EvGavrilov/Shutterstock

Az Egyház és szentségei gyógyírt kínálnak a világunkat beborító démoni sötétség ellen

(Catholic Culture) – A keresztény világkép, amely mennyei célunk felé vezet bennünket, gyönyörű költészet, példázatok, ember-, család- és kultúrarajzok tartoznak hozzá. Az elmúlt évtizedekben ezzel ellentétesen egy megmagyarázhatatlan – és ocsmány – építmény újbóli megjelenését láthattuk, amely az öncélú erőszak ördögi jegyeit viseli magán.

A család az egészséges közösségek és nemzetek alapját képezi, mert „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá”. (Ter 1,27-28) Isten a férfiakat és a nőket arra teremtette, hogy házasságot kössenek és gyermekeket szüljenek a boldogságuk érdekében.

Isten azt mondja: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” Ádám gyönyörködik az Évával való egyesülésben: „Ez már csont a csontomból és hús a húsomból.” (vö. Ter 2). A házasság az emberi kötődés és a csecsemők szent és gyönyörű együttese (az ok és okozat elválaszthatatlan rendjében).

A bűnbeesés után a világ káoszba és zűrzavarba süllyedt. A gyermeknemzésre való képtelenség az eredendő bűn számos következménye közé tartozik. De még a nélkülözések is Isten igazságairól tanúskodnak. Ábrahám feleségének, Sárának a meddőségtől megszabadított beszámolója (akárcsak Erzsébeté az Evangéliumban) megerősíti, hogy a gyermekek Isten ajándékai, ahol a szülők a gondviselők, nem pedig birtokló tulajdonosai. Ezért Isten kegyelme és Ábrahám engedelmessége révén Ábrahám sok nép atyjává válik.

A démonimádat komikus bohóckodásai során a hamis Baál próféták kárt tettek magukban: „Erre egyre emeltebb hangon szólították, és szokásukat követve karddal és lándzsával addig vagdosták magukat, míg ki nem buggyant a vérük.” (1Kir 18,28) A démonimádat és a csonkítás vértestvérek.

Illés próféta megmutatta az egy Isten imádatának erejét: „Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje: te, az Úr vagy az Isten, te téríted meg a szívét.” Erre tűz hullott az Úrtól, megemésztette az égőáldozatot és a máglyát, még az árokban levő vizet is elnyelte. Ennek láttára az egész nép arcra borult, és így szólt: „Az Úr az Isten, az Úr az Isten!” (1Kir 18,37-39) Az Isten akaratának engedelmeskedő istentisztelet az Ő kegyelmével helyreállítja emberségünket.

Az Evangéliumban egy tisztátalan szellem szállt meg egy embert a sírból, és „senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát.” (Mk 5,1-5) A démonok gyűlölik az életet, a romlottságban fetrengenek, és Isten keze munkájának szépségét elcsúfítják azzal, hogy öncélú erőszakra ösztönöznek.

A férj és felesége, illetve a pap és egyháza közötti természetes és gyönyörű szeretet felbőszíti a démonokat. Szodoma és Gomorra bűnei szembeszegülnek a házasság törvényeivel, és elferdítik a házastársi szeretet szépségét és költészetét. Isten tűzzel és kénkővel pusztító haragjának korszaka talán lecsengett, de Szodoma természetellenes és önpusztító viselkedése folytatódik.

Az úgynevezett LMBT ideológia az azonos neműek közötti természetellenes kapcsolatokban vergődik, szörnyű csonkítást követel, vegyi háborút folytatnak az egészséges testek ellen, és megtagadják a gyermekektől a normális nevelést. Önkényes erőszakkal hódolnak vérszomjuknak.

A fogyasztói mentalitás azonban úgy tesz, mintha jogunk lenne férfiként vagy nőként azonosítani önmagunkat, csecsemőket birtokolni, feláldozni őket a démonok lecsillapítására, és árucikként begyűjteni őket.

Nemrégiben az amerikai szenátusban minden republikánus [képviselő] – köztük több katolikus – megdöbbentő közös nyilatkozatot adott ki, amelyben támogatják az in vitro megtermékenyítéshez (IVF) való további országos hozzáférést. A népszerű szleng az IVF-technológiát „lombikbébinek” nevezi, melyek a házastársi szeretet fizikai kötelékétől függetlenül fogantak. Több petricsészébe több petesejtet helyeznek, és erkölcstelen módon megtermékenyítik ezeket. A technikusok kiválasztják a terhességre legesélyesebbet, a többit pedig kidobják vagy lefagyasztják. A megdicsőült egészségügyi marhatenyésztők manipulálják a fogamzást, beültetik a megtermékenyített petesejteket, és megszületik a baba. A baba testvérei azonban halottak vagy hűtőházban vannak, esetleg egy LGBT inkubátorban várják a beültetést.

Az IVF ipari komplexum sérti Isten törvényét, eltorzítja a férfiak, nők és gyermekek természetes viszonyát, megszabadít a nem kívánt babáktól, és az embereket állatként kezeli.

Egyesek azt sugallják, hogy az IVF technológia „életpárti”. Ha ez így van, akkor Frankenstein doktor módszerei szintén életpártiak. A hiteles tudomány felmagasztalja – de nem csonkítja – Isten keze munkáját.

A tisztaság felmagasztalja, de soha nem csonkítja meg a házasságot. A tisztaság erény, amely Isten adta életállapotunknak megfelelően szabályozza reproduktív hajlamainkat és vonzalmainkat. A tisztaságon alapuló házasság – a kudarcok ellenére – gyermekáldást hoz. Az egyház és a családok egészsége kölcsönösen függ egymástól.

Az egyház, sok tisztaságban és cölibátusban élő pap segítségével lelki gyermekeket hoz világra. A papi nőtlenség Jézust utánozza. A házasság kilátása vonzza a papot, de ő megtagadja a házasságot önmaga részére, hogy egész életét Isten országának hirdetésére szentelje.

Gyakran halljuk, hogy „sok jó, szent és cölibátusban élő szeminarista és pap van homoszexuális hajlamokkal”. Mindenkinek meg kell küzdenie azért, hogy elkerülje a bűnt, függetlenül a bűnös hajlamoktól. De még egy erényes, kifejezett azonos neműek iránt vonzódó papjelölt is képtelen a cölibátust annak teljes értelmében megígérni. A szent házasságról való lemondás ígérete irreleváns bárki számára, aki képtelen a házasságra. Ez logikus következtetés, nem pedig gyűlölködő bigottság.

Ami még rosszabb, hogy sokan megcsonkítják a cölibátus definícióját, és tudatosan elkerülik a keresztény tisztaság, mint annak alapvető összetevőjének azonosítását. A cölibátus („nem házas”), elválasztva a tisztaságtól, megkönnyíti a papok kettős életét, akik a papságot a romlottság játszótereként használják. A cölibátus külső látszata könnyen leplezi szent ígéretük megbánás nélküli, közvetlen megsértését.

Ádám és Éva bűnbeesése után a gonoszság sötétsége gyakran háttérbe szorítja Isten ragyogó szépségét és boldogságunkra vonatkozó tervét. De csak egy időre. A szentségek és a házasság szentségének hiteles keresztény értelmezése túlszárnyalja az ördögi önkínzás minden formáját.

„A teremtés kezdetétől fogva ‘Isten férfinak és nőnek teremtette őket. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségével egyesül, és a kettő egy lesz”. Így már nem ketten vannak, hanem egyek. Amit tehát Isten egybekötött, azt ne válassza szét az ember”. (Mk 10:5-9)

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. július 3.