországot választották, önfeláldozó szeretetük vértanú gesztusában.

Igen, honnan származik az ember szabadsága? Onnan, ha az ember tudja, mi a jó, mi az igaz és mi a szeretet. Ahol szeretet van, akár egy családban, senki nem fél senkitől.

Megfigyelhetjük, ha valahol valakitől féltünk egy munkahelyen, akkor az azt jelentette, hogy ő hamis uralmat gyakorolt fölöttem. Hamis uralmat gyakorolt fölöttem a főnök, vagy egy beosztott, akinek nincs joga ezt meg ezt megtenni, akkor az emberek félnek. Ahol félelem van, ott nem igaz az az uralom gyakorlás. Nézhetjük ezt a mai európai helyzetben. Félünk? Igaz dologról jön az, hogy félnünk kell? Igaz dolgokat művelnek fölöttünk azért, hogy féljünk?

Aki fél, annak tudnia kell, hogy ahonnan jön a félelem, az nem a Jóistené. A szeretet szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz titeket. Ahol félelem van, ott tehát manipuláció van, ahol manipuláció van, ott a hamisság ősellensége működik. Ahol félni kell az embereknek, ott már nem Isten akarata történik. Kisebb vagy nagyobb mértékben. Most nagyobb mértékben fog történni. Az emberek újra félnek, megvoltak az ünneplések, és most nem vesszük észre, hogy következik a manipuláció.

Egy dolgunk van, megtérni, akkor kiárad a Szentlélek, hogyan tudok megtérni ehhez a szeretethez, az áldozatos szeretethez, odaadva magamat. Ehhez el kell mondani a Jóistennek az önfelajánlás imáját. Az önátadás imájával fog jönni a Szentlélek hozzám, hogy Isten országában megtért tanítványnak számíthassak és bátor legyek. Ennek az önátadásnak van kapunyitása a Szentlélek felé, aki az igazság és a szeretet lelke. És akkor látni fogok dolgokat.

Ezért a testvéreknek jövő vasárnap hozni fogom az önátadás imáját. Lehet, hogy már osztottam ilyet, de nem baj, a mostani kedves testvérek gyülekezetének újra elhozom, hogy újuljunk meg a Szentlélekben, amihez rá kell bízni mindent a Jóistenre, magamat egészen akkor tud az első helyre kerülni a szívemben, akkor fogok látni igazságokat, akkor nem fogok félni. Ha odaadtam magamat, nem félek.

Ha nem félek, akkor tudok szeretni, tudok áldozattal élni, ha nem féltem magamat. Ámen.

 

Létrehozva 2021. november 17.