Hogyan segíthetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek?

November hónap mindenszentek ünneplésével kezdődik. Másnap, november 2-án az egyház a halottak napját ünnepli. Ezen a napon az egész Egyház, Krisztus misztikus teste imádsággal, áldozatbemutatással és vezekléssel emlékezik a tisztítótűzben szenvedő lelkekre. Ez egy különleges liturgikus nap, amelyen megemlékezünk a tisztítótűzben szenvedő elhunyt testvéreinkről.

Fontos kihangsúlyozni, hogy valóban imádkoznunk kell a tisztítótűzben rekedt lelkekért, nemcsak az év egy napján vagy hónapjában, hanem minden nap, mindenkor és mindenhol.

Szalézi Szent Ferenc azt tanítja, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek segítése az egyik legnagyobb szeretetcselekedet, amelyet felajánlhatunk. Miért? Bár ezeket a lelkeket, akik ebből az életből átléptek a másikba, a Bárány vére már megmentette, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanakkor ezeknek a lelkeknek nagy szükségük van a megtisztulásra. Vagy úgy haltak meg, hogy lelküket még bocsánatos bűnök terhelik, vagy nem tartottak kellő bűnbánatot a korábban elkövetett halálos bűneik helyrehozására. A régi reklám egyértelműen és lényegre törően fejezi ki az igazságot: „Fizess most, vagy fizess később!”

Ezért a tisztítótűzben rekedt elhunyt testvéreink iránti aggodalmunk, együttérzésünk és szeretetünk egyértelmű megnyilvánulásaként tegyünk meg mindent azért, hogy enyhítsük szenvedéseiket, hogy biztonságban elvezessük őket mennyei otthonukba!

Tekintsük először át és elmélkedjünk el azon, hogy mit tanít az Egyház hivatalosan a tisztítótűz dogmájáról a Katolikus Egyház Katekizmusában. Ezt követően sorra veszünk tíz olyan módszert, amivel enyhíthetjük a tisztítótűzben szenvedő lelkek szenvedését, és amivel segíthetünk nekik elérni azt a célt és beteljesedést, amelyre hivatottak – a MENNYORSZÁG örök boldogságát!

„Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felől ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek.” (KEK # 1030)

A katekizmus részletesen megmagyarázza a Tisztítótűz fogalmát, hogy mi az alapvető különbség a Pokolhoz képest, és az Egyház örökérvényű tanítását erről a minden szempontból fontos tanról:

„Az Egyház a választottaknak ezt a végső tisztulását, ami teljesen különbözik a kárhozottak büntetésétől, purgatóriumnak, tisztítóhelynek nevezi. Az Egyház a tisztítóhelyre vonatkozó tanítását főleg a Firenzeiés a Trienti Zsinaton fogalmazta meg. Az Egyház hagyománya bizonyos Szentírási helyekre hivatkozva, tisztító tűzről beszél.”

Hinnünk kell, hogy bizonyos kisebb bűnök számára az ítélet előtt van egy tisztító tűz, mert az örök Igazság mondja, hogy ha valaki a Szentlélek ellen káromkodik, az »sem ebben, sem az eljövendő világban« (Mt 12,31) nem nyer bocsánatot. E kijelentésből következik, hogy egyes bűnök ebben a világban, mások az eljövendőben bocsáttatnak meg.” . (KEK 1031)

Gyakorlatok a lelkek megsegítésére és tisztítótűzből való szabadulásra

Ezért szeretetünk, együttérzésünk és aggodalmunk megnyilvánulásaként, hogy segítséget nyújtsunk a tisztítótűzben szenvedő testvéreinknek, hogy megtisztuljanak korábbi bűneiktől, legyünk nagylelkűek és törekedjünk arra, hogy valami különlegeset tegyünk értük. Imáink és áldozataink ne csak fájdalmuk enyhítésére szolgáljanak, hanem segítsenek abban is, hogy elérjék végső céljukat – a Mennyország örök boldogságát!

1. Buzgó imádság

Bármilyen tiszta szívvel és szándékkal felajánlott buzgó, őszinte, nemes imádság segíthet a tisztítótűzben szenvedő lelkeken. Minden nap mondjunk el legalább egy imát a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ezáltal gyakorolhatjuk az irgalmasság egyik lelki cselekedetét.

2. Alamizsnálkodás

Adakozzunk nagylelkűen a szegényeknek. Ez lehet pénz, étel, ruházat, menedéknyújtás vagy akár egy hálózsák. Az alamizsnálkodás gyakorlásakor ajánljuk fel továbbá ezt a szándékot a tisztítótűzben szenvedő lelkek szenvedésének enyhítéséért és szabadulásukért. Isten meghallgatja alázatos szívű könyörgésünket!

