A tisztaság vértanúja

Goretti Mária szűz, vértanú – könyörögj a prédául esettekért!

Sokszor hallottam már, hogy a szent Isten ikonja, avagy Isten szentélyének üvegablaka. Be lehet lesni rajta keresztül Isten titkaiba, az irgalom és szeretet titkaiba. S talán ezért is jó évről évre megállni egy-egy ilyen tiszta, szép, áttetsző és törékeny szent ikon, élő képmás előtt, hogy megsejtsünk valamit az emberről, s konkrétan a ma emberéről. Mit jelez, jelenít meg és jelent ez az olasz bakfis, akit az egyház a megőrzött állapotbeli tisztaság, úgy is mondhatom, hogy a házasság előtti tiszta élet vértanújaként állít elénk. Aktualitás vagy anakronizmus róla beszélni?

Ha korszerűen akarunk beszélni, ha hasonulunk az e világhoz, akkor idejét múlta, ha pedig keressük a választ, a kiutat abból a dzsungelből, ahová ma már az iskolákban kézbe nyomott Szex-kresz juttatott nemzedékeket, akkor az oltárig tisztaságát élete árán is megőrizni akaró fiatal leány fölénk magasodó, útmutató jel.

Világszerte mindenkit felháborít és joggal, hogy felnőttek hivatásuk gyakorlása során visszaélnek a kiskorúak kiszolgáltatottságával. Az, hogy szexturizmust szerveznek évek óta államférfiaknak, vállalati vezetőknek Európából a Távol-Keletre, arról talán egy-egy vakmerő publicista ír, s nem veszik jó néven tőle. Hazánkból is eltűnnek csellengő gyerekek, akik valószínűleg a gyermek-szexpiac áldozataivá válnak, amit aztán csak egy-egy bűnügyi rovet apró betűs híreiből tudhatunk meg.

Emlékszem, bátyám mérhetetlen felháborodására, amikor a szakiskola harmadik osztályából egészen meggyötörten jött haza a leánya, mert kötelező, tantárgyon belüli szexuális felvilágosító filmet nézettek meg velük. S Panni, akinek több kistestvére volt, aki örömmel simult oda várandós édesanyjához és beszélt a következő érkezőhöz, aki tudta az élet kezdetének szent titkát, napokig mint egy megerőszakolt járt-kelt odahaza.

Mindennapos történet, hogy tanáraik és társaik “szerelmi” ügyeiről, fiúk-leányok egyforma durva trágársággal beszélnek a villamoson, s ilyenkor én érzem megerőszakolva magam. Egy fiatal pap ismerősöm mondta egyszer, hogy nyaranta alig lehet súlyos bűn, szexuális provokáció nélkül végigutazni a 7-es busz vonalán. Mintha az öltözködés célja a környezet erotizálása lenne. Úgy tűnik nekem, azért botránkozik a közvélemény és ítélkezik a jog a pedofílián, mert már az utolsó, még valamennyire védhető pont a nagy gátszakadásban a saját gyermek iránt esetleg még meglévő szeretet. Még meglévő? Mert azért annyira nem óvó ez a szeretet, hogy megtanítsa a fiatalt az egyetlen hatásos óvszer, az idejében, határozottan és következetesen kimondott: nem használatára.

A szentség nem más, mint az élet teljessége. Az életet választani csak úgy lehet, ha következetesen kimondjuk a szükséges nem-et, gondolatainkban, szavainkban, cselekedeteinkben, viselkedésünkben, a tévéműsorok kiválasztásában és a nyaralás módjának megválogatásában.

Megdöbbentett annak a jó katolikus szülőnek a naivsága, aki felhívott, hogy megkérdezze, elengedje-e serdülő leányát fiú barátjával kettesben a Balatonra. Nem tudom elfogadni annak az állítólag rendes katolikus fiúnak az életvitelét, aki egy leánnyal vett ki közös albérletet, mert így olcsóbb, s aki azzal győzködött, ne gondoljak semmi rosszra, mindegyiküknek van állandó partnere.

Mennyire más ezeknek a fiataloknak a hite, mint Goretti Mária hite lehetett! Te tudtad, hogy nem régimódi kövület a tízparancsolat, nem idejétmúlt a “Ne paráználkodj!”, hanem az élet útjának korlátja, terelő korlát az örök életre vezető szakadékos út mentén. S te, a kis tanulatlan, egyszerű leányka érett nőként, felnőttként fölénk nőttél, és véres, halálos ellenállásoddal őrizted meg magad számára a Krisztus parancsolta utat.

Kicsi olasz leányka, azt olvastam, hogy a te szentté avatásodon bűnbánó bűnösként ott volt a gyilkosod, aki elszabadult szenvedélyét követve kioltotta földi életedet, mert nem tudta elvenni épségedet. Kicsi Goretti Mária, aki meg tudtál bocsátani annak, aki meg akart gyalázni téged, kérd Isten irgalmát és bocsánatát, hogy felismerje és elismerje bűnét ez a gyermekrontó világ, erkölcsvesztett népünk! Imádkozz a pedofilekért, akik a tévé képernyőjének virtuális, parázna világával veszik el a szív tisztaságát felnövő társaidtól! Imádkozz azokért, akik a testkultusz, a szerelemmítosz terjesztésével vezetnek tévútra sokakat. Azokért, akiket a fogyasztói társadalom a test minden kívánságának ösztönkielégítésére nevel, mert abból lesz a haszon. A politikusokért, akik az ösztönök kiszolgálásával vásárolják meg a tömegeket, s ősi mesterségnek nevezik a prostitúció újra terjedő rabszolgaságát. Imádkozz a nevelőkért, szülőkért, papokért, hogy életükkel védjék az élet tisztaságát, sérthetetlenségét. Goretti Mária, járj közben a jó szándékú, magukat vallásosnak tartó fiatalokért, akik nem tudják, mint te, mi a szüzesség erénye, szépsége, s akik megnehezítik egymás számára – a divat hóbortjait követve – az élet tisztaságának és tiszteletének vállalását.

Goretti Mária, vedd oltalmadba azt a bátortalan kezdeményezést, ahogyan a fiatalok Mária-ünneptől Mária-ünnepig tisztasági ígérettel erősítik magukat az ellenszélben. Járj közben annak a mozgalomnak a meghonosodásáért hazánkban is, amely fiatal férfiakat gyűjt egybe, akik a Bibliára esküsznek meg, hogy megőrzik az állapotbeli tisztaságot, s ebben egymást erősítik. Légy patrónusa azoknak a fiatal leányoknak, akik úgy döntöttek, hogy mint te, megőrzik tisztaságukat! Segíts, hogy az Úrnak tett tisztasági ígéretük gyűrűjét csak az esküvői gyűrű miatt húzzák le kezükről! Goretti Mária, szűz és vértanú, járj közben mindazokért, akiknek meg kell küzdeniük az elszabadult szenvedélyekkel, a saját és mások ösztöneivel, hogy eljussanak a szívnek arra a tisztaságára, melynek gyümölcse, hogy megláthatják az ember igazi arcát, az Emberfiát, Isten arcát az emberben.

(Forrás: Új Ember, 2002.07.07)

Létrehozva 2023. december 14.