Életige, 2016. június

Életige, 2016. június

Tematizálás. –  Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! – Az előző életigében egymás felkarolásáról és az ebből fakadó belső örömről és békéről elmélkedtünk. Valóban, nincs is szebb az életben, mint az egymás szeretetteljes felkarolása. Kineveli bennünk a nagylelkű gondolkodásmódot, az egymásra figyelő áldozatos életet, s a lelki szabadság belső könnyedségét, szárnyalását és az Úr szeretetében megpihenő egyszerű, békés ujjongást.

Nehéz szavakkal elmondani azt az örömet és békét, melyet a tiszta lelkiismeret nyújt. – Itt megtapasztalhatjuk, hogy Isten van, létezik, aki igazságos és a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. Az első számú végrehajtó fórum, ez a hozzánk legközelebb álló belső fórum: A lelkiismeretünk. Megdicsér, ha helyes és jó döntéseket hozunk, de furdal, zaklat, megbüntet, ha belehajtunk a gonoszságba, jóllehet előzőleg óv annak megtételétől.  

A lelkiismeret Isten törvénye szívünkben, mely nem kevesebb, mint a Sínai hegyen mennydörgő isteni szózat – testre-szabása. Törvénykönyv a szív lapjaira írva. Szó szerint: „Ti vagytok a mi ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira.” ( II.Kor. 3, 2-3). Krisztus tanítványa nem élhet romlott lelkiismerettel, mert akkor az egész ember romlottá válna. „A test világa a szem. Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” ( Mt. 6,22-23).

Még ha nem is sikerül teljesen és 100 %-osan megvalósítani a lelkiismeret irányítását követő életet, mégis ezt a feladatot kaptuk Urunktól. Tisztában vagyunk azzal is, hogy ez harccal jár együtt, de a romlottságnak semmiképpen sem engedhetünk. A belsőnk világa – a leginkább a miénk! A tiszta lelkiismeretért vívott harc – a bűnökkel szemben vívott harcot jelenti. Banálisan egyszerűen hangzik – a megvalósítása már nem ilyen egyszerű! Békességünk alapja tehát a tiszta lelkiismeret. Szent Pál is erre hivatkozik. De mögötte a szív teljes Isten felé való fordulása van. Ez nemcsak Pálnak jelentett harcot, de minden embernek harcot jelent, aki elindul a megigazulás útján. Isten megigazulttá tesz, megigazít, az Igazság ösvényére ráállít, s ad hozzá egy megbízható iránytűt: Ez a lelkiismeret.

– Régi közmondás: „Si vis pacem, para bellum” == Ha békét akarsz, készülj fel a harcra! A belső élet nyugalma: Isten ajándéka ugyan; De azt meg kell őriznünk fegyveres őrökkel és testőrökkel, vagyis a hit fegyverzetébe öltözött életvitelünkkel. Erre esküszünk fel (keresztségi fogadalomkor), amikor Krisztushoz kötjük életünket. Ez egy döntés az élet és a halál kérdésében. Örök élet, örök halál itt a tét.

Keresztségünkben az élet mellett, pontosabban: Az örök élet mellett döntöttünk. A szülők és keresztszülők itt a tanúk. De tanúskodik róla ég és föld is, mint Józsue az ószövetségi nép színe előtt. Ő így élezte ki a kérdést népe előtt: „Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet”… ( II.Törv.30,19.   ) Ellene mondtunk – és mondunk ma és ezután is végig-hosszan   – a sötétség szellemének, a torz intelligenciának, a mélység angyalának, a hazugság atyjának, a kezdettől fogva való gyilkosnak, a sátánnak, az ellenkezés, lázadás és aljasság elvetemült démonjának, e világ fejedelmének és kozmikus méretű nagyhatalmának.

Ennek a titkosan rejtett Szörnyetegnek számára a megigazult lelkek (remélhetőleg mi), egy állandó kihívást, ingerenciát jelentünk, egy életre szóló támadási felületet. Nem mond le egyikünkről sem amíg csak egyet is lélegzünk. A tiszta lelkiismeret felbőszíti, és azon mesterkedik, hogy szépen vagy csúnyán, hízelegve, vagy kínozgatva, de belerángasson egy megrontott és beszennyezett lelkiismeret állapotába. – Nos, ezért kell a harcos felállás részünkről:Megőriznünk kincsünket, az egyetlent, amit örökre sajátunknak tudhatunk: Lelkiismeretünket.

Az Életige letölthető itt.

Létrehozva 2016. június 28.