Életige, 2019. március

Életige, 2019. március

Tematizálás  – .  Kedves Nővéreim és Testvéreim! Eljutottunk elmélkedésünk során odáig, hogy életünket valahol elrontottuk, de kétségbeejtő helyzetünket Isten szeretete átérezte, s egy Igaz Sarjat, Jézust küldte hozzánk, testté vált Szavát, Igéjét, tulajdon, vele egylényegű Fiát. Jézus így mérnök lett:Felmérte helyzetünket, pszichológus lett, mert elbeszélgetett velünk, s átérezte  összetörtségünket. Orvos lett, mert látva sebeink sokaságát, sorra elkezdte azokat gyógyítgatni, s bekötözni. Tanítónk lett, mert természetfeletti  fényt hozott értelmünk világába.

Meghatalmazott nagykövet volt, mert a Magasságbelitől jött, teljes felhatalmazással és tekintéllyel. Titkos ügynök volt, mert az üdvösség  titkát pecsételt borítékban  nyújtotta át nekünk. Reklámiroda Főnök volt, mert meghirdette a kegyvesztetteknek Isten amnesztia-törvényét. Népjóléti Miniszter volt, mert az igazi jólétet Ő hozta el hozzáértve a tiszta lelkiismeret örömét és az eljövendő üdvösséget. Hadvezér és vezérkari főnök volt, mert legyőzte az ősellenséget véres csatájában.

Kutató Mérnök volt, mert a lelkek buzgó keresőjeként kereste, kutatta az elveszett lelkek megmentésének lehetőségét. Asztronómus, csillagász volt, mert mindig fölfelé tekintett, s ami tekintetünket is a végtelen magasságba irányította. Biztonsági őr lett, mert lelkünk kincsét,  nyugalmát biztosította minden gonosz támadóval szemben.  Ő képes ezt egyedül,  garantáltan megadni. Úti-kalauz és idegenvezető Ő,  mert egyedül Ő ismeri azt az Utat, mely kivezet a földi élet labirintusaiból és szüntelen háborgásaiból  –  a nyugalom országába.

Nyomozó és igazságügyi Szakértő a mi Urunk, mert utána jár a sötét ügyeknek és feltárja az igazságot. – Igen, a világ tele van sötét ügyekkel és az igaz emberek elfojtott jajkiáltásaival.  De ez már ősidőktől fogva így van.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2019. március 27.