3. Az irgalmasság testi cselekedetei (Mt 25: 31–46)

Gyakoroljunk az irgalmasság testi cselekedetei közül egyet vagy többet, és ajánljuk fel ezeket a szeretet-cselekedeteket a felebarátainkért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Melyek ezek a cselekedetek? Enni adni az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadni az idegeneket, ruhát adni a ruhátlanoknak, meglátogatni a betegeket és a fogvatartottakat. Jézus nagyon világosan kijelentette: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25:40)

4.Szenvedéseink felajánlása a szenvedő lelkekért

A világban annyi szenvedés van, és oly sok kárba veszik. Mennyire igaz a mondás: „A szenvedés vagy jobbá tesz, vagy megkeserít!” Bármilyen szenvedésen is megyünk keresztül, ajánljuk fel Istennek a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

5. Milyen szenvedéseket ajánlhatunk fel?

Az a szenvedés, amelyen keresztülmegyünk és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért felajánlunk, különböző formákat ölthet. A szenvedés lehet testi, szellemi, érzelmi, erkölcsi, lelki, társadalmi, kulturális, családi, stb. Ne tékozoljuk el a szenvedéseinket; egyesítsük ezeket Jézus keresztjével a tisztítótűzben szenvedő testvéreinkért.

6. Megaláztatások és ellentmondások

Az egyik legfájdalmasabb, de leggyakoribb szenvedés az életünkben, amikor mások megaláznak, gyakran akaratlanul, de olykor szándékosan is. Felajánlhatjuk ezt a szenvedő lelkekért. Ezenkívül, ha a terveinket megzavarják vagy meghiúsítják, miért ne ajánlhatnánk fel ezeket a nem tervezett és nem kívánatos meglepetéseket, hogy ezáltal is enyhítsük a tisztítótűzben szenvedő testéreink szenvedését,  akik Isten irgalmasságától függenek, erőfeszítéseink és áldozathozatalaink által közvetítve.

7. Szentmisék felajánlása

A szentmisék felajánlása a legeslegnagyobb áldozat, amit a szenvedő lelkekért felajánlhatunk. Egy szentmise többet ér, mint az egész teremtett univerzum. Hívjuk fel a plébániát, és mondassunk szentmisé(ke)t a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Istennek ez nagyon kedves, a szenvedő lelkek pedig nagyon hálásak lesznek a felajánlásokért.

8. Gregorián misék

Bár nem mindig könnyű megvalósítani, de kérhetünk úgynevezett gregorián misét, ami 30 egymást követő misét jelent egy elhunyt számára. Ez a hagyomány még Nagy Szent Gergely pápához köthető, aki megígérte, hogy 30 egymást követő misét ajánl fel elhunyt barátjáért. A barátja csak a harminc szentmise után szabadult meg végleg a tisztítótűz heves lángjaitól.

Fontos megjegyezni, hogy nem szabad nem hivatalosan ,,szentté avatni” elhunyt rokonainkat, és ezáltal abbahagyni az értük való imádkozást. Ez hamis együttérzés. Imádkozzunk kitartóan értük, és ajánljunk fel szentmiséket az elhunytakért. Soha nem hibázhatunk ezzel a szeretetcselekedettel.

9. Ajánljuk fel a napi szentáldozásokat

Az előbbi ponthoz kapcsolódik az e szándékra felajánlott napi szentmise és szentáldozás gyakorlata. Tegyünk kifejezett felajánlást minden szentmisén, amelyen részt veszünk, hogy a szentmisén való részvétel és szentáldozás által enyhítsük a tisztítótűzben szenvedő lelkek szenvedéseit, hogy így megszabaduljanak. Amint ezek a lelkek bejutnak a mennyországba, örökké hálásak lesznek nekünk, és a legjobb barátjukként és jótevőjükként fognak számon tartani. Cserébe ők is imádkoznak értünk!

10. A Szűzanya és a rózsafüzér

Végezetül a szentek látomásai és kinyilatkoztatásai rámutattak arra, hogy a Szűzanya hathatósan tud segíteni a tisztítótűzben szenvedő lelkeken. A Mária-ünnepeken a lelkek szenvedése enyhül, és közülük sokan elnyerik örök sorsukat – a Mennyországot. Imádkozzuk a rózsafüzért a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

A rózsafüzér imádkozása közben elvégezhetjük a következő gyakorlatot: könyörögjünk a Szűzanyához, hogy minden elimádkozott Üdvözlégy által, az ő hathatós közbejárása által egy lélek a tisztítótűzből a mennyországba juthasson.

A cikk forrása angol nyelven

E. Cs. fordítása

Létrehozva 2021. január 20.