Az őszinteség kultúrája (1)

 

Az idei Evangéliumi Fórum vezetői műhelyében Dr. Szalai Zsolt és Dr. Tomka János moderálásával James O’Toole és Warren Bennis „Amire szükségünk lesz: az őszinteség kultúrája” című, a Harvard Business Review folyóiratban, 2009. októberében megjelent cikkét dolgoztuk fel. A résztvevők között egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy a cikkben szereplő „lesz” szót érdemes „van” szóra cserélni. Ezen felbuzdulva a Monday Manna mai és következő száma a cikkben megfogalmazott nyolc tanács közül kettőt mutat be, felhasználva a műhelymunka eredményeit is.

Jutalmazzuk az eltérő vélemények megfogalmazóit!

A vezetői munka egyik legnagyobb kihívása, hogy a vezető folyamatosan megfelelő és a valóságot tükröző információ birtokában legyen. A szervezeti struktúrában minél magasabb pozícióban van a vezető, annál nehezebb valós, nem szűrt, „független” információhoz jutnia. Sajnos azt tapasztaltam, hogy sokszor a vezetők erre nem fordítanak megfelelő időt és nem alakítanak ki olyan rendszert, amiben megvalósulhat a különböző szintek közötti szabad információ áramlás. Sokan vannak, akik egyáltalán nem kíváncsiak munka társaik véleményére, vagy csak egy szűk bizalmi körön belül tájékozódnak. Ugyanakkor Jim Collins „Jóból kiváló” című könyvében bemutatott kutatás eredménye egyértelműsíti, hogy a kiváló, hosszú távon stabil teljesítményt mutató szervezetek sajátja, hogy szembe néznek a kemény valóssággal és erre alapozzák vezetők döntéseiket. Collins javaslata szerint egy ilyen kultúra kialakításához a vezetőknek inkább kérdésekkel, mint direkt utasításokkal kell munkatársaikkal kommunikálni és ki kell alakítani a vita olyan kultúráját, ahol mindenki kimondhatja őszinte véleményét, meglátását minden következmény nélkül, függetlenül attól, hogy milyen szinten helyezkedik el a szervezetben.

De vajon milyen tényezők akadályozzák azt, hogy a szervezetben elhangzó eltérő vélemények figyelmes meghallgatása része legyen a kultúrának? Az egyik, talán leginkább hangoztatott vélemény szerint a félelem lehet egy alapvető ok. Félelem a lehetséges konfliktustól, az őszinteség következményétől, a szégyentől. Fontos tényező lehet az eltérő vélemény nem adott konkrét helyzethez való kapcsolása, hanem személyes sértésként való felfogása, mely konfliktushoz is vezethet. Sokszor a munkatársak nem igazán hisznek abban, hogy az elmondott őszinte meglátásuk ténylegesen meghallgatásra kerül és érdemi reakciót kapnak rá. Introvertált személyiségek sokszor szélesebb nyilvánosságban nehezen szólalnak meg, főleg, ha egy adott megbeszélést néhány extrovertált társuk ural. Fontos akadály lehet még az információ áramlás megfelelő közegének hiánya vagy az időigény, egyéb sürgető tevekénységek kiszorító hatása.

A cikk szerzői egy fontos tényre is felhívják figyelmünket: „A vállalatunk (intézményünk) nem lesz képes a sikeres innovációra (fejlődésre), ha nem tanuljuk meg felismerni, majd megkérdőjelezni a sajá t feltevéseinket. Keressük meg azokat a kollégákat, akik segítenek nekünk ebben. Közülük a legjobbakat léptessük elő. Mindegyiküknek mondjunk köszönetet.” Nagyon fontos gondolat ez, hiszen, ha nem működik megfelelően az őszinteség kultúrája egy szervezetben, akkor hosszabb távon ez akár az adott szervezet létét is veszélyeztetheti. Talán ez lehet az egyik fontos oka annak is, hogy a diktatúrák idővel mindig elbuknak.

Amikor Jézus Betániában járt, egy asszony odalépett hozzá és egész alabástrom drága olaját az Úr fejére öntötte (az eset Márk evangéliuma 14. fejezetében olvasható). A tanítványok közül többen nem nézték ezt jó szemmel, hiszen sok pénzbe került ez az olaj, akár a szegényeket is lehetett volna ezzel segíteni. Jézus azonban így intette őket: „Hagyjátok őt! Miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, … Megtette, ami tőle telt: előre megkente a testemet a temetésre.” (Márk evangéliuma 14,6-8), Ezzel egyértelműen teret adott egy eltérő vélemény megfogalmazásának. Keresztény emberként kérjük az Úr iránymutatását, hogy egy adott helyzetben világosan lássuk és megértsük vezetőként, hogy milyen véleményre, információra kell mindenképpen figyelmet fordítanunk.

A KEVE Társaság a CBMC International és az Europartners társszervezete

Forrás: keve.org, Monday Manna

Létrehozva 2019. december 11.