Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (3)

Margaritha nővér lelkigyakorlata Füzérradványban (3)

Margaritha nővér egyik próbája az volt a résztvevőkkel, hogy megkérdezte: ki tudja fejből elmondani a tíz parancsot? Sokan elvéreztünk már a kérdés hallatán, így feladatként adta: ezt mindenkinek minden helyzetben tudnia kell, hogy megfelelően cselekedjen ezek alapján.

Számos példát hozott arra, hogy Jézus mindent lát (eltakart orrkarika, köldök-piercing, stb.) és ezeket megmutatta neki olyan személyeknél, akik lelki beszélgetésre érkeztek hozzá, de nem tárták fel a zavaró körülményeket. Az ilyen személyekért nem imádkozik mindaddig, amíg ezeket a sátáni jeleket el nem távolítják testükről. A tetoválással ugyanez a helyzet: „Halott miatt ne ejtsetek sebet testeteken, és ne vagdossátok be magatokat. Én vagyok az Úr.” (Lev 19,28)

Mindenkinek újjá kell születnie, ezt kapta Nikodémus is válaszként: „Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

Ne legyen más istened, legyen Övé az első hely. Sokaknál a tévé, a számítógép, a mágia, másoknál a kuruzslás, horoszkóp, kártya, reiki, ingázás  van az első helyen. Az elsoroltak mindegyike, de a jógázás, a buddhizmus is az első isteni parancs elleni vétségek.

Az emberek buták, sokszor figyelmeztetni kell őket a hibáikra. Ez kötelességünk, különben saját üdvösségünket veszélyeztetjük: „Ha azt mondom az istentelennek: Istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen vétke miatt hal ugyan meg, de vérét tőled kérem számon.” (Ez 33,8)

A nővért egyszer elhívták az andocsi kegyhely meglátogatására, ahova vonakodott elmenni, de miután az Úr imában megerősítette, hogy menjen, elutazott a többiekkel. Egy másik buszból is magyarok szálltak ki és mentek be a templomba – szinte mindegyikük homlokán egy piros pont jelezte hovatartozásukat. A nővért társai megkérdezték: kik azok a fehér emberek, fura ponttal a homlokukon? A nővér pedig elmagyarázta minden utastársának, hogy annak a busznak az utasai ezzel a bűnnel élnek, és így jöttek el meglátogatni a Szűzanyát…

Az ötödik parancsot nagyon sokan nem tartják meg ma a világban (abortusz, eutanázia, fogamzásgátlás, mindenfajta függőség – tv, alkohol, evés, kábítószer, stb.)

A férfiakat a látvány, a nőket az érintés viszi a csábításba. A hatodik parancsot a Biblia is megerősíti számos helyen: „A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli Isten.” (Zsid 13,4); „Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. 28Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele.” (Mt 5, 27-28) Ha egy férfi együtt hál a nővel az esküvő előtt, az is bűn, amiről sokan elfeledkeznek, pedig meg kell gyónni ezt is Isten előtt.

Európa egyik legsúlyosabb bűne a szex, a nőknek öltözködésük miatt felelniük kell Isten előtt. A férfiak sokszor panaszkodnak lelki beszélgetés alkalmával a sok csábítás miatt. Tudnunk kell, hogy a férfiak nem tudatosan vétkeznek ilyenkor. 

Isten egy Ádámot és egy Évát teremtett és azt mondta nekik, hogy sokasodjatok.  Az állatok tudják, mikor kell párosodni. Az emberek nem. Ezért használnak tablettát.

Az Oltáriszentségről

A német katolikusok 50%-a nem hiszi el, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Német plébániákon a katolikus pap és az evangélikus lelkész együtt osztja az áldást, ami elfogadhatatlan. Huber atya nem hajlott ilyen kompromisszumra, mivel ragaszkodott ahhoz, hogy a misét egyedül tartsa meg. A plébániai szokást nem tudta megtörni, mivel a mise után a lelkész is felállt és „befejezte a misét”. Az ökumené felülírta a liturgiát, amit már évek óta ebben a formában tartanak meg. AZ evangélikusoknál nincs átváltoztatás és nem is térdelnek le egész mise alatt.

Mózes letérdelt az égő csipkebokor előtt úgy, hogy homloka a földet érte. Az Oltáriszentség kihelyezésekor mindkét térdre borulva köszöntsük az Urat. A templomi öltözékkel kapcsolatban elmondta, hogy Indában a férfiak mindig hosszú nadrágban mennek templomba, a nők sosem mennek be fedetlen vállal oda. Rongyos farmerben (különösen ha kilátszik belőle a női test egy-egy része) nem való templomba járni.

 Huber atya régebben napi egy, néhány éve napi két óra szentségimádáson vesz részt, ebből meríti a hitet és az erőt. Fontos tudni, hogy a Szentlélek az, aki feltárja a bűnt és segít megvilágítani a földi dolgokat.

Létrehozva 2018. július 1.