A Szentlélek ajándékai

ST, I-II.Q.68.4.

A Szentlélek ajándékai olyan belénk öntött belső készségek, melyek fogékonnyá tesznek bennünket a Szentlélek indításaira és cselekvésre késztetnek minket. 

A Lélek ajándékai olyan belső készségek, melyek abban tökéletesítik az embert, hogy tisztán kövesse a Szentlélek indításait, épp úgy, amint az erények készségessé teszik az ember vágyóképességeit az értelemnek való engedelmességre. S amint a vágyóképességek számára természetes, hogy az értelem irányítása alatt álljanak, épp úgy természetes minden emberi képesség számára, hogy magasabb rendű erőként Isten indításai  mozgassák őket”. (Summa Theologiae, Ia-IIae.q.68.a.4.).

Az Értelem ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, hogy a megértés által a spekulatív igazságokat mélyebben, a maguk valóságában ragadjuk meg (ST, II-II. q.8.a.1-8).

A Jótanács ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, hogy a megértés által a gyakorlati igazságokat mélyebben, a maguk valóságában ragadjuk meg (ST, II-II.q.52.a.1-4).

A Bölcsesség ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, hogy a dolgok mélyebb megértése által helyes ítéletet (döntést) hozzunk a spekulatív igazságokról  (ST, II-II.q. 45.q.1-6).

A Tudomány ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, hogy a dolgok mélyebb megértése által helyes ítéletet (döntést) hozzunk a gyakorlati igazságokról.   (ST, II-II .q.9.a.1-4). 

A Jámborság ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek azon indításaira, melyek a dolgokra irányuló szeretőképességeinkre irányulnak, hogy vágyaink beteljesítésében a többi ember iránt is figyelemmel legyünk.(ST, II-II. q.121.a.1-2).

Az Erősség ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, melyek a haragvó- és félelemképességeinkre irányulnak, hogy az előttünk álló nehézségekkel a Szentlélek indításai szerint tudjunk szembenézni és azokra reagálni.  (ST, II-II.q.138.a.1-2). 

Az Istenfélelem ajándéka
Fogékonnyá tesz bennünket a Szentlélek indításaira, melyek vágyóképességeinkre irányulnak, hogy a bennünket érintő dolgokban a helyes mértéket és igazságosságot megtartsuk. (ST, II-II. q.19.a.1-12).

Forrás

Létrehozva 2018. július 2.