Hogy kerülnek csillagjegyek a katolikus templomokba?

Aki válaszol: Fülep Dániel teológus

Kedves Kérdező!

A modern papképzésből az asztrológia/asztronómia (a maga eredeti jelentésében) teljesen kimarad, így a papság ezekről a dolgokról hivatalból többnyire nem sokat tud.

Az állatövek ábrázolása nagyon sok templomban megtalálható, például Pesten a Szent István bazilikában, vagy a városmajori  Jézus Szíve Plébániatemplomban látunk rá szép példákat.

A zodiákus ábrázolások a katolikus templomokban (főként székesegyházakban) mindenek előtt (1) a KOZMOSZT hivatottak szimbolizálni. Jelenlétük a liturgikus térben a szent liturgia földi és mennyei, mindent átfogó egyetemességére utal. Kifejezi, hogy ami a szent oltáron történik és válik jelenvalóvá, a megváltás misztériuma, az a mindenség központi, meghatározó eseménye, továbbá kifejezésre jut, hogy az egész teremtés az Ige megtestesüléséért van.

Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje.” (Kol 1,14-18)

(2) Másrészt jelzi, hogy az Örök Atya, akinek az áldozatbemutatás történik, az időnek és a térnek, az egész csillagvilágnak is az Ura. (A csillagok egyébként az angyalvilágot is szimbolizálják.) (3) Harmadrészt az állatövek ábrázolása az idő megállíthatatlan forgását, előrehaladását is jelzi, ami figyelmeztet minket és éberségre sarkall.

Az asztronómia [= csillagászat, nem összekeverendő az asztrológiával, ami a csillagokból való jóslást jelenti. A szerk.] és annak a szimbolikája – biblikus talajon – az Egyház életében kezdetektől fogva jelen van, művelése végigkíséri az egyháztörténelmet. Ennek alapvető oka Krisztus és az Egyház történetisége és konkrétsága – s ezért volt úttörő az Egyház mindig is az idő és a tér, a történelem és a világ megismerésében.

A húsvéti időszámítás és általában a csillagászat jelentőségét hosszasan fejtegethetnénk. Mindenesetre az egyházi csillagászat, fizika és meteorológia, amit az utóbbi századokban különösen a jezsuiták műveltek, jelentős szerepet játszott a modern tudományok megszületésében.

A honlapra érkezett valós kérdést és az adott választ szerkesztett változatban adjuk közre. 
Ha van olyan kérdésed, melyre szeretnél választ kapni, küldd be az Impresszumban szereplő szerkesztői e-mail címre.
Nevet és e-mail címet sehol nem közlünk a személyes adatok védelme érdekében. A szerk.

Létrehozva 2018. augusztus 12.