keczely

Életige, 2019. május

Tematizálás  –   Kedves Nővéreim és Testvéreim! Szívünkbe véstük azt a felismerést, hogy életünk zajló eseményeinek sodrásában fel kell ismernünk Istent, az Ő jelenlétét.

Mivel Jézus Isten, testet öltött, hőn szeretett Fia, ez a drága Fiú is részesül Atyjának  mindenütt való jelenlétében. Így, Jézuson át lényegesen könnyebb számunkra felismernünk Istent életünk forgandó harcaiban, mint a láthatatlan Atyát. Az Atyáról ugyanis csak fogalmunk van, de Jézusról még képünk is van, mert  benne a láthatatlan Isten megjelent testben. Ahogy a kolosszei levél írja:: „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje.” (1,15).

Az evangéliumok lefestik Urunkat,  jellemrajzot, portrét, arcképet adnak Urunkról. A lelki gazdagság kisugárzik  a testi valóságon. Jézus pedig testi valóság. Szelídsége, türelme, alázata,  határozottsága, elmélyült gondolkodása,  rendezett érzelmi világa, együttérzése  stb, mint lelki adottság  átpermeteződik szemén, arcán, egész lényén. Így lett lefesthető, hogy szemünk előtt állhasson Jézusnak szép, karakteres egyénisége. Így, ha imádkozunk az Atyához, ezt számtalan érzelmi húron át  tudjuk megtenni, mert Jézus testvérünkké vált,  s közénk jött lakni.

Nekünk a szentképek ezért adhatnak  csapongó fantáziánk számára némi segítséget.  Ha lélekben az Úrra tekintünk, arcáról sok mindent leolvashatunk, ahogy minden ember arcáról is sok minden leolvasható. Az  emberi arc ugyanis üzenetet képes átadni nekünk. Ez az üzenet viszont Jézusnak Arcán isteni üzenet  lesz.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2019. július 5.