keczely

Életige, 2018. december

Tematizálás – Kedves Nővéreim és Testvéreim  ! Isten rejtély, egészen más, mint a mi általunk ismert világ. Teljes és tökéletes, A teljes harmónia, összhang és egység. Mindent betölt, mindent áthat, de nem azonos vele, vagyis azzal, amit betölt. Felfoghatatlan, nevét, mivel nem ismerjük, ki sem mondhatjuk. Nem tudjuk Őt leellenőrizni (értelmünkkel ), mert Ő ellenőriz le minket, s minden teremtményt. Nem mi gondoltuk ki Őt, hanem Ő gondolt ki minket. Ezért mondjuk róla, hogy szent. Más, mint a világ, bár Ő a világ létrehozója. Ő az Örök Jóság. Jóságából teremtette a világot.

Az általa teremtett világ is  – hozzá hasonlóan: „szerfölött jó”  volt. Az Ő abszolút, végtelen jóságának, szépségének, igaz voltának és bölcsességének kiáradása mindaz, ami általa lett, vagyis a Mindenség. Tehát belőle sarjad, fakad, forrásozik minden. Tökéletes művét biblikusan Paradicsomnak nevezzük.(„S elhelyezte Isten az embert a Paradicsom kertjében” (Ter. 1,  )  Ebben tehát benne van az ember is, mint a teremtés koronája. 

A romlatlanság állapota ez. Csupa öröm  – mennyi öröm   –  mennyei öröm! Harmónia  – ujjongás – lelki egyensúly  – egybecsengés – lenyűgöző élmény – csodálkozó ámulat – elragadó lelkendezés  – fenséges tünemény –  megható közelség  – érzékeny kedvesség: Ádám/Éva  pszichoterápiai kórlapja. – Ez veszett el: Az elveszített Paradicsom őstörténetében. Első eredetünk tehát jó volt, de elveszett. Az „igaz sarj”  ebből  az archiv  történelmi mélységből sarjadozik.  * 

A bűn  nagy kárt okozott már kezdetben is, s ez göngyölődött tovább az emberi nem történelmében. Ez is eredetünk története. Valami mérges nedv – képletesen szólva –felszívódott gyökereinkbe, s így ősünkben már mi is ott voltunk, s mindannyian vétkeztünk, elestünk. Romlásunk okán nevezzük ezt eredeti, eredendő bűnnek. Innentől más nincs „igaz sarj”, gaz lett az ember, gazemberré váltunk. Pszichésen megsérültünk, mert megsértettük Istent. Száműzöttek lettünk, s a száműzöttek kenyerét esszük.

S amilyen a gyökér, olyan lesz a gyümölcse is.  De ugyanakkor  „ha szentek a gyökerek, akkor szentek az ágak is” – (    ) s tegyük hozzá:  így a gyümölcsök is! A szent gyökér igaz sarjat ad a világnak. Fontos kérdés marad mindig:Honnan jöttünk, s hová megyünk. Jézus azt mondja: „Én onnan fentről jöttem, ti azonban alulról. hiszen én ismerem az Atyát.” Viszont mi nem ismerjük, mert eredeti állapotunktól elszakadtunk. A zsoltáros is mondja: „Nincs igaz egy sem”. (  ) Semmit nem tudunk tenni;  helyzetünk egy  összeomlott állapot, egy elszakadt, vesztes és végzetes helyzet. – De hála legyen Istennek, aki „mentés másként”  programjában elmentette számunkra  a Paradicsomi, ősi ártatlanságot, a kezdeti, originál, romlatlan, igaz csírát és Sarjat.

Egy hosszan-kódólt ellenállást, ellenkezést helyezett kilátásba, amikor így nyilatkozott a sátán felett: „Ellenkezést vetek  közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az széttiporja fejedet, s te sarka után leselkedel” ( )  Ősevangélium, ősörömhír ez, mely a messiási örömhír vigaszáról szóló első beharangozás volt Isten részéről. A próféták aztán ezt a vigasztaló próféciát századok hosszú során át  fölélesztették a választott nép szívében. E hosszú sorban szólal meg Jeremiás is: „azokban a napokban igaz Sarjat támasztok Dávidnak”.  (1.Ján.3,3)

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2018. december 24.