keczely

Életige, 2014. február

Tematizálás. –   Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Jézus szavai iránymutató paraméterek: Nem tudok szabadulni (nem is akarok) ettől a gondolattól. Szívembe vési szavait, igéjét. Az ő igéje törvény, s a kőtábla – sajnos, sokszor – az én kőszívem. Össze is törte Mózes a kőtáblát, nálam pedig a szívem törik darabokra, ha az új(-szövetségi) törvényt nem tartom meg.

Jézus a teljességet hozta, s a törvény teljessége: A szeretet! Több, mint 2000 éven átcseng Jézus szava: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” ( Jn.13,34-35 )

– S mit látok magamon(?) : Csupa törvényszegést és szennyet ! Kyrie eleison, Uram, irgalmazz! Az Úr látja az én szerencsétlen állapotomat. Ez a megtért embert is magába foglalja. Szent Pál apostol is így kiált fel:   „ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz.” (Róm.7, 21-23)  

Érzem ugyan, hogy érték vagyok, de zavaros érték; arany vagyok, de hasznavehetetlen sárarany. Az Úr igéje megadta a jó irányt, egy-két lépést tettem is már ebben az irányban, de legjobb szellemem súgja: Nem ott vagyok, ahol lennem kellene. Nagyon jól elmaradtam Isten – rólam való – elképzelésétől. Egy emelkedettebb, szárnyalóbb, tisztultabb lét után zokog a szívem. De ez is olyan mélyen van, hogy csak néha-néha hallatszik fel.

Az Életige letölthető itt.

 

Létrehozva 2014. április 17.