Amit jó volna, ha a diákok tudnának Jézusról

Jézus szavahihetősége a keresztény hit központi eleme. Ha Őneki hihetünk, akkor bízhatunk abban, amit Istenről mondott beleértve például, hogy Isten a Szentháromság, ami három személyből áll: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Minden Jézus szavahihetőségén áll vagy bukik.

Némelyek Jézusról úgy próbáltak képet alkotni, mint csupán egy jó tanító, aki bölcs erkölcsi tanításokat adott. Jézus azonban ennél tovább ment.
Azt állította, hogy Ő a Szentháromság egyik személye, Ő Isten maga.
Ez egy ütős állítás, legyen akár igaz, akár hamis. Ha igaz, akkor Ő valóban az univerzum Ura és a keresztény hit igaz.
Mik az alternatívák?

1. Hazug volt, egy vallási sarlatán, aki tudatosan hamis állításokat közölt magáról.
2. Őrült volt, aki bár őszintén azt gondolta, hogy Isten, de becsapta önmagát.
3. Pusztán legenda volt, és egyáltalán nem is létezett.
Nézzük meg egyenként.

A hazug elmélet

Ha Jézus hazudott, akkor rossz ember volt, mivel nem éppen egy jó dolog szándékosan megtéveszteni az embereket a személyeddel kapcsolatban, és főleg arra buzdítani őket, hogy kövessenek (Lk. 5:11), és bátorítani őket, hogy imádjanak. (Mt. 28:17)

A probléma ugyanakkor az, hogy azok közül akik Jézus életét olvassák, senki sem gondolja azt, hogy egy rossz ember. Krisztus azt mondja, hogy Ő “alázatos és szelíd”, és mi hiszünk neki; s nem vesszük észre, hogy ha csupán ember volna, épp az alázatosságot és szelídséget vennénk észre legkevésbé egynémely mondásában. – mondja C.S Lewis.

Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2013. május 20.