keczely

Életige, 2018. szeptember

Tematizálás  – .  Kedves Nővéreim és Testvéreim  ! Most már eljutottunk odáig, hogy nem vagyunk készek, véglegesek, mert a ránk zúduló környezeti hatások  napról napra hatnak ránk, formálnak bennünket. A hatás nem pusztán  külsődleges, hanem mélyreható. Lehetne  akár egy hatástanulmányt készíteni  rendszeresen vezetett napló formájában. Talán ilyen paraméterek alapján lehetne   a napi sablon-kérdéseket felállítani:

 

1. Ma milyen hatások értek (melyek figyelemre méltóak) ? –

2.Ezek bennem milyen  nyomot hagytak? Vagyis belső világomban milyen változást, formálódást hoztak létre?  –

3. Ezek a hatások,  ha sorozatban érnének, vajon  – véleményem /érzésem szerint hová vezetik az én egyéniségem, lelkületem  kialakulását? 

Azaz:Prognózis: Mi várható, milyen  lelki idom lesz belőlem: Kibontakozom, kivirágzom, vagy eltorzulok, eldeformálódok (?)  Ez az állapot, ez a kapcsolat, hatás  – hová vezet? Csak egy kapás-példa:Van barát, aki pusztulásba vezet, de van olyan is, aki hűségesebb, mint a testvér.”  (Péld. 18,24). Végezz hatástanulmányt.  Írjad le, majd később újra olvasd el. Vagy vedd elő régi leveleidet, gondolatvilágod archív világát, s mérjed össze a jelenlegivel.  Mérnök leszel (aki felmér mindent) és pszichológus  – házi, otthoni használatra. –Vagy vegyünk egy másik példát , pl.a római levélből (8, 6):  „De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke.”     Itt a hatást a test gyakorolja a lélekre.

Az erőszak törvénye (ösztön) ütközik a szelídség jézusi szellemével. Hogy hová vezet a test kívánsága szerint berendezett életvitel?  – Az ige megmondja nyíltan: A halálba, vagyis a pusztulásba, az exisztenciális tönkremenetelbe. – Tehát nem vagyunk készek,  – formálódunk. Ki erre, ki arra: S éppen ez a nem-mindegy!  Az embert ugyan kívülről érik a hatások, mégis, a mi Urunk szerint,  nem a kívülről jövő dolgok  (ételek, inger-hatások stb) teszik az embert gonosszá. A

gonoszságnak fóruma, perdöntő színtere az emberi szív, vagyis lélek, ahol a döntések születnek. Mert a szentéletű embereket is érik ugyanazok a zabolátlan  külső hatások; viszont ők ezekre másképpen reagálnak. –Elutasítják azokat,  míg az elutasításban gyengélkedőket magával sodorja  az ártó szellem, egy gonosz szélörvény. A belső világunk döntéshozatala határozza meg tehát a továbbiakban haladásunk irányát. Mert minden gonosz, elvetemült, de ugyanakkor nemes gondolat, vágy és tett is  –  a mi bensőnk döntés-világából fakad. Ezért most meghívlak téged, kedves olvasóm, a te belső, Téged formáló  világodba, egy kis körülnézésre, egy kis műhely-munkára.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2018. október 23.