Életige, 2019. június

Életige, 2019. június

Tematizálás  – Kedves Nővéreim és Testvéreim!

Arra a felismerésre már eljutottunk, hogy  ha Krisztus követői akarunk lenni, akkor  Isten tetszése szerint kell élnünk. Lelkünk mélyén leolvashatjuk  – mintegy Krisztus arcáról  – Isten tetszését. A láthatatlan mennyei Atya  emberközelségbe hozta nekünk az Ő tetszésnyilvánítását Fián keresztül. Így megtudtuk, s megtudjuk,  hogy’ és miként van megelégedve velünk. Urunk brutális halála a mi brutális bűneinket tárta fel előttünk. De ezzel együtt feltárta előttünk szeretetét bűneink bocsánatára is.

Így adta nékünk Jézust, mint Közvetítőt. Mint főpap, közvetít és közbenjár is értünk az Atyánál. Pál apostol szavaival: „Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.”  (Zsid.  7,25). Tehát az Úr követői lettünk, megismertük és felismertük, hogy Jézusban van az igazság, s az Ő igaz élete minket is helyre igazított, vagyis megigazulttá tett. Kiemelt egy reménytelen és kilátástalan életből.

 

Feltárta előttünk az Örökkévalónak   – velünk kapcsolatos  – hatalmas horderejű tervét. Urunk hihetetlenül nagy vállalkozását –  mert Ő a legnagyobb vállalkozó   – iszonyú szenvedését és gyötrelmes kereszthalálát, melyet  Isteni Személye elviselt értünk. Mérhetetlen méltóságát meggyalázták  és halálra kínozták, mintegy össztűz alá  vették. – Nos, ez a nagy vállalkozás! Tette  ezt azért, hogy  hatálytalanítsa a számunkra  a jogerős büntetést, de ezen túlmenően a mennyei jutalmat, örökséget elnyerje  – amint később látjuk, nemcsak a maga számára.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2019. július 24.