6 dolog, amit minden katolikusnak tudnia kellene az “igazságos háború” elvéről

 

A világban egyre terjedni látszó háborús konfliktusok, és különösen a Szíriában zajló háború közepette, számos katolikus gondolkozhat azon, vajon az Egyház milyen útmutatást ad az ilyen helyzetek kezelésére.

Íme itt van, amit minden katolikusnak tudnia illik arról, mit tanít az Egyház a háború és béke kérdésében.

1) “A támadó háború önmagában erkölcstelen.”

Minden olyan háború, ami terjeszkedést, egyeduralmat, vagy bármi egyéb más célt szolgál, mint az önvédelmet, erkölcstelen, függetlenül attól, miért vívják. (vö. Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 500.)

2) Az erkölcsi törvény háború alatt is érvényben van

Egyesek néha azt mondják, egy háború alatt a győzelem érdekében “minden megengedett”. Ez azonban nem igaz. Ugyanaz az erkölcsi törvény, ami béke idejére érvényes, egy háború ideje alatt is érvényben van.

Példának okáért egy ártatlan személy életének szándékos és közvetlen kioltásának tilalma ugyanúgy fennáll egy háború alatt, mint békeidőben. (vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2312.)

3) Igazságosan háborúba bocsátkozni szigorú feltételekhez kötött

– A támadó fél által a nemzet vagy a nemzetek közössége felé okozott kár tartós, súlyos és minden kétséget kizáró kell, hogy legyen.

– A károkozás megállítására bevetett minden eszköz használhatatlannak vagy hatástalannak kell, hogy bizonyuljon.

– A sikerhez szükséges feltételek meg kell, hogy legyenek.

– A fegyveres erő alkalmazása nem okozhat súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e feltétel mérlegelésében.

(vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2309.)

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2017. április 15.