Prófétai szavak Európa jövőjéről

Fulton J. Sheen 1952-ben napjaink eseményeit írta le azzal a meggyőződéssel, hogy van remény Európa számára.

Az iszlám az egyetlen nagy, kereszténység utáni világvallás. A 7. században jött létre, így ötvözhette a kereszténység és a zsidó vallás elemeit, valamint egyes arab szokásokat. Az iszlámnak sohasem volt hanyatló korszaka, sem követői létszámát, sem buzgóságukat tekintve. A muzulmánok mindeddig szinte megtéríthetetlenek. Hitük szerint övék a végső isteni kinyilatkoztatás, és Krisztust csupán prófétának, Mohamed előhírnökének tartják.

Nem sokon múlt, hogy el nem pusztították a keresztény Nyugat-Európát. Tours városánál, majd Bécs kapuinál állították meg őket. Az észak-afrikai egyházat gyakorlatilag megsemmisítette a muszlim hatalom, amely most újra kezd előretörni.

A muzulmán országok Nyugat iránti gyűlölete napjainkban magával a kereszténységgel szembeni gyűlöletté alakul. Noha az államok vezetői még nem számolnak vele, még mindig súlyos veszély, hogy az iszlám időleges hatalma visszatérhet, s vele a fenyegetés, hogy leigázza az immár nem keresztény Nyugatot és keresztényellenes nagyhatalomként megszilárdul.

Erősen hisszük, hogy a muszlimokkal kapcsolatos félelmek nem fognak valóra válni, hanem az iszlám végül kereszténnyé lesz, mégpedig olyan módon, amit még egyes misszionáriusaink sem sejtenek. Hisszük, hogy ez nem közvetlenül a kereszténység tanítása által fog történni, hanem úgy, hogy Isten Anyja tiszteletére szólítjuk a muzulmánokat.

A Koránnak számos szakasza említi a Szűzanyát; a 19. fejezetben 41 vers szól Jézusról és Máriáról. Vallja szeplőtelen fogantatását és szűzi szülését. Szól az angyali üdvözletről és Mária látogatásáról [Erzsébetnél]. Angyalok kísérik e szavakkal: „Ó Mária, Isten kiválasztott és tisztává tett téged, és a Föld minden asszonya fölé emelt.” Egyetlen igazi riválisa Mohamed lánya, Fatima lehetett volna, akinek korai halála után azonban Mohamed azt írta: „Te leszel a Paradicsomban a legáldottabb minden nő közül, Mária után”. Másik szövegváltozatban Fatima mondja: „Minden nő felett állok, Máriát kivéve.” Mária tehát a muzulmánok igazi Úrnője.

Vajon a 20. században miért éppen a Fatima nevű jelentéktelen kis faluban jelent meg a Szűzanya? Ami a mennyből jön, minden részletében tökéletes; ezért úgy hiszem, azért akarta, hogy Fatimai Szűzanyaként emlegessék, mert ígéretet és remény akart adni a muzulmán népnek, és biztosítani, hogy tisztelői egykor isteni Fiát is el fogják fogadni.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2016. szeptember 22.