Mi és ki által kaphatsz lelki vezetést?

1. A Szentírás által

Tulajdonképpen az egész kinyilatkoztatás célja, hogy megismerd Istent és elvezessen az üdvösségre. Ha minden nap figyelmesen olvasod, meg fogod benne találni azt az üzenetet, ami neked szól.

2. Könyvek által, amelyek a Bibliára épülnek és hívő emberek írták. Ez olyan, mintha beszélgetnél valakivel, aki már előbbre jutott a lelki életben. Nekem sokat jelentett Avilai Szent Teréz Belső várkastély című könyve. Ha rendszeresen olvasol (esténként 1-2 oldal) és elgondolkodsz a megismert igazságról, a Szentlélek sok mindenre felhívja a figyelmedet. Szélesebb lesz a látóköröd, az olvasottakkal egybe tudod vetni saját lelki tapasztalataidat és így jutsz előre.

3. Hívő testvérek, barátok által

Megosztod belső küzdelmeidet azokkal, akik szeretnek! Mindig tudnak valamit ─ akár egy szót ─ mondani, ami előbbre visz. Imádkoznak érted, tanácsot adnak, elmondják, hogy hasonló helyzetben milyen megoldást találtak. Segítenek legyőzni félelmeidet.

4. Közösség által

Nem mindenkinek sikerül jó imaközösséget találnia, ezért nagy áldás, ha valaki hétről hétre találkozhat olyanokkal, akik imádkoznak és a Bibliából élnek. A Szentlélek gyakran felhasználta már ezeket a kis közösségeket, hogy egy-egy embernek megújuljon az élete.

5. Pap lelki vezető által

Szentgyónás alkalmával lehetséges kitérni néhány problémára és tanácsot kérni. De lehet gyónás után
vagy külön alkalommal is. Van, aki jobbnak látja összekapcsolni a szentgyónást és a lelkivezetést, van aki különválasztja.

Emlékszem egy fiatalemberre, aki megkért, hogy lennék-e a lelki vezetője? Mondtam: -Ha komolyan gondolod, akkor igen. Fölkészült a megbeszélt időpontban, tele volt lelkesedéssel, tisztán látta hibáit és vágyakozott az evangélium szerint élni. Megbeszéltünk egy következő időpontot, beszámolt a változásokról, lelki élményeiről. De a következő találkozást telefonon lemondta.

Fél év múlva -véletlenül- találkoztam vele az utcán, elnézést kért, hogy nem jelentkezett, de nagyon sok tanulnivalója volt az egyetemen. Mondtam neki, hogy megértem, szóljon majd, ha lesz ideje. Azóta sem jelentkezett.

Az állhatatosság nagyon fontos a lelki építkezésnél. Nem elég csak lelkesen elkezdeni, hanem keményen ki kell tartani. Olyan ez, mint a házépítés. Könnyű megtervezni, hogy milyen formájú, nagyságú legyen a ház, de utána meg kell ásni az alapot, téglát kell hordani, habarcsot keverni, ami viszont nagyon nehéz és unalmas. Van aki elkezdi az építkezést, de egy-két nap után szeretné abbahagyni. Valamiféle önérzet azonban hajtja tovább, meg az emberi vélemények (mit szólnának hozzá, ha abbahagynám) és elszántan folytatja.

Ilyen elszántság kell a belső építkezéshez is, mert vannak olyan szakaszok, amelyek nagyon nehezek és unalmasak. De bízni kell abban, hogy egyszer az ember feljut a csúcsra és meglátja Krisztus szépségét és ez hatalmas öröm lesz.

Az előbb említettem, a lelki vezetés célja, hogy a Szentlélek kiformálja benned Krisztust. Ez azt is jelenti, hogy a bűn által megsérült természeted meggyógyuljon és felszabadulj a sérülések és bűnös hajlamok megkötöző erejéből. Így leszel képes szabadon megvalósítani Isten rólad alkotott nagyszerű tervét.

Ennek a tervnek ára van! Krisztus csak úgy tud kiformálódni benned, ha kész vagy meghalni önmagadnak. Emlékszem egy testvérre, aki a közösen végzett munka folyamán valami kisebb dolgot rosszul végzett. A háta mögött kibeszélték. Mikor megtudta, vérig volt sértve és elhatározta, hogy jól megmondja a magáét annak, aki kibeszélte. Tele volt haraggal, nyoma sem volt benne a szeretetnek.

