Az ördögűzés a kegyelem szolgálata

Ebből a svájci ördögűzővel való beszélgetésből kiderül, hogy az ördög nincs ott mindenhol, ne is keressük.

Modern mentalitásunkból következik, hogy az ördögűzés és a démoni megszállottság tárgyai általában a bámulat és a nyílt hitetlenség közötti reakciót inspirálják. Ez többnyire filmek tárgya, de egyben elgondolkodtató dolog is.

A katolikus egyház számára azonban az ördögűzést egy könyvben leírt rituálé könyv irányítja: De exorcismis et supplicationibus quibusdam (Az exorcizmus és a különleges körülményekre vonatkozó imádság rítusa, amit 1998-ban fogadtak el egy előző, régebbi változat helyettesítésére, de ami még mindig használatban van), és [az ördögűzésre] bizonyos feltételek és előírások vonatkoznak.

A szigorú szabályok indokoltsága a Szentírásban és a teológiában gyökeredzik. Ez egy kényes téma, amit körültekintően kell kezelnie azoknak a papoknak, akik megfelelő módon felkészültek és jól kiegyensúlyozottak (“kegyes, tudós, körültekintő és személyes integritással”), és püspökük kifejezett felhatalmazásával bírnak.

Az Aleteia [újságírója] César Truqui-val beszélt, aki a svájci Chur egyházmegye ördögűzője, és aki a római „Regina Apostolorum Pontifial Atheneum” előadója volt a XI. Exorcizmus és szabadító ima kurzuson (ez a kurzus inspirálta annak idején Anthony Hopkins A rítus című filmjét.)

Chiara Santomiero: Milyen gonosszal szállunk szembe az ördögűzésben?

Fr Truqui: A megszemélyesült gonosszal. VI. Pál beszélt „a sátán füstjéről”. Nem egyszerűen „privatio bonis”, a jóság megszűnése a filozófia által leírt módon, inkább egy olyan gonosz, aki hatékony és működőképes. Itt egy gonosz lény jelenlétéről beszélünk. Csak a hit, nem pedig a tudomány mondhatja meg nekünk, hogy mi ez a gonosz lény. A keresztény hit beszél spirituális lények létezéséről: a jók az angyalok, a rosszak pedig a démonok.

Nem nehéz elfogadni egy kicsit a gonosz létezését olyan lényként, aki fizikailag birtokol egy személyt?

Igen, ez igaz, hiszen mindennapi életünkben rendszerint nincs ilyen tapasztalatunk. A szolgálat miatt, amit oly sok éve végzek, lehetőséget kaptam arra, hogy találkozzak ezekkel az emberekkel, és számomra könnyebb elhinni, hogy léteznek bizonyos jelenségek.

Hogyan kezdődött?

Isteni gondviselés volt. Amikor 12 évvel ezelőtt papnak szenteltek, részt vettem egy kurzuson olyan papokkal, akik ördögűzők voltak, mint például Bamonte és Amorth atya. Bemutatták egy 40 éves francia férfi ügyét. Megszállta a sátán, és szükség volt egy ördögűzőre, de Bamonte sem angolul, sem franciául beszélt. Szóval megkértek, hogy segítsek az előzetes párbeszédben.

Hogyan érezte magát, amikor szembenézett a gonosz megnyilvánulásával?

Az ember érzései idővel megváltoznak. Az első exorcizmusok alatt leginkább az a kézzel tapintható megerősítés döbbentett meg, hogy az Evangélium, amiről olvastam és elmélkedtem, igaz volt. Az Evangéliumban Jézus harcolt olyan démonok ellen, akik különböző neveken hívták magukat: „A nevem Légió”, „A nevem Sátán.” Az Ószövetségben, Tobit könyvében van egy démon, Asmodeus. Hallottam, hogy a démonok ezeket a neveket az exorcizmusok alatt kimondják.

Lelki szinten nagyon gazdag tapasztalatokat szereztem, mert lehetővé vált számomra, hogy megtapasztalhassam saját testemmel, az érzékeim által azt a valóságot, amiről Jézus beszélt.

Kézzelfoghatóan?

A francia embernél, amikor az első ördögűzésben részt vettem, emlékszem, hogy amikor a démon megnyilvánult, úgy éreztem, mintha büszkeség venne körül, mintha füst vagy köd lenne körülöttem. Nehéz megmagyarázni, de úgy tűnt, mintha a büszkeséget meg lehetne érinteni; betöltötte a szobát. Az exorcista megkérdezte a [démon] nevét, mire így válaszolt: „Rex vagyok.” Nincs rex [király] nevű démon. Az ördögűző ragaszkodott hozzá és ismét kérte: „Mondd meg a neved”, mire végül válaszolt: „sátán vagyok, a világ fejedelme.”

