“Ő az én szeretett Fiam. Őt hallgassátok.”

A TANÁR ÍGY SZÓL: GYEREKEK MARADJATOK MÁR CSENDBEN, ÓRA VAN!

A szentségimádásnak, a benső imának abszolút csendesnek kell lennie. Sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel, és mindenféle időt mulasztó, időt kitöltő pótcselekvéseket végeznek benső ima helyett. Ezek önmagukban nem rosszak, de eltérés a helyes útról és az eltelt idő nem hozza meg a kívánt eredményt, ami miatt sokan abba is hagyják ezt az imamódot.

Nézzük, mit mond az Ige:
’Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.”

Vagyis a benső ima alatt, nem Jézusnak kell meghallgatnia minket (bánatunkat, panaszunkat, kérésünket, hálánkat…) hanem nekünk kell ŐT. Ha állandóan beszélünk/ajak imát végzünk, akkor Ő udvariasan elhallgat. Ha mi elhallgatunk, akkor teret, lehetőséget adunk Jézusnak, hogy Ő szólalhasson meg és végre meghallhassuk, hogy mit mond a Lélek az Egyháznak és tagjainak.

Másrészt: Ő eleve tudja, hogy én mit akarunk neki mondani. Persze, jól esik nekünk kimondani, ami bennünk van, de ezt tegyük máskor, ne a benső ima idején.

Tehát Ő eleve tudja, hogy mit akarunk Neki mondani. Mi viszont nem tudjuk, hogy Ő mit akar mondani. Ezért nem önmagunk monológját kell hallgatnunk, hanem el kell hallgatnunk és csendben maradva Őt kell meghallgatnunk és megtanulni meghallanunk.

“Ő az én szeretett Fiam Őt hallgassátok.” Ez Atya parancsa felénk.

Mert olyanok vagyunk mind, mint akikről azt Mondja az IGE, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni, ezért maga Jézus siet a segítségünkre a Lélek által és tanít, tanítana minket imádkozni. A tanuló dolga pedig az a tanteremben, hogy ne beszéljen, hogy hallgasson, és hallgassa a tanár szavát, Jelen esetben a TANÍTÓ, A MESTER, A RABBI JÉZUS szavát. 

Mert olyan értetlenek és tudatlanok vagyunk mind, mint a magvető példabeszédben a mag, amelyről azt olvassuk az IGÉben, hogy maga sem tudja, hogy mi és hogyan történik vele, majd ez az evangéliumi rész(évk.11.vas.) így fejeződött be.

„MIKOR AZONBAN EGYEDÜL VOLT TANÍTVÁNYAIVAL, MINDENT MEGMAGYARÁZOTT NEKIK.” Jn6.68

Ez történik velünk is, ha vesszük a hit bátorságát és merünk időt szánni az életünkből arra, hogy Jézussal együtt legyünk. Akkor Ő kitölti ránk szívének örömét és megkapjuk a megértés, a tudás, a kinyilatkoztatás, a bölcsesség, a világosság, az ismeret, a tanács, az öröm…ajándékait. Amen! HAallelujaAH!

Jézusról ezt vallja az Ige.:„Tudjuk, hogy Istentől jött TANÍTÓ vagy.” Jn3.2

Ezért így szól ma az ÚR:

Gyermekeim! Maradjatok már csendben! Óra van. Imaóra!

 

Létrehozva 2018. július 4.