keczely

Életige – 2017. november

Tematizálás.   – Kedves Nővéreim és Fivéreim! Októberi életigénkben egy világméretű szellemi harcról elmélkedtünk, beszéltünk. Átgondoltuk a próbatételek legkülönbözőbb harcmezejét, s a szellemi konfrontációknak, ütközeteknek színhelyeit. – Ezt a gondolatot göngyöljük most tovább; talán ezzel a mottóval: Harc minden vonalon. A belső élet harca tulajdonképpen mindig a sátánnal szemben folyik, de azok a harcmezők legkülönbözőbb területeken találhatók. Egész gyűjteményt sikerült begyűjtenem ezekből a”szellemi harcmezőkről”.

 

Jó és hasznos áttekinteni harcaink helyzetét, bepillantani a „fővezéri sátorba”, ahol a Fővezér, Jézus, s felméri a mi lelki harcainknak folyamatos helyzetét. Kiváló a mi Fővezérünk:Mivel győztes csatából jött, ígérete megbízható. Így bátorít minket: Sikerülni fog a te harcod, mely az én harcom is, s lásd be: Nagy esélyünk van a győzelemhez! Csak tekints reám, s kövesd az utasításomat. Téged is hozzájuttatlak az én győzelmi örömömhöz. Amint tudod, én már győztem, átmentem a tüzes kohón, a főcsatán, ott a Golgotán a kereszten.   Most rajtad a sor, hogy élet-harcod győzelemmel záródjon, s átvehessed tőlem a győzteseknek járó jutalmat. – Érdemes jól odafigyelni Jézusra, élet-harcaink fővezérére mit akar még – a Szentlélekben – lelkünkre kötni: „Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen.” (Ef.6,12.)

– Ugyanakkor harci eszközeink is eltérnek a megszokottaktól. Az Úr bemutatja egészen meghökkentő fegyvertárát is. Ezt üzeni Pál apostol fogalmazásában: „harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amelyek várakat is lerombolnak.” (II.Kor.10,4). Úgy mutatja be ezeket a harci eszközöket, mint amelyek már magukban hordozzák az eredményt, a gyümölcsöt, a győzelmet. Ekképpen nyilatkozik: „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény”. (Gal5,22 ) – azaz legyőzhetetlen fegyverek, garanciális győzelemmel.

– A próba ugyanakkor nem olcsó mulatság, hanem igencsak ember-próbáló.(A Keresztre-feszített tanítványának lenni annyit jelent, mint keresztre-feszített életet élni, de a feltámadás és az örök élet jutalmának tudatától és győzelmi mámorától áthatottan!) Maga a tét, a győzelmi jutalom – meghalad minden elképzelést! Ezt maga a csatánk fővezére, Jézus mondja – a Szentlélekben:„Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” (I.Kor.2, 9).

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2018. január 27.