Miért kérdezi meg a démon nevét?

A rituálé megköveteli, egy bizonyos cél miatt. Ha valamit elnevezel, vagy ismered a nevét, akkor azt jelenti, hogy hatalommal rendelkezel a dolog fölött. Valójában Isten megadja Ádámnak a hatalmat, hogy nevezze meg a dolgokat. Abban a pillanatban, amikor a démon felfedi a nevét, azt mutatja, hogy meggyengült; ha nem mondja ki, akkor még mindig erős.

Vannak tipikus jelei a megszállottságnak?

Azok, melyeket a rituáléban felsorolnak. Négy jele van: a szent dolgoktól való irtózás, beszéd ismeretlen vagy holt nyelven, rendkívüli erővel rendelkezés, ami meghaladja a személy természetét, valamint rejtett vagy eltitkolt dolgok ismerete.

Az emberek veszélybe sodorhatják magukat?

Igen, ha belekeverednek mágiával, okkultizmussal, boszorkánysággal vagy csalással kapcsolatos dolgokba. Ha segít nekünk a szentségben való növekedésben az, hogy misére megyünk, imádkozunk, szentgyónást tartunk vagy Istenhez közelítünk, ugyanúgy a fekete mise, a sátáni rítusok, az ilyen filmek és zenék hatására közelebb kerülnünk az ördöghöz.

Foglalkoztam egy olyan nő ügyével, aki tudott olvasni tarokk-kártyából, mint sokan, csak szórakoztatásból. Kivéve azt, hogy ő valóban ismerte az emberek múltját és jelenét, és egyes esetekben a jövőjüket is. És természetesen nagy sikere volt. Egy adott pillanatban megértette, hogy kitől függ a sikere, és abbahagyta, de már késő volt: megszállta az ördög.

Hogyan lehet megátkozni valakit?

Ahogy valakinek azt a feladatot adnám, hogy öljön meg valakit, ugyanígy meg tudnék kérni egy démont, hogy kárt okozzon. De ne feledjük: a feltételezett boszorkányok vagy varázslók által végzett rítusok túlnyomó többsége csalárd és nincs hatásuk.

Elég-e egyetlen exorcizmust elvégezni a megszállott személy szabadulásához?

Ez nagyon bonyolult dolog. Általában sok ördögűzésre van szükség.

Úgy működik, mint a terápia?

Igen. Az ördögűzés egy szentségi dolog, nem pedig szentség. A szentség önmagában hatékony. Ha valakit feloldozok a szentgyónásban, abban a pillanatban neki valóban megbocsátják bűneit. Az ördögűzés éppen ellenkezőleg, a pap szentségének, az exorcizált személy hitének és az egész Egyház hitének mértékéig hatékony.

Mi a különbség az ördögűzés és a szabadító imák között?

Mindkettőnek ugyanaz a célja: a személy szabadítása a gonosz hatásától vagy a megszállottságtól. Az ördögűzés valójában egy szolgálat, amit a püspök átruház néhány papra. Ezt csak papok gyakorolhatják, laikusok nem, és csak azok, akiknek a püspöktől erre kifejezett engedélye van. Szabadító imát, abból kifolyólag, hogy keresztény, viszont bárki mondhat, férfi vagy nő, laikus vagy pap, mert Krisztus azt mondta: „Aki hisz bennem, kiűzi a démonokat.
Az ördögűzés egyúttal közvetlen parancs az ördögnek, míg a szabadító ima egy könyörgés Istenhez vagy Szűz Máriához, hogy beavatkozzanak.

Azok közül, akik önhöz fordultak, hányan voltak megszállottak?

Nagyon, nagyon kevesen.

Miért félnek az emberek?

Háromféle esetet tudok megkülönböztetni az embereknél, akik hozzám jönnek: az igazán megszállottak, a nem megszállottak és a problémás esetek. Az első és a második a legkönnyebb: tudod, hogy olyan emberrel foglalkozol, aki valóban megszállott, mert ennek négy jelét manifesztálják, és amikor az imákat mondod, az a személy önkívületbe esik és úgy reagál, amit az ördögűző felismer. Ezt lehet hamisítani, de nagyon nehéz.

A második esetben, papi és gyóntatói tapasztalattal, megértem, ha lelki vagy pszichológiai problémák vannak jelen, és amikor ki lehet zárni a démoni befolyást.

Az a probléma, amikor olyan embert találsz, aki igazán megszállottnak látszik – olyan súlyos traumák miatt, melyek kockázattal járó magatartással járnak, mint például spiritiszta szeánszok vagy tarokkkártya olvasása -, de valójában nincsenek megszállva.

Találkoztam egy fiatal nővel, akit állítólag egy latin-amerikai varázsló megerőszakolt, akinek a szemébe pillantott. Egy nap egy drogot tartalmazó csésze kávét adott neki [a varázsló] és megerőszakolta; tudatánál volt, de képtelen volt reagálni. Ettől a szörnyű traumától azt hitte, hogy megszállta az ördög, a kábítószerek és az elszenvedett erőszak által.

Úgy gondoltam, hogy ő valóban megszállott. Azonban, amikor imádkoztam és a rátettem a kezem az ördögűzés során, soha nem esett önkívületbe és nem volt más manifesztációja sem. Így megértettem, hogy az ok máshol keresendő. Ezért van az, hogy bizonyos orvosi és pszichológiai profilokat lehet eljátszani ilyen helyzetekben az exorcizmus folyamata során.

Hogyan élnek az igazán megszállott emberek?

Valójában normális életet élnek. Az ördög nem mindig cselekszik az ő esetükben. Engedjék meg, hogy paradox hasonlatot tegyek és megpróbáljam ezt elmagyarázni. Ha valaki egy autót vásárol, akkor az autó annak a személynek a rendelkezésére áll, amikor csak használni akarja. Használhatják arra, hogy elmenjenek az irodába, majd ott leparkoljanak vele. Ugyanez történik egy megszállott személlyel. Vannak pillanatok, amikor a démon cselekszik: beszáll a kocsiba és hajtja, ahogy tetszik neki; máskor pedig nem csinál semmit. Az autónak van tulajdonosa, de az nem mindig használja.

Mikor szükséges egy ördögűzőhöz elmenni?

Amikor az, ami történik veled, túlmegy azon, ami szokásos. Volt egy nő, akivel találkoztam Rómában, aki ateista volt: katolikus, akit csak megkereszteltek de nem hitt semmiben. Végül megszállott lett, bár nem emlékszem a körülményekre. Folyamatosan hangokat hallott, próbálták meggyőzni arról, hogy megölje a férjét és a fiát, és öngyilkosságot kövessen el.

Azt gondolta, hogy mentálisan beteg és elment egy pszichiáterhez, de az orvos úgy találta, hogy nagyon intelligens és koherens ember, nagyon világos ötletekkel. A pszichiáter nem tudta őt meggyógyítani. Egy nap a molyok megették az összes női ruhát a szekrényben anélkül, hogy érintették volna a férje dolgait – ugyanabban a szekrényben -, vagy a fiáét. A házban nem volt egy darab moly sem. Teljesen megmagyarázhatatlan eset volt.

Az egyik barátja azt javasolta, hogy menjen el Fr. Amorth-hoz, aki rájött, hogy [a nő] megszállott. Még mindig nem hitt akkor az angyalokban vagy démonokban. Most ő hitét gyakorló keresztény. Miért engedi meg Isten ilyen dolgokat? Az egyén saját javára.

Meg tudta kérdezni bármelyiküket, hogy mit éreznek az ördögűzés során?

Megkérdeztem egy francia embertől, akiről korábban beszéltünk, hogy mit érez az ördögűzés során. Elmagyarázta nekem, hogy úgy érezte magát, mintha ő egy csatatér lenne benne. Egyrészt úgy érezte, hogy a démonok kétségbeesetten futkosnak és egymáshoz beszélnek, másrészt, amikor a pap imádkozott, úgy érezte, hogy Isten világossága kiűzi őket csak azért, hogy visszajöjjenek.

Melyik történet gyakorolta Önre a legnagyobb hatást?

Egy néma démon. Jézus az evangéliumról beszél erről és azt mondja, hogy ezeket a legnehezebb kiűzni, csak imádsággal és böjtöléssel lehet ezeket távozásra bírni. A néma démon nagyon ritka. 12 évnyi ördögűzés alatt csak egyszer találkoztam ilyennel.

Félt valaha?

Először igen, de aztán megszoktam bizonyos manifesztációkat, és már nem lep meg, ha valakinek a hangja megváltozik: ha egy nő gyengéd hangon kezd beszélni, majd barlangi hangzásra vált. Körültekintőnek kell lenni, nehogy a gonosz lélek megszállottja legyünk. Egy ördögűző tudja, hogy az ördög létezik, de [az] nincs ott mindenütt.

Mindenekelőtt megértettem azt, hogy az ördögűzés a kegyelem szolgálata: egy szerető cselekedet a szenvedő személy számára. Ennyi.

Angol nyelvű forrás

Létrehozva 2017. október 16.