keczely

Életige – 2018. január

Tematizálás. –  Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Az élet próba és próbatételek sorozata. Sőt, ez földi létünk és emberi méltóságunk indoka és alapvető magyarázata: Ezért élünk, hogy kipróbáltassunk, hogy majd a próbaidő lezártakkor értékhozamunkban minősítésre jussunk. Földi életünk nem a jutalomkiosztás fóruma, hanem emberi értékeink próbaideje.

Ezek az értékek: Elsősorban hit és bizalom, majd mindaz, ami ebből fakad: jóhiszeműség, álnokságmentes kedvesség, szívből fakadó tisztelettudás, teljes, nyílt őszinteség, megbízhatóság, szavahihetőség, mentesség minden szeméremsértő illetlenségtől, felelősségteljes kötelességteljesítés-tudat, önuralom, nagylelkű áldozatosság, az érzelmi élet nyugodtsága és derűje, hűséges szolgálatkészség, stb, melynek összefoglaló neve: szeretet!

Isten és hit nélkül ezek az értékek csak a látszatig jutnak el, mert nem Isten szelleméből fakadnak. De minekután ezek szellemi értékek – Isten Szelleméből származnak- ezért első termései, a hitből fakadó életnek. Akiben nincs Isten Lelke, az saját kívánságainak él, saját önző akaratát követi, Istent és az Ő akaratát félretolja maga elől, életéből. Csak magát keresi, magának él, magának való, akiről az Írás ezt mondja „elmúlik kívánságaival együtt” (I.Jn.2,17)

– De más a helyzet annál, aki „Isten akaratát teljesíti”, – mert „az megmarad örökre”. Az ilyen nem önmagának él, hanem Istennek. Ezért Isten akaratát keresi, fürkészi, méghozzá – Istennek vele kapcsolatos akaratát. Ezt elmélyült, személyes imában megkaphatja, s nem is nyugszik addig, míg meg nem kapja. Legalábbis valami sejtésszerű formában, amin már el tud indulni. „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” – Mi a Te elvárásod? Hogy viselkedjek ebben…., majd abban… a helyzetben?

– Az első isteni válasz talán így hangzik: Tégy, amit akarsz,csak szeress! Azaz nem az számít, hogy mit teszel, beszélsz, vagy gondolsz, érzel, vagy szándékodban érlelsz, hanem azt, hogy hogyan…teszed, mondod, és érleled indulataidat, szándékodat….! Mindaz helyes döntés lesz, amit meg tudsz valósítania szereteten belül, tehát nem esel ki belőle. Ez nem kevesebb, mint életünk élethossziglani feladata. –Alapvető, meghatározó irányvonalat kaptál ebben az első isteni válaszban, de konkrét helyzethez, még kevés ebben a konkrétum.

Ezért újra kiáltasz lelked mélyéből az Úrhoz megpróbáltatásod idején és ekképpen szólsz: Uram, most és itt mitévő legyek, hogy akaratod szerint járjak el? Szent Pál megtérésekor is ez a kérdés tört fel lelkéből, amikor a földön hevert leesvén a lóról:„Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” (Ap.csel. 9,5-6 ). Egy majdnem szájbarágásos alapon kapsz utasítást a rád váró feladatodra. Nem mindenkinek van ilyen drámai helyzete, de mindegyikünknek van Istentől meghatározott feladata. Annak végrehajtása a mi feladatunk.

A végrehajtás művében – ami életünk műve – a mozgató erő: Az engedelmesség. Aki engedelmes, az megteszi Isten akaratát, s elnyeri örök életet. Az engedetlenek sorsát már ismerjük az ősbűn idejéből…A tiltott fáról való gyümölcs vételének esete lesújtó ítéletet vont magára, mely kegyvesztettséggel járt együtt. A keresztfa gyümölcsének (Jézus testének és vérének) vétele azonban felmentő ítéletet hozott, mely kegyelemmel járt együtt. Az előbbinél a halálos ítélet lett kimondva, az utóbbinál azonban az örök élet elnyerésének ígérete. Gyümölcsét tekintve Pál apostol szavaival:„Most azonban felszabadultatok a bűn alól, és Isten szolgái lettetek. Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet.” (Róm. 6,22 ).

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2018. január 29.