Alkalmazkodóképesség: eszköz a változások kezelésére

Mindannyiunk számára, akik a munka világában mozgunk, a változás nem újkeletű. Akár tetszik, akár nem, ismerjük a változást.
Egyes üzletemberek, még a magas szintű vezetők is egyöntetűen kijelentik: „Gyülölök minden változást!”. Mintha maga a változás lenne képes meghatározni, hogy ki tetszik neki és ki nem, majd engedélyt kér mielőtt megtörténik.

Brazíliában a legismertebb rádióállomás szlogenje nem más, mint: „20 perc múlva minden megváltozhat” – így ez a hallgatókat gondolkodásra készteti. Sok esetben azonban a változások – még a legdrasztikusabbak közül is – gyakran kevesebb , mint 20 perc alatt bekövetkeznek.

Ki felejtené el, hogy 18 hónappal ezelőtt a Covid-19 nevű vírus első esetei megrázták az egész világot? Kevesebb, mint egy hónappal később a magán- és a munkahelyi életünk felfordult. Senki nem kérte a beleegyezésünket, mielőtt a szükséges védelmi intézkedéseket meghozták az egyre erősődő járvány megfékezése érdekében.

Amikor változás következik be, legyen az drámai vagy kisebb kellemetlenség, hogyan reagálunk? A személyes vagy a munkahelyi életünk változásának helyes kezelésére a Harvard egyetem professzora, Dr. Daniel Goleman az ADAPTABILITÁS, azaz az alkalmazkodóképesség fogalmat használta. Ez az egyik legfontosabb érzelmi intelligencia készség – jelentette ki az elismert kutató.

Az adaptabilitás Goleman szerint a változásokhoz, új helyzetekhez vagy előre nem látható eseményekhez való alkalmazkodás képessége. Bár nem kiszámíthatóak a változások, mégis rutinszerűen bekövetkeznek különösen az üzleti és munkahelyi életben. De nem csupán alkalmazkodnunk kell, hanem fontos, hogy megtanuljuk legyőzni a változások káros hatásait. Így, egy pozitív megközelétés segítségével, a kiszámíthatatlan változások során új lehetőségeket fedezhetünk fel.

Észrevettem, hogy amikor a dolgok irányítása kikerül a kezünkből, érdemes arra figyelni, aki irányít. Isten így jelenti ki: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” (Jeremiás próféta könyve 29, 11) Vagy máshol ezt olvashatjuk: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (A példabeszédek könyve 3, 5-6)

A Szentírásban Pál élete is példa számunkra, akinek életkörülményei folyamatosan változtak. Ha egy istentiszteleti helyre ment be, kidobták. Ha hajóra szállt, a hajótöréssel került szembe. Ha emberek vették körül, akik előtt bizonyságot tett, letartóztatták. Egyik hajótörés túlélése után egy kígyó marta meg.

Pál elkeseredhetett volna és állandóan panaszkodhatott volna a megélt kudarcok során. Ő mégis rendkívüli kijelentést tett a változás kezeléséről: „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Pál levele a filippibeliekhez 4, 11-13)

Ez a győztes kijelentés három dolgot tanít nekem a változásról:

1. Meg kell tanulnom alkalmazkodni minden körülményhez.
2. Nem engedhetem meg, hogy bármilyen változás elvegye az elégedettségemet.
3. Hitben kell élnem azon az egyetlen alapon, amely sosem változik: Jézus Krisztusban.

 

Létrehozva 2021. június 18.