Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (12)

Létrás Szent János: Mennyekbe vezető létra (12)

12. FEJEZET

A HAMISSÁG ÉS HAZUGSÁG

       1. A tűz a kovakő és a vas találkozásából keletkezik, a hazugság pedig a szószátyárságból és a szellemeskedésből. A hazugság a szeretet romlása, a hamis eskü meg istentagadás.

       2. Egyetlen épeszű ember se gondolja azt, hogy a hazugság bűne csekélység, hiszen mindennél rettenetesebb kijelentést tett ellene a Szentlélek. Ha – miként Dávid mondja Istennek – „elveszted mind, kik hazugságot szólnak”, akkor hova gondolnak azok, akik a hazugságot esküszegéssel fércelik össze?

       3. Láttam, hogy némelyek hazugsággal hivalkodnak, mert üres szellemeskedéssel tréfákat szőnek, míg hallgatóik bánkódását sajnálatos módon eloszlatják.

       4. Ha a démonok látják, hogy rögtön a gyilkos szavú sarlatán bevezető szavai után menekülni próbálunk a viccek hallgatásától mint a pestistől, akkor két gondolattal kísérelnek meg bennünket lépre csalni. Vagy „Ne bántsd meg a beszélőt” tanácsolják nekünk, vagy „Ne mutasd magadat a jelenlevőknél jámborabbnak!” El onnan! Ugorj! Ne késlekedj! Különben ima közben tréfás gondolatokkal fogsz foglalkozni. Ne is csak menekülj, hanem oszlasd fel a rossz társaságot is, a halál és ítélet emlékét idézve fel közöttük, mert még az is jobb, ha ettől talán egy kis hiúság permetezik rád, de legalább így sokaknak hasznára vagy!

       5. A hamisság anyja, de gyakran célja is, a színlelés. Némelyek meghatározása szerint ugyanis a színlelés nem más, mint a hamisság mesteri gyakorlása, az eskü körmönfont csűrés-csavarásával. Akiben megvan az Úr félelme, az idegenkedik a hazugságtól, mert saját lelkiismerete a megvesztegethetetlen bírája.

       6. Mint minden hibáról, a hazugságról is tudjuk, hogy különféle sérülést okoz, mert más megítélés alá esik az, aki hazudik, mivel fél a büntetéstől, és más dolog hazudni, ha nem fenyeget veszély. Van, aki gyöngeségből hazudik, van, aki érzékiségből, van, aki azért, hogy a jelenlevőket megnevettesse, más pedig, hogy testvére ellen áskálódjon, és annak rosszat tegyen.

       7. A hatóságok kínvallatással irtják a hazugságot, a könnyek bősége viszont végleg elveszíti azt. A hamisság ajánlója rugalmasságot hoz fel ürügyül, és gyakran igazaknak számít lélekrontó tetteket. A hazug ember Ráháb utánzójának tartja magát, és azt állítja, hogy a maga romlása által mások üdvét munkálja.

       8. Ha már teljesen megtisztultunk a hazugságtól, akkor, ha a helyzet úgy kívánja, már egészen óvatosan alkalmazhatjuk. Nem tudja a kisgyermek, mi a hamisság, a lélek sem, amelyben nincs gonoszság. Akit a bor felvidít, akaratlanul igazat mond mindenben. Az is képtelen hazudni, aki töredelemtől részeg.

       Tizenkettedik fok: Aki felhágott rá, az elérte az erények gyökerét.

Létrehozva 2017. március 24.