Fatimai engesztelőnap a Havihegyen

Harminckét éve tartanak engesztelő napot minden hónap 13. napján Pécs legszebb fekvésű temploma és közkedvelt búcsújáróhelye, a Mecsek-hegység déli oldalán elterülő, ma Havihegy nevet viselő városrészen magasodó Havas Boldogasszony templomban.

Az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával a pécsi polgárok, megtartva a veszedelem idején tett fogadalmukat, templomot építettek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az ún. „Kakasdomb” meredek lejtőjén, hátukon, vállukon cipelték fel az építőanyagot a fehér sziklákra, mintha azt a Szűzanya jelölte volna ki számukra hófehér ragyogásával. A templom 1697-re készült el, s azóta búcsúsok és Mária-tisztelő zarándokok tömegei keresik fel évről évre. XVI. Gergely pápa 1844-ben búcsúkiváltságot adományozott a templomnak a Mária-ünnepekre. A templom honlapján találunk erről további információt itt.

A “Fatima 100” havihegyi engesztelőnap alkalmából (amit a jelenések századik évfordulóján rendeztek meg) meghosszabbított, egész estig tartó imanapot tartottak.

Délelőtt vendégük volt Siegfried M. Lang atya, a Szent Kereszt Rend tagja és a Szent Angyalok Műve Mozgalom papja az ausztriai Petersbergből. Siegfried atya 35 évig misszionáriusként szolgált különböző országokban, mint India, Brazília, Egyesült Államok, Portugália, Olaszország, Afrika és Svájc.

Fatimában is szolgált 3 évig. Az elmúlt 21 évben Magyarországon tart lelkigyakorlatokat a Szent Angyalok Műve lelkiségében. Kedvenc országa valamennyi említett előtt Magyarország, a Regnum Marianum, Mária engesztelő országa. A beszédeket németül tartotta, tolmács segítségével.

Köszönet Visontai Lászlónak a tanítások rögzítéséért és megosztásáért. A szerk.


 

1. A délelőtti szentmisét megelőző konferenciabeszéd


 

2. A délelőtti szentmise homiliája


 

3. Az esti mise szónoka Lábár Tamás diakónus volt

Mivel mindhárom tanítás mondanivalója egybecseng, hadd ajánljuk figyelmedbe egy írást: 
2017 nagy évfordulói – Három támadás az Egyház lerombolására

Létrehozva 2017. május 17.