keczely

Életige – 2017. október

Tematizálás.  –  Kedves Nővéreim  és Fivéreim  az Úr Jézus Krisztusban ! Tekintettel lenni Istenre,  az Ő kedvét keresni, rá figyelni, kedvében járni, akaratát, kívánságát parancsát teljesíteni  – ilyen gondolatok között  hánykolódtunk, forgolódtunk. Nevezhetnénk ezt az „isteni élet titkának”. Emberi viszonylatban is szükséges ez másodfokon, hogy keressük egymás tetszését, kedvét. Ez a szeretet gyakorlásának  fővonala. Ez köt össze, ez egyesít. Ez épít személyi kapcsolatot, harmóniát. De mindez szabad akarati döntésből, teljesen  belső, felelősségteljes szabadsággal történik.

 

A szeretet ezért erény, s mivel képes Istenre is irányulni:Természetfölötti erény. – De most nézzük meg mi történik  akkor, ha valaki nincs tekintettel a másikra, nem keresi kedvét,   nem azért él, hogy a másik személy tetszését elnyerje; inkább a saját tetszését hajszolja, önmagának él, önzésének lesz foglya.  – Az eredmény is ellentétes lesz.  Ez a szellemi világ kettes számrendszere: Igen, vagy nem. Teljes határozottsággal Szent Pál így fogalmazza meg az Istenhez való tartozás „Igen”-jét: „ Az Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis, akit mi – én, Szilvánusz és Timóteus – köztetek hirdettünk, nem volt Igen is meg Nem is, hanem az Igen valósult meg benne.” ( II.Kor.1,19). 

Tulajdonképpen minden szellemi lény  személyes döntés elé kerül, ahol neki teljesen szabadon kell lenyomnia az OKÉ  gombot, hogy építsen kapcsolatot, vagy a „törlés” (delet) gombot, hogy  romboljon, pusztítson, szakítson, öljön, s mindent tönkretegyen. Teremt és pusztít   — alkot és rombol: ez a szellemi lény szabad döntési  lehetősége. – Már a világ teremtése előtt volt egy nagy háború  – épp ez oknál fogva:Egy szellemi háború. Anyagtalan lények:angyalok próbatételére gondolok. Hűség és  hűtlenség  – volt a tét. 

Nagy volt a lázadás. Eltorzult ezekben a bukott szellemekben, ami érték. Ők maguk is eltorzult angyalokká lettek:Démonok,  gonosz szellemek,lázadó lelkek. Feltett szándékuk is az egész teremtett világegyetem eltorzítása  Ők teljes szellemi világosságban  egyetlen próbatételnek, egyetlen döntésével  a Mindenható Fenség ellen lázadtak fel.  „Leszek, mint Isten”  – volt nagyzoló, hazug, kevély, öntelt, elvetemült szándékuk. Így váltak pusztító,  romboló, s gyilkos szellemekké. Erre jött az ellenlépés:Isten angyalai, a hűségesek harcba szálltak a hűtlenekkel, s letaszították őket  a Földre.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2017. december 26.