Székely János püspök a Kasper javaslatról

Nincs teológiai alapja – foglalja össze társblogunk szerzője a családszinóduson elhangzott javaslatokról a püspöki véleményt . A szerk.

Kérdés: Mi püspök atya véleménye a 2014-es szinódus legvitatottabb felvetéséről: elképzelhető-e érvényes/szentségi házasság után új kapcsolatban élő katolikusok szentáldozáshoz járulása?

Vázlat:

  1. A Biblia teljesen egyértelmű: a házasság felbonthatatlan.
  2. A látszólagos kivétel is Szent Máté evangéliumában az elbocsátásra vonatkozik a másik fél paráznasága esetében, de arról szó sincs, hogy a felek utána szabad állapotúak volnának, ellenkezőleg: új házasságot nem köthetnek, egyedül kell maradniuk.
  3. Hermász pásztogra (keresztény forrás a 2. századból) is ezt támasztja alá, vagyis az Egyház már a legkorábbi időkben is úgy értelmezte Jézus tanítását, mint az Egyház ma.
  4. Az Eucharisztiát csak olyan emberek vehetik, akiknek az élete fontos dolgokban egyezik az Isten Egyházának tanításával. A rendezetlen házassági helyzet kezdettől fogva kizáró ok volt, hiszen az Eucharisztia a Jézussal való teljes egységet jelképezi.
  5. [KV megjegyzés: arról, hogy egy komoly bűnös (például egy gyógyulni vágyó pedofil) hogyan lehet mégis Eucharisztikus egységben Jézussal, miközben egy tisztes polgár, aki válás után új „házasság” mellett dönt mégsem lehet, arról itt írtunk ezen a blogon].
  6. Nincs teológiai magyarázat arra, hogy ennek [az Egyház tanításának] miért kéne változnia.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2015. január 14.