Próbáltam lebeszélni, mert tudtam előre, hogy ebből nagy veszekedés lesz. De ő azt válaszolta: -Nem hagyom legyőzni magam.Ez a mondat meglepett. Mert eszembe jutott, hogy pontosan erre mondta Jézus: “Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt.” (Lk 9,24). “Ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad” (Jn 12,24). Olyan erősen dominált benne a sérelem, hogy nem értette meg Jézus üzenetét.

Van amikor tisztázni kell a dolgokat, de amikor a szeretet rovására megy, akkor várni kell és imádkozni. Ehhez kérni kell a Szentlélek bölcsességét.

A lelki vezetéssel kapcsolatban még szólni kell arról is, hogy a lelki történéseket fölismerni és megfogalmazni nehéz. Külön nyelv ez, amit tanulni kell. Sokan vannak, akik képtelenek belső életükről bármit is mondani. Annyira hozzászoktunk a külső történésekhez, hogy ismeretlen világnak tűnik a lélek világa. Ezért kell próbálgatni a megfogalmazást, legyőzni zavarunkat, tisztázni a fogalmakat, megkeresni a megfelelő kifejezéseket és egyszer csak sikerül.

Emlékszem, mikor 16 éves koromban lelki vezetőmhöz elmentem és megkérdezte, mi történt veled az elmúlt hónapban, nem jutott eszembe  semmi. Nagy zavarba kerültem. De amikor szempontokat adott, egyre világosabbak lettek a dolgok. A kiindulópont Jézus Krisztus és mi. Mi az, amiben nem voltál hasonló Hozzá, mi az, amivel teljesen ellenkezőleg cselekedtél, mint ahogy Ő mondta. El tudom képzelni azt is, hogy az evangéliumból és Szent Pál leveleiből kiírsz 8-10 mondatot, ami a helyes magatartásra vonatkozik. Máris lesz 8-10 szempont, amihez hozzámérheted magad. Fontos, hogy minden
nap szítsd fel magadban a vágyat, hogy több akarsz lenni, mint tegnap és szeretnél Jézushoz hasonlítani.

A lelki úton nagyon fontos a reflexióra való képesség. Ebben a rohanó világban, amelyben egymást érik a feladatok és sokféle ügyet kell fejben tartani, nehéz kialakítani a visszatekintés képességét. Esténként vagy kora délután (egy templom csöndjében) tanácsos visszanézni a napra, hogy gondolataidban, vágyaidban, érzelmeidben hogyan sikerült magadévá tenni Jézus gondolatait, vágyait, érzelmeit?! Minek örültél? Ha félelmet éreztél, át tudtad-e adni a mennyei Atyának és megtaláltad-e a békét, meg tudtál-e bocsátani, le tudtad-e győzni a haragot szerető gondolatokkal (legalább úgy, hogy “Jézusom, most nem tudom őt szeretni, de Te szeresd őt bennem”), a problémákat, a világ eseményeit megbeszélted-e  Jézussal, stb. Így egész napod imádsággá válhat és állandó lesz a Jézussal való kapcsolatod. Ő fog élni benned.

Van, aki nem látja önmagát. Vagy a hiúság miatt vagy lelki sérülések miatt csak a jót látja önmagában, így ─ hiába jelez a környezete ─ képtelen javítani hibáin. Emlékszem egy középkorú hölgyre (nevezzük Magdolnának), aki gyónásainál sokat kínlódott a bűnei megfogalmazásával, mert nem tudta fölismerni hibáit. Később elmondta, hogy három fiútestvére volt. Apjuk mindig csak a fiúkat dicsérte, csak az ő sikereiket vette észre. Magdolna úgy érezte, bizonyítania kell, mindenben jobb akart lenni, mint fiútestvérei. Sikereivel dicsekedett és ez életszokásává lett. Ma is csak a sikereket veszi észre magában, a hibákat elnyomja.

A Szentlélek teljességre akar vezetni. Engedd meg neki, hogy mindig továbbvigyen, egészen a Krisztushoz való hasonlóságig! Tanuld meg az engedelmességet lelkivezetődnek, mert a “keskeny úton” életveszélyes az engedetlenség.

(In: Katona István: Öltsétrek magatokra Jézus Krisztust! Marana Tha, Budapest. 2000)

Létrehozva 2016. május 11.