Vendég a sivatagból

Amikor megérkezett meglátszott rajta, hogy lelkigyakorlaton volt. Amikor az arcára néztem egy Másik Tekintettel találkoztam. Azt láttam rajta, hogy a szíve szentélyében égő kohó már elkezdte összeolvasztani a mennyeit és az emberit, hogy kiformálja, kiöntse belőle a megigazult új embert, aki majd magán hordozza a mennyei vonásait.

Isten jelenléte úgy burkolta be, amint a beduinok betekerik magukat a burnuszba, hogy védekezzenek a sivatag homokjától. Magamban megköszöntem Jézusnak a Vendégemet. A világ hitetlenségének a sivatagjából úgy hozta el őt hozzám, hogy a Szentlélek beburkolta a Jelenlét burnuszával, hogy megvédje a szemét és a szívét a hitetlen világ sivatagjának szélviharától. Köszönöm Jézus! Bárcsak minden Vendégem úgy érkezne meg hozzám, hogy a csipkebokor tüzének fénye tükröződne a szívük arcán!

Ima után leültünk beszélgetni, és megtudtam, hogy egy kéréssel jött hozzám. Azt válaszoltam neki, hogy előbb megkérdezem Jézust, hogy Ő mit gondol erről, majd beszélgettünk tovább. Tartottunk egy fél órás csendes szentségimádást majd folytattuk a beszélgetést.

A meglepetés örömével vettem észre, hogy a Szentlélek világos vezetése folytonosan munkát adott íródeákjának és alig győztem imában újra és újrahegyezni a szívem pennáját. Amit nem felejtettem el és sikerült leírni, azt most az Ő engedélyével megosztom Veletek is.

Ha a lufit felfújjuk levegővel, ott marad a szőnyegen.

Ha a lufit feltöltjük héliummal, akkor a plafonon lebeg.

A Jézus ima a szívünk lufiját feltölti Szentlélekkel és az immanensből átléghajózik velünk a transzcendesbe, Isten jelenlétébe. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a hitetlen világ sivatagjában mivel foglalkozunk, mivel töltjük meg szívünket.

A Jézus ima, olyan, mint a kovács fújtatója. A Kovácsmester működteti a kezével a fújtatót, az pedig ébren tartja a tüzet, amiben az izzó vas formálhatóvá válik. A mi munkánk az, hogy imádkozzuk a Jézus imát.

A ki be légzés során olyanná válik a szívünk, mint egy Szentlélek fújtató, amely a menny tüzével elevenen tartja a szívünk szentélyében olvadozó, kemény és hideg vasakaratunkat. Ha a Jézus imát úgy végezzük, mint a szüntelen lélegzést, amit nem lehet abbahagyni, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a többi munkát már elvégzi jóságos és szent Kovácsmesterünk.

Vaskaskerítést úgyis lehet készíteni, hogy a függőleges és a vízszintes rudakat hidegen összecsavarozzuk. Igaz, hogy nagyon kockás lesz, de a célnak megteszi. Vagy lehet úgyis, hogy cizellált, díszített mestermunka lesz belőle, de ehhez folyamatosan tűzben kell tartani. Éppen így! Lehet mechanikusan, kockásan is imádkozni hideg szívvel és lehet tűzben égve. Az eredmény más és más lesz.

A Jézus ima és vele az IGE imádkozva történő olvasása olyan, mint a ruminatio, vagyis szent kérődzés. A tehénke, a kérődzés során jobban meg tudja emészteni az eléje tett takarmányt, gazdagon feltárul és felszívódik a beltartalom, így a tehénke erősebb, egészségesebb lesz. A kiválasztása is jobb lesz, és a felesleges salak könnyen távozik el a testéből.

A szent kérődzés során ugyanez történik. Az ember imádkozó szíve az eléje tett jászolból elfogyasztja a mennyei abrakot-IGÉT- , ami erőt és növekedést ad neki az életszentség útjára. A kérődzése során javul az egészsége és az emésztése is. Sokaknak lelki székrekedésük van az életükben és ettől szorongattatva leülnek, betakarják szívük lábait. Nem tudnak tovább haladni, mert valami megfekszi az emésztésüket. A ruminatio során viszont könnyen eltávozik az emberből mindaz a salak, ami tisztátalanná teszi. Ezért a lélek tisztulásának útján is gyorsabban, könnyedebben és vidámabban halad előre az, aki rumináló életmódot folytat. A mennyei dulcolax megoldja az emésztési problémákat és a pszichoszomatikus zsigeri görcsöket

Ezért nemcsak az igaz, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Az Istent szeretők a hitetlen világra is áldásként hatnak, mert a terméketlen sivatagot is a RUMINÁLÓK mennyei trágyája teszi termékennyé. Mert amint a levedlett kígyóbőr is hasznot hajt a megtalálójának, éppen így a szentek levedlett bűnei, jellemhibái is áldások a bűnös és hitetlen világ számára.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2019. március 3.