keczely

Életige, 2013. június

Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Fontos, hasznos gondolatsor: Megfontolni, hogy miként lehet megmaradni a szeretetben ? Hiszen ez létkérdés volt és marad mindörökre. Mi egyéb más keresnivalónk van itt a Földön, ha nem az, hogy szeressünk. S semmit érő mivoltunk éppen ebből adódik, hogy ennek az alapvető feladatnak nem teszünk eleget. – A megoldás, hogy szeretetünket t á p l á l n i  k e l l !

 

De vajon mi a tápláléka, a mi fogyatékos, törékeny szeretetünknek ? – Nemde, az Örök Szeretet!? Csak az Örök Szeretettől (azaz Istentől) táplált szeretetem marad meg mindörökre. Az ige ezt így támasztja alá: „Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.” ( I.Jn.4,16 ) A szeretetben megmaradni, annyi, mint az Istenben megmaradni. A Benne való élet titka, a Szeretetben (Istenben) meggyökeredzett élet.

Az életige letölthető itt.

Létrehozva 2013. június 22.