Rockzene, démonok (könyvrészlet)

A ROCKZENE

Elég elmennünk egy rockfesztiválra, és érzékelni fogjuk az erõszak és gyűlölet szellemét, akik a zenén keresztül működnek. Mint ismeretes, a „Rock and Roll” kifejezés a szexuális élet területérõl származik. A beat- és rockzene ritmusa pedig vonzza a démonokat.

Sátán szereti a zenét, és mint emlékezetes, ő az az Isten által teremtett és felkent kérub volt, dobokkal és sípokkal (a King James fordításban a 13. vers vége „dobokat és sípokat” említ (a héber szó pontos jelentése nem ismert), ez a magyar fordításban nem szerepel, de található máshol is a zenére való utalás: az Ézsaiás könyve 14:11, ahol szintén Luciferről beszél az Ige (:12 Hajnal Fia – Lucifer).

Ezek a zene jelképei:

Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskõvel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid (King James fordítása szerint ezek hangszerek) aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. (Ezékiel 28:13-15)

Nap mint nap találkozhatunk az Antikrisztus szellemének valamilyen megnyilvánulásával. Ilyenek például a rockzenében használatos „háttér”-technikák. Sátán ilyen módon is megnyilvánul. Ha alaposan odafigyelünk, a dalok hátterében alig hallhatóan démonikus szavakat és kifejezéseket fedezhetünk föl, mint például „Sátán az Isten… gyilkosság… öngyilkosság” stb.

Emlékszem, amikor egy anglikán templomban prédikáltam Új-Zélandon, és az összejövetel után szabadító szolgálatot tartottam. Elõrejött egy fiatalember is, aki közölte, hogy ellenségeskedés van közte és a felesége között. A Szent Szellem kijelentette, hogy ez a fiatalember egy „Jonathan Livingstone Seagull (J. L., a Sirály)” cím lemez lelkes hallgatója.

A kijelentést a fiatalember megerõsítette. Mondtam neki, hogy meg kell tagadnia ezt a zenét, mert démonoktól származik. Azok, akik ismerik ezt a zenét, írásban is alátámasztották, hogy hallották ezeket a démoni hangokat a zenén keresztül. Mikor a fiatalember megtagadta Jézus nevében a „Jonathan Livingstone, a Sirály” szellemét, kezeivel csapkodni kezdett, mint valami szárnyakkal. Ekkor az egybegyűltek legnagyobb meglepetésére torkából a sirályéhoz hasonló hangok jöttek ki a démon távozása közben. Természetesen a démon távozása után a fiatalember házassága is rendbe jött, bár fel kellett hívnom a figyelmét arra, hogy semmisítse meg az összes ilyen lemezét.

Ma a rockzenén és a keleti vallásokon keresztül sok eretnek démon akar betörni otthonunkba. Ennek ellene kell állnunk. Ezek szerint Sátán, mielőtt kiesett volna az Isten kegyelmébõl, zenével is foglalkozott az Isten templomában.

A BÜSZKESÉG SZELLEME

A zenével kapcsolatban az egyik legnagyobb veszély a büszkeség démonának behatolása. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy csak Istent imádjuk, és ne a zene szellemét. Nagy a veszélye annak, hogy a zene szelleme – a zene imádatának vagy a zene tökéletességének szelleme – tanyát üssön kórusokban. Nagyon könnyű felismerni ezt a szellemet. A büszkeség szelleme akkor lép akcióba, mikor a zene válik az imádat tárgyává az Úr helyett.

Sok éve tapasztalom, hogy a templomi (gyülekezeti) kórus a Szent Szellem működésének egyik legnagyobb akadálya lehet. A kórustagok ellene állhatnak a Szent Szellem működésének. Ez természetesen nem minden templomi kórusra érvényes, de sok esetben tapasztaltam. Úgy tűnik, hogy a zenei tökéletességre való törekvés és a zene szellemének imádata közben elveszítjük Isten kenetét.

Sok lemez visszafelé lejátszva olyan hangokat ad, amelyek arra biztatják a hallgatókat, hogy Sátánt imádják, legyenek erõszakosok, öngyilkosok stb. Normális hangerõvel lejátszva a lemezt ezek a hangok nem hallhatók, csak a tudatalattira hatnak. Egyes rockegyüttesek híresek az általuk provokált erõszakos megnyilvánulásokról, mivel az erõszak szellemét, hozzák magukkal fesztiváljaikra. Vigyáznunk kell arra, hogy az általunk hallgatott zene építse szellemünket és az élő Isten Szellemét, nem pedig érzékeinket és érzelmeinket kavarja fel, nem Istentõl származó vágyakat ébresztve. Néha elég megnéznünk a lemezborítót, s már látjuk, hogy démonimádattal van dolgunk. A rockzene gyakran kábítószer-élvezéssel jár együtt, ez pedig démoni befolyást eredményez.

VETÉS ÉS ARATÁS

Tegyük fel, hogy a szülők – az elõbbiekről nem tudva – gyermekeiket világi módon nevelték, s így ezek a gyermekek a rockzene imádatába merültek. Akkor a szülőknek megtérésük után is feltétlenül bűnbánatot kell tartaniuk amiatt, hogy nem óvták meg gyermekeiket. Ha azután folytatják az imádkozást gyermekeikért és megkötözik ezeket a démonokat, akik a zene miatt még mindig otthonukban tartózkodhatnak, kérhetik Istent, hogy szeretetével lépjen akcióba. Így gyermekeik rajtuk keresztül megtapasztalják Isten szeretetét, reagálni fognak rá, és a rockzene utáni vágy fokozatosan megszűnik bennük.

Sok szülő felismerte – miután befogadta Jézus Krisztust -, hogy ez e fajta zene démoni szellemiséget hordoz. Ilyenkor igen bölcsen kell cselekedniük, mert ha azonnal ki akarják űzni otthonukból ezt a zenét, fennáll annak a veszélye, hogy a gyermekeik megszöknek otthonról. Ilyen esetekben az Élő Isten Szelleméhez és az bölcsességéhez kell folyamodnunk tanácsért. Ha a gyermekek megtapasztalják Isten szeretetét, és a démonokat megkötözzük, rendszerint a gyermekekben is megszűnik a rockzene utáni vágy.

Mikor minden érintett fél igazán megtér, és hátat fordít a rockzenének, a lemezeket, szalagokat és minden ezzel kapcsolatos tárgyat meg kell semmisíteni, mert ezekhez is tapadhatnak a démonok.

Forrás: Szabadulás a démonoktól (p. 63-64)

Létrehozva 2017. február